Bieżące przetargi

Lp. Tytuł przetargu Termin składania ofert
1 ADP.2301.129.2021
Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.129.2021
2022.02.28 10:00
2 ADP.2301.127.2021
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
2022.02.15 10:00
3 ADP.2301.122.2021
Dostawa sprzętu komputerowego
2022.02.02 10:00
4 ADP.2301.3.2022
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOSCI NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
2022.01.31 10:00
5 ADP.2301.2.2022
Szkolenia językowe dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2022.01.27 10:00
6 ADP.2301.123.2021
Dostawa sprzętu laboratoryjnego – zestawów treningowych
2022.01.27 10:00
7 ADP.2301.120.2021
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021
2022.01.24 10:00
8 ADP.2301.118.2021
System do debriefingu
2022.01.18 10:00
9 ADP.2301.111.2021
Dostawa urządzeń medycznych
2022.01.17 10:00
10 ADP.2301.117.2021
Dostawa sprzętu i wyposażenia medycznego do Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2022.01.13 10:00
11 ADP.2301.131.2021
DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOSCI NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH
2022.01.11 10:00
12 ADP.2301.110.2021.B
dostawa aparatury naukowej
2022.01.10 10:00
13 ADP.2301.130.2021
Szkolenia językowe dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2022.01.10 10:00
14 ADP.2301.121.2021
Dostawa urządzeń multimedialnych wraz z akcesoriami
2022.01.04 10:00
15 ADP.2302.125.2021
Dostawa mebli
2021.12.30 13:00
16 ADP.2301.124.2021
Opracowanie dokumentacji projektowo=kosztorysowej dla budynku Wydziału sztuki UJK w Kielcach
2021.12.28 10:00
17 ADP.2301.126.2021
Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje z zakresu kosmetologii dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2021.12.23 10:00
18 ADP.2301.119.2021
Szkolenie dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2021.12.17 10:00
19 ADP.2301.114.2021
Wykonanie robót remontowych na obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2021.12.15 10:00
20 ADP.2301.112.2021
Wykonanie robót remontowych pomieszczeń w budynku A i B Collegium Medicum przy Al. IX Wieków Kielc
2021.12.10 10:00
21 ADP.2302.115.2021
Dostawa materiałów i artykułów medycznych
2021.12.10 10:00
22 ADP.2301.106.2021
Dostawa prasy w formie prenumeraty na rok 2022 do jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2021.11.29 10:00
23 ADP.2301.96.2021
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
2021.11.22 10:00
24 ADP>2301.102.2021
Dostawa systemu do debriefingu
2021.11.22 10:00
25 ADP.2302.100.2021.
Dostawa urządzeń komputerowych, części komputerowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.100.2021
2021.11.22 10:00
26 ADP.2301.95.2021
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i przyrządów do pomiaru/ Wynik postępowania
2021.11.19 11:00
27 ADP.2301.109.2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach/ ogłoszenie o wyniku postępowania
2021.11.18 11:00
28 ADP.2301.107.2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach
2021.11.02 11:00
29 ADP.2301.103.2021
Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza, ADP.2301.103.2021
2021.11.02 10:00
30 ADP.2302.92.2021
Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2021
2021.10.26 10:00
31 ADP.2301.101.2021
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
2021.10.25 10:00
32 ADP.2301.99.2021
Dostawa urządzeń multimedialnych" Nr postępowania: ADP.2301.99.2021
2021.10.22 10:00
33 ADP.2301.104.2021
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE
2021.10.21 10:00
34 ADP.2301.105.2021
Dostawa tablicy informacyjnej i metryczek/ wynik postępowania
2021.10.20 11:00
35 ADP.2301.88.2021
Dostawa mebli
2021.10.20 10:00
36 ADP.2301.86.2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach Nr postępowania:ADP.2301.86.2021
2021.10.15 11:00
37 ADP.2301.94.2021
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE
2021.10.11 10:00
38 ADP.2301.83.2021
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
2021.09.21 10:00
39 ADP.2301.91.2021
Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu
2021.09.13 10:00
40 ADP.2301.87.2021
Dostawa odczynników chemicznych dla UJK w Kielcach. Informacja o wyborze oferty.
2021.09.09 11:00
41 ADP.2301.73.2021
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany i szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym
2021.09.08 10:00
42 ADP.2301.70.2021
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2021.08.31 12:00
43 ADP.2301.80.2021
Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.80.2021
2021.08.31 10:00
44 ADP.2301.68.2021
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021
2021.08.17 10:00
45 ADP.2301.67.2021
Dostawa mebli
2021.08.09 10:00
46 ADP.2301.58.2021
Dostawa mebli medycznych
2021.08.02 10:00
47 ADP.2301.50.2021
dostawa analizatora immunologicznego
2021.07.26 10:00
48 ADP.2301.54.2021
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
2021.07.07 10:00
49 ADP.2301.56.2021
Dostawa urządzeń multimedialnych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach. ADP.2301.56.2021
2021.07.06 10:00
50 ADP.2301.32.2021
Dostawa fantomów (symulatorów)
2021.06.21 10:00
51 ADP.2301.27.2021
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021
2021.06.14 10:00
52 ADP.2301.48.2021
WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA
2021.06.11 10:00
53 ADP.2301.30.2021; 2021/S 090-232357
Dostawa sprzętu medycznego
2021.06.10 10:00
54 2021/S072/182872
Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.19.2021
2021.05.17 10:00
55 ADP.2301.26.2021
Dostawa sprzętu medycznego
2021.04.28 10:00
56 ADP.2301.11.2021
Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku DS. MELODIA do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowych/zmiana umowy
2021.04.21 11:00
57 Zakup energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.4.2021 2021.03.08 10:00
58 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej ADP.2301.1.2021 ZMIANA!!! 2021.02.04 11:00
59 Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Collegium Medicum UJK Nr ADP.2301.61.2020 2021.01.25 10:00
60 Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.62.2020 2021.01.18 10:00
61 Dostawa środków i materiałów medycznych ADP.2301.52.2020 2020.12.22 10:00