Bieżące przetargi

Lp. Tytuł przetargu Termin składania ofert
1 Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021 ADP.2302.27.2021 2021.06.14 10:00
2 Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.19.2021 2021/S072/182872 2021.05.17 10:00
3 Dostawa urządzeń komputerowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.23.2021 ADP.2301.23.2021 2021.05.07 10:00
4 Usługa zakwaterowania i wyżywienia studentów – uczestników obozów letnich ADP.2301.31.2021 2021.05.06 10:00
5 Specjalistyczne kursy dla pielęgniarek i położnych, beneficjentów projektu „Nowe Perspektywy rozwoju Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach" ADP.2301.29.2021 2021.05.05 10:00
6 Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.16.2021 2021.05.04 10:00
7 Dostawa odczynników chemicznych ADP.2301.24.2021 2021.04.29 10:00
8 Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli akademickich UJK w Kielcach ADP.2301.25.2021 2021.04.28 10:00
9 Dostawa mebli na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.14.2021 2021.04.28 10:00
10 Dostawa sprzętu medycznego ADP.2301.26.2021 2021.04.28 10:00
11 Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.18.2021 ADP.2301.18.2021 2021.04.28 10:00
12 Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku DS. MELODIA do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowych ADP.2301.11.2021 2021.04.21 11:00
13 Dostawa środków czystości ADP.2301.17.2021 2021.04.09 10:00
14 ADP.2301.9.2021 Dostawa materiałów i akcesoriów elektrycznych ADP.2301.9.2021 2021.03.22 10:00
15 Dostawa urządzeń, oprogramowania i licencji wraz z gwarancją, wsparciem i aktualizacjami w okresie 36 miesięcy dla wybranych systemów infrastruktury teleinformatycznej. ADP.2301.3.20 2021.03.10 10:00
16 Zakup energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.4.2021 2021.03.08 10:00
17 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej ADP.2301.1.2021 ZMIANA!!! 2021.02.04 11:00
18 Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Collegium Medicum UJK Nr ADP.2301.61.2020 2021.01.25 10:00
19 Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.62.2020 2021.01.18 10:00
20 Dostawa środków i materiałów medycznych ADP.2301.52.2020 2020.12.22 10:00