INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data ogłoszenia:  18.05.2022 r.

Termin składania ofert: 20.06.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:  28.06.2022 r.

Liczba zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: brak

Uzasadnienie:

Komisja konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami uznała, że żadna kandydatura nie spełnia wymogów merytorycznych, dlatego postanowiła nie rekomendować Władzom Uczelni kandydata na stanowisko profesora uczelni.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-07-08
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-07-11 08:29:37
Data aktualizacji:2022-07-11 08:29:38

Liczba wyświetleń strony: 310

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka