INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

Data ogłoszenia: 6.12.2019  r.

Termin składania ofert: 20.12.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia: 7.01.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: dr hab. Ryszard Niedźwiecki     

Uzasadnienie: Na podstawie złożonych dokumentów komisja konkursowa uznała, iż kandydat  wykazał się stosownym dorobkiem naukowym i doświadczeniem praktycznym w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Kandydat spełnia wymagane na określonym stanowisku wymogi formalne i merytoryczne

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-10 08:15:53
Data aktualizacji:2020-01-10 08:15:54

Liczba wyświetleń strony: 659

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka