Wzory dokumentów

 • Formularz - PLAN ZAKUPÓW pobierz
 • Formularz - PLAN ZAKUPÓW (dot. zamówień długoterminowych) pobierz
 • Wzór wniosku - korekta planu postępowań pobierz
 • Wniosek o przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pobierz
 • Zapotrzebowanie na dokonanie zakupu: materiałów/usług/środków trwałych pobierz
 • Wzór pieczęci pobierz)
 • Zapotrzebowanie na dokonanie zakupu sprzętu komputerowego pobierz
 • Wzór wniosku - przesunięcie środków pobierz
 • Wzór wniosku - zwiększenie środków pobierz
 • Oświadczenie dotyczące działalności badawczej pobierz

 • Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni zobacz