Dział Zamówień Publicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego
w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce

Kierownik działu