Nazwa wydziału

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Stanowisko

Profesor uczelni

Dziedzina nauki

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse

Liczba etatów

2

Publikacja ogłoszenia do (data)

15.02.2020

Opis ogłoszenia

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym oraz odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

Posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia lub finanse.

 

Posiadanie dorobku naukowego z zakresu ekonomii lub finansów.

 

Wymagane dokumenty:

  1. Podanie o zatrudnienie na stanowisko profesora uczelni.
  2. Kwestionariusz osobowy.
  3. Odpis dyplomu o nadaniu stopnia doktora habilitowanego lub odpis aktu nadania tytułu profesora.
  4. Życiorys zawodowy.
  5. Informacja o dorobku naukowym i dydaktycznym.
  6. Wykaz publikacji, ze szczególnym uwzględnieniem publikacji od uzyskania tytułu/stopnia naukowego.

 

Przystępujący do konkursu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, iż Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach będzie podstawowym miejscem pracy.

 

Adres pod który należy składać dokumenty, termin rozstrzygnięcia konkursu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

Katedra Ekonomii i Finansów

25-406  Kielce, ul. Uniwersytecka 15

      Dodatkowe informacje: e-mail: pmisztal@ujk.edu.pl,

      tel. 041/ 349-65-46

Rozstrzygnięcie konkursu – 03.03.2020 r.

Dokumenty złożone w postępowaniu konkursowych sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. W przypadku uzyskania stopnia naukowego poza granicami Polski należy dołączyć dokument stwierdzający równoważność posiadanego stopnia i tytułu z polskim odpowiednikiem (jeżeli wydanie takiego dokumentu przewidują obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa).

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-20 14:59:05
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-28 12:48:30

Liczba wyświetleń strony: 838

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka