Bieżące przetargi

Lp. Tytuł przetargu Termin składania ofert
1 ADP.2301.3.2023
Świadczenie usług medycznych dla pracowników UJK
2023.02.13 10:00
2 ADP.2301.111.2022
Dostawa urządzeń medycznych
2023.02.06 10:00
3 ADP.2301.105.2022
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.105.2022
2023.02.03 10:00
4 ADP.2301.108.2022
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.108.2022
2023.02.02 10:00
5 ADP.2301.107.2022
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.107.2022
2023.02.01 10:00
6 ADP>2301.95.2022
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
2023.01.31 10:00
7 ADP.2301.110.2022
Dostawa subskrypcji dla oprogramowania Microsoft 365
2023.01.30 10:00
8 ADP.2301.1.2023
dostawa higienicznych artykułów medycznych
2023.01.30 10:00
9 ADP.2301.106.2022
Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego
2023.01.23 10:00
10 ADP.2301.112.2022
Dostawa odczynników chemicznych na potrzeby prowadzenia badań w ramach projektu B+R pn. Opracowanie innowacyjnych, ekologicznych drzwi przeciwpożarowych”, realizowanego w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0238/21-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2023.01.19 10:00
11 ADP.2302.109.2022
Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do Wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ADP.2301.109.2022
2023.01.13 12:00
12 ADP.2301.99.2022
Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.99.2022
2023.01.12 10:00
13 ADP.2301.103.2022
Wykonanie robót remontowych na terenie campusu UJK w Kielcach
2023.01.04 10:00
14 ADP.2301.92.2022
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2022
2023.01.04 10:00
15 ADP.2301.101.2022
Remont łazienek na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami, w budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.01.03 10:00
16 ADP.2301.104.2022
Szkolenia dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.01.03 10:00
17 ADP.2301.100.2022
Usługi pralnicze/ Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej po dokonaniu czynności ponownej oceny ofert
2022.12.30 11:00
18 ADP.2301.102.2022
Szkolenia specjalistyczne Biofeedback dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2022.12.15 10:00
19 ADP.2301.98.2022
DOSTAWA PRASY W FORMIE PRENUMERATY NA ROK 2023 DO JEDNOSTEK UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
2022.12.09 10:00
20 ADP.2302.97.2022
Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych” Nr postępowania: ADP.2301.97.2022
2022.12.08 12:00
21 ADP.2301.90.2022
Przeprowadzenie szkoleń dla studentek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach wydarzenia Szefowa własnego wizerunku
2022.12.02 10:00
22 ADP.2301.96.2022
Szkolenia specjalistyczne Biofeedback dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2022.12.01 10:00
23 ADP.2301.91.2022
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej
2022.11.30 10:00
24 ADP.2301.87.2022
„Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych” Nr postępowania: ADP.2301.87.2022
2022.11.02 12:00
25 ADP.2301.88.2022
Dostawa urządzeń medycznych
2022.11.02 10:00
26 ADP.2301.81.2022
USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NNW STUDENTÓW, OC PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO EKSPERYMENT MEDYCZNY ORAZ CYBER
2022.10.14 11:00
27 ADP.2301.52.2022
Świadczenie usługi okresowego badania instalacji elektrycznej w budynkach UJK / wynik postępowania
2022.10.11 11:00
28 ADP.2301.80.2022
Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.80.2022
2022.10.07 10:00
29 ADP.2301.66.2022
Dostawa i montaż rolet wewnętrznych" Nr postępowania: ADP.2301.66.2022
2022.08.19 10:00
30 ADP.2301.74.2022
Dostawa materiałów i akcesoriów elektrycznych / Informacja o wyborze oferty
2022.08.18 11:00
31 ADP.2301.77.2022
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla UJK w Kielcach/ Informacja o wyborze oferty
2022.08.08 11:00
32 ADP.2301.62.2022
Dostawa mebli ADP.2301.62.2022
2022.08.05 10:00
33 ADP.2301.63.2022
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla UJK w Kielcach/ Unieważnienie postępowania
2022.07.21 11:00
34 ADP.2301.59.2022
Dostawa symulatorów
2022.07.19 10:00
35 ADP.2301.58.2022
Dostawa urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.58.2022
2022.07.18 10:00
36 ADP.2301.56.2022
Dostawa sprzętu medycznego
2022.07.18 10:00
37 ADP.2301.50.2022
Dostawa systemu do debriefingu do sal symulacyjnych
2022.07.14 10:00
38 ADP.2301.47.2022
Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.47.2022
2022.07.05 10:00
39 ADP.2301.40.2022
Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.40.2022
2022.05.23 10:00
40 ADP.2301.32.2022
Dostawa urządzeń medycznych
2022.05.18 10:00
41 ADP.2301.37.2022
Dostawa systemu do debriefingu do sal symulacyjnych
2022.05.16 10:00
42 ADP.2301.29.2022
Dostawa oprogramowania Antywirusowego wraz z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.29.2022
2022.04.19 10:00
43 ADP.2301.16.2022
Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.16.2022
2022.04.12 10:00
44 ADP.2301.25.2022
Dostawa druków ścisłego zarachowania na potrzeby UJK w Kielcach/ogłoszenie o wyniku postępowania
2022.04.08 11:00
45 ADP.2301.6.2022
Dostawa odzieży ochronnej medycznej ADP.2301.6.2022
2022.03.22 11:00
46 ADP.2301.26.2022
Dostawa i montaż rolet wewnętrznych" Nr postępowania: ADP.2301.26.2022
2022.03.17 10:00
47 ADP.2301.4.2022
Dostawa mebli
2022.03.14 10:00
48 ADP.2301.12.2022
DOSTAWA PŁYNÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ MASECZEK JEDNORAZOWYCH NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH/ Wynik postępowania
2022.03.09 11:00
49 ADP.2301.10.2022
Dostawa i montaż rolet wewnętrznych
2022.02.28 10:00
50 ADP.2301.129.2021
Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.129.2021
2022.02.28 10:00
51 ADP.2301.1.2022
Dostawa urządzeń i materiałów medycznych
2022.02.28 10:00
52 ADP.2301.127.2021
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
2022.02.15 10:00
53 ADP.2301.120.2021
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021
2022.01.24 10:00
54 ADP.2301.118.2021
System do debriefingu
2022.01.18 10:00
55 ADP.2301.111.2021
Dostawa urządzeń medycznych
2022.01.17 10:00
56 ADP.2301.110.2021.B
dostawa aparatury naukowej
2022.01.10 10:00
57 ADP.2301.121.2021
Dostawa urządzeń multimedialnych wraz z akcesoriami
2022.01.04 10:00
58 ADP.2301.124.2021
Opracowanie dokumentacji projektowo=kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
2021.12.28 10:00
59 ADP>2301.102.2021
Dostawa systemu do debriefingu
2021.11.22 10:00
60 ADP.2302.100.2021.
Dostawa urządzeń komputerowych, części komputerowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.100.2021
2021.11.22 10:00
61 ADP.2301.96.2021
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
2021.11.22 10:00
62 ADP.2301.95.2021
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i przyrządów do pomiaru/ Wynik postępowania
2021.11.19 11:00
63 ADP.2301.109.2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach/ ogłoszenie o wyniku postępowania
2021.11.18 11:00
64 ADP.2301.107.2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach
2021.11.02 11:00
65 ADP.2301.103.2021
Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza, ADP.2301.103.2021
2021.11.02 10:00
66 ADP.2302.92.2021
Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2021
2021.10.26 10:00
67 ADP.2301.101.2021
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
2021.10.25 10:00
68 ADP.2301.99.2021
Dostawa urządzeń multimedialnych" Nr postępowania: ADP.2301.99.2021
2021.10.22 10:00
69 ADP.2301.104.2021
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE
2021.10.21 10:00
70 ADP.2301.105.2021
Dostawa tablicy informacyjnej i metryczek/ wynik postępowania
2021.10.20 11:00
71 ADP.2301.88.2021
Dostawa mebli
2021.10.20 10:00
72 ADP.2301.86.2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach Nr postępowania:ADP.2301.86.2021
2021.10.15 11:00
73 ADP.2301.94.2021
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE
2021.10.11 10:00
74 ADP.2301.83.2021
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
2021.09.21 10:00
75 ADP.2301.91.2021
Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu
2021.09.13 10:00
76 ADP.2301.87.2021
Dostawa odczynników chemicznych dla UJK w Kielcach. Informacja o wyborze oferty.
2021.09.09 11:00
77 ADP.2301.73.2021
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany i szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym
2021.09.08 10:00
78 ADP.2301.70.2021
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2021.08.31 12:00
79 ADP.2301.80.2021
Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.80.2021
2021.08.31 10:00
80 ADP.2301.68.2021
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021
2021.08.17 10:00
81 ADP.2301.67.2021
Dostawa mebli
2021.08.09 10:00
82 ADP.2301.58.2021
Dostawa mebli medycznych
2021.08.02 10:00
83 ADP.2301.50.2021
dostawa analizatora immunologicznego
2021.07.26 10:00
84 ADP.2301.54.2021
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
2021.07.07 10:00
85 ADP.2301.56.2021
Dostawa urządzeń multimedialnych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach. ADP.2301.56.2021
2021.07.06 10:00
86 ADP.2301.32.2021
Dostawa fantomów (symulatorów)
2021.06.21 10:00
87 ADP.2301.27.2021
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021
2021.06.14 10:00
88 ADP.2301.48.2021
WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA
2021.06.11 10:00
89 ADP.2301.30.2021; 2021/S 090-232357
Dostawa sprzętu medycznego
2021.06.10 10:00
90 2021/S072/182872
Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.19.2021
2021.05.17 10:00
91 ADP.2301.26.2021
Dostawa sprzętu medycznego
2021.04.28 10:00
92 ADP.2301.11.2021
Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku DS. MELODIA do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowych/zmiana umowy
2021.04.21 11:00
93 Zakup energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.4.2021 2021.03.08 10:00
94 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej ADP.2301.1.2021 ZMIANA!!! 2021.02.04 11:00
95 Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Collegium Medicum UJK Nr ADP.2301.61.2020 2021.01.25 10:00
96 Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.62.2020 2021.01.18 10:00
97 Dostawa środków i materiałów medycznych ADP.2301.52.2020 2020.12.22 10:00