INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na 3 stanowiska  adiunkta

Jednostka organizacyjna zatrudniająca (wydział, instytut, jednostka międzywydziałowa):

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, Katedra Matematyki

Data ogłoszenia: 20.05.2021 r.

Termin składania ofert: 30.06.2021 r.

Termin rozstrzygnięcia: 30.06.2021 r.

Ilość zgłoszeń: 2

Kandydaci, którzy wygrali konkurs: dr Monika Czajkowska, dr Elżbieta Gajecka-Mirek

Uzasadnienie: dokumenty złożone przez dr Elżbietę Gajecką-Mirek w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne, kandydatka spełniła wymagane kryteria. Komisja Konkursowa pozytywnie oceniła dorobek naukowy i dydaktyczny dr Elżbiety Gajeckiej-Mirek i jednogłośnie poparła jej zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.

Dokumenty złożone przez dr Monikę Czajkowską w postępowaniu konkursowym spełniały wymogi formalne i merytoryczne. Komisja Konkursowa stwierdziła jednak, że dorobek naukowy dr Moniki Czajkowskiej nie jest wystarczający do zatrudnienia jej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Tym nie mniej Komisja wysoko oceniła jej dorobek dydaktyczny i jednogłośnie poparła jej zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych.

metryczka

Wytworzył:Elżbieta Cichecka-Gil
Data wytworzenia:2021-08-04
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2021-08-04 09:12:03
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2022-02-09 10:02:17

Liczba wyświetleń strony: 301

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka