INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Prawa i Nauk Społecznych, Katedra Ekonomii i Finansów

Data ogłoszenia: 21.09.2020  r.

Termin składania ofert: 20.10.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 29.10.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 1

Kandydat, który wygrał konkurs: dr hab. Marcin Łupiński    

Uzasadnienie: Po zapoznaniu się z dokumentacją kandydata, Komisja postanawia zatwierdzić  pozytywnie kandydaturę Pana dr hab. Marcina Łupińskiego. Kandydat posiada stopień naukowy dr hab. nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia.  Ponadto posiada odpowiedni dorobek naukowy, w tym monografie i artykuły w wysoko punktowanych czasopismach naukowych. Kandydat ma także duże doświadczenie praktyczne co jest niezwykle istotne z punktu widzenia prowadzonych kierunków praktycznych na I II stopniu.  Kandydat odzwierciedla potrzeby naukowe  i dydaktyczne Katedry Ekonomii i Finansów, stąd  Komisja  Konkursowa postanowiła pozytywnie zaopiniować w/w kandydata.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2020-11-02
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-11-02 12:19:16
Data aktualizacji:2020-11-02 12:19:16

Liczba wyświetleń strony: 580

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka