INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu – sprostowanie

 

Konkurs na stanowisko: profesora uczelni na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych w Instytucie Nauk o Bezpieczeństwie

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Data ogłoszenia:  18.05.2022 r.

Termin składania ofert: 20.06.2022 r.

Termin rozstrzygnięcia:  28.06.2022 r.

Ilość zgłoszeń: 4

Kandydat, który wygrał konkurs: brak

Uzasadnienie:

W informacji w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ogłoszonej w dniu 8 lipca 2022 r. błędnie zapisano, iż komisja konkursowa po zapoznaniu się z dokumentami kandydatów uznała, iż żadna kandydatura nie spełnia wymogów merytorycznych.

Poprawne uzasadnienie powinno brzmieć: w wyniku przeprowadzonego tajnego głosowania komisja konkursowa postanowiła nie rekomendować żadnego kandydata.

 

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2022-07-13
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2022-07-13 14:35:27
Data aktualizacji:2022-07-13 14:35:27

Liczba wyświetleń strony: 451

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka