INFORMACJA w trybie art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

o wynikach konkursu

 

Konkurs na stanowisko: adiunkt w zakresie psychologii

Jednostka organizacyjna zatrudniająca: Wydział Pedagogiki i Psychologii, Katedra Psychologii

Data ogłoszenia: 20.01.2020 r.

Termin składania ofert: 20.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia: 25.02.2020 r.

Ilość zgłoszeń: 3

Kandydat, który wygrał konkurs: dr Monika Guzewicz

Uzasadnienie: Komisja konkursowa stwierdziła, że kandydaci spełnili wymogi formalne.  Komisja wzięła pod uwagę dorobek kandydatów w zakresie aktywności badawczej i dydaktycznej w zakresie Psychologii. W wyniku tajnego głosowania komisja jednogłośnie zaakceptowała kandydaturę dr Moniki Guzewicz.

 

metryczka

Wytworzył:Marcin Małek
Data wytworzenia:2020-02-25
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-02-25 14:32:45
Data aktualizacji:2020-02-25 14:32:46

Liczba wyświetleń strony: 766

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka