Bieżące przetargi

Lp. Tytuł przetargu Termin składania ofert
1 ADP.2301.73.2023
Dostawa systemu zarzadzania własnością intelektualną Nr postępowania: ADP.2301.73.2023
2023.10.20 10:00
2 ADP.2301.56.2023
Dostawa urządzeń sieciowych
2023.10.16 12:00
3 ADP.2301.51.2023 -A
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
2023.10.16 10:00
4 ADP.2301.79.2023
dostawa sztucznej krwi
2023.10.04 10:00
5 ADP.2301.64.2023
Dostawa drobnego sprzętu i materiałów medycznych
2023.09.26 10:00
6 ADP.2301.65.2023
Dostawa urządzeń audiowizualnych wraz z montażem i instalacją
2023.09.21 09:00
7 ADP.2301.71.2023
Remont pomieszczeń wymiennikowni po pożarze w budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.09.18 10:00
8 ADP.2301.70.2023
Dostawa materiałów promocyjnych Nr postępowania: ADP.2301.70.2023
2023.09.14 10:00
9 ADP.2301.67.2023
Dostawa urządzeń komputerowych
2023.09.14 10:00
10 ADP.2301.59.2023
dostawa urządzeń komputerowych
2023.09.12 10:00
11 ADP.2301.63.2023
Dostawa sztucznej krwi i kufrów kosmetycznych
2023.09.11 10:00
12 ADP.2301.66.2023
Dostawa urządzeń multimedialnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.08.31 11:00
13 ADP.2301.68.2023
Dostawa i montaż mebli do budynku „C” Wydziału Prawa i Nauk Społecznych
2023.08.28 10:00
14 ADP.2301.60.2023
Remont dachów wykonanych z papy termozgrzewalnej
2023.08.25 10:00
15 ADP.2301.58.2023
Dostawa spektrometru dyfrakcyjnego
2023.08.24 10:00
16 ADP.2301.57.2023
Dostawa spektrometru mas
2023.08.22 12:00
17 ADP.2301.50.2023
Dostawa urządzeń oraz akcesoriów komputerowych ADP.2301.50.2023
2023.08.21 10:00
18 ADP.2301.19.2023
Dostawa oprogramowania
2023.08.18 12:00
19 ADP.2301.55.2023
Dostawa materiałów promocyjnych" Nr postępowania: ADP.2301.55.2023
2023.08.17 10:00
20 ADP.2301.61.2023
Dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.08.17 10:00
21 ADP.2301.54.2023
Usługa sprzątania terenów zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie, usuwanie oblodzeń na terenach przylegających do budynków UJK
2023.08.11 10:00
22 ADP.2301.62.2023
Dostawa materiałów do analizy chromatograficznej na potrzeby prowadzenia badań w ramach projektu B+R pn. Opracowanie innowacyjnych, ekologicznych drzwi przeciwpożarowych”, realizowanego w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0238/21-01, współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2023.08.11 09:00
23 ADP.2301.49.2023
Obsługa techniczna urządzeń grzewczych, wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, zamontowanych w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.08.09 10:00
24 ADP.2301.20.2023
Dostawa oprogramowania komputerowego
2023.08.07 12:00
25 ADP.2301.40.2023
Świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia wraz z usługą obsługi szatni i przebieralni w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.08.07 10:00
26 ADP.2301.47.2023
Dostawa sprzętu komputerowego ADP.2301.47.2023
2023.08.02 10:00
27 ADP.2301.45.2023
Dostawa aparatury kontrolnej i badawczej
2023.08.01 11:00
28 ADP.2301.53.2023
Dostawa modułów-oprogramowania do zaawansowanego symulatora laparoskopowego
2023.07.26 10:00
29 ADP.2301.34.2023
Dostawa półki macierzy dyskowej
2023.07.24 12:00
30 ADP.2301.36.2023
dostawa urządzeń komputerowych
2023.07.24 10:00
31 ADP.2301.48.2023
Dostawa lampy rentgenowskiej
2023.07.24 10:00
32 ADP.2301.41.2023
Usługa sprzątania w obiektach Uczelni
2023.07.20 10:00
33 ADP.2301.43.2023
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla pracownikó Centrum Symulacji Medycznej Collegium Medicum UJK
2023.07.19 10:00
34 ADP.2301.37.2023
Dostawa urządzeń komputerowych oraz nośników danych
2023.07.11 10:00
35 ADP.2301.51.2023
KONSULTACJE RYNKOWE dot. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
2023.07.10 10:00
36 ADP.2301.46.2023
Dostawa akcesoriów laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia badań w ramach projektu B+R pn. Opracowanie innowacyjnych, ekologicznych drzwi przeciwpożarowych”, realizowanego w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0238/21-01, współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
2023.07.04 09:00
37 ADP.2301.35.2023
Dostawa urządzeń komputerowych do Wydziału Humanistycznego UJK w Kielcach
2023.07.03 10:00
38 ADP.2301.44.2023
Przeprowadzenie szkoleń dla studentek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w ramach wydarzenia Szefowa własnego wizerunku
2023.06.23 10:00
39 ADP.2301.32.2023
Dostawa oprogramowania Adobe Acrobat 2020 Pro PL lub oprogramowania równoważnego
2023.06.23 10:00
40 ADP>2301.42.2023
dostawa drobnego sprzętu medycznego
2023.06.22 10:00
41 ADP.2301.28.2023
Dostawa urządzeń komputerowych, nośników danych oraz akcesoriów " Nr postępowania: ADP.2301.28.2023
2023.06.19 10:00
42 ADP.2301.38.2023
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.38.2023
2023.06.07 11:00
43 ADP.2301.25.2023
Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych i drukujących dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.05.22 11:00
44 ADP.2301.21.2023
Dostawa oprogramowania" Nr postępowania: ADP.2301.21.2023
2023.05.22 10:00
45 ADP.2301.18.2023
dostawa urządzeń medycznych
2023.05.22 10:00
46 ADP.2301.17.2023
Dostawa sprzętu komputerowego ADP.2301.17.2023
2023.05.19 10:00
47 ADP.2301.33.2023
Szkolenia specjalistyczne Biofeedback dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.05.18 10:00
48 ADP.2301.15.2023
Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych i oprogramowania ADP.2301.15.2023
2023.05.15 10:00
49 ADP.2301.24.2023
Szkolenia specjalistyczne Biofeedback dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.04.25 10:00
50 ADP.2301.7.2023
dostawa sprzętu medycznego
2023.04.24 10:00
51 ADP.2301.6.2023
Dostawa macierzy dyskowej (ADP.2301.6.2023)
2023.04.18 12:00
52 ADP.2301.14.2023
Dostawa samochodu osobowego
2023.04.12 12:00
53 ADP.2301.16.2023
Szkolenia dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.04.12 10:00
54 ADP.2301.13.2023
Szkolenia dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.04.04 10:00
55 ADP.2301.10.2023
Szkolenia dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2023.03.22 10:00
56 ADP.2301.2.2023
Usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń dla instruktorów symulacji medycznej poziom podstawowy i poziom zaawansowany
2023.02.16 10:00
57 ADP.2301.111.2022
Dostawa urządzeń medycznych
2023.02.06 10:00
58 ADP.2301.105.2022
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.105.2022
2023.02.03 10:00
59 ADP.2301.108.2022
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.108.2022
2023.02.02 10:00
60 ADP.2301.107.2022
Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.107.2022
2023.02.01 10:00
61 ADP>2301.95.2022
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
2023.01.31 10:00
62 ADP.2301.1.2023
dostawa higienicznych artykułów medycznych
2023.01.30 10:00
63 ADP.2301.106.2022
Dostawa urządzeń medycznych i sprzętu laboratoryjnego
2023.01.23 10:00
64 ADP.2302.109.2022
Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do Wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ADP.2301.109.2022
2023.01.13 12:00
65 ADP.2301.99.2022
Dostawa mebli dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.99.2022
2023.01.12 10:00
66 ADP.2301.92.2022
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych oraz projektorów dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2022
2023.01.04 10:00
67 ADP.2301.100.2022
Usługi pralnicze/ Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej po dokonaniu czynności ponownej oceny ofert
2022.12.30 11:00
68 ADP.2302.97.2022
Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych” Nr postępowania: ADP.2301.97.2022
2022.12.08 12:00
69 ADP.2301.87.2022
„Wykonanie naprawy pokryć dachowych. Roboty do wykonania na Budynku Centrum Sportu oraz na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych” Nr postępowania: ADP.2301.87.2022
2022.11.02 12:00
70 ADP.2301.88.2022
Dostawa urządzeń medycznych
2022.11.02 10:00
71 ADP.2301.81.2022
USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, NNW STUDENTÓW, OC PODMIOTU PRZEPROWADZAJĄCEGO EKSPERYMENT MEDYCZNY ORAZ CYBER
2022.10.14 11:00
72 ADP.2301.52.2022
Świadczenie usługi okresowego badania instalacji elektrycznej w budynkach UJK / wynik postępowania
2022.10.11 11:00
73 ADP.2301.80.2022
Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.80.2022
2022.10.07 10:00
74 ADP.2301.66.2022
Dostawa i montaż rolet wewnętrznych" Nr postępowania: ADP.2301.66.2022
2022.08.19 10:00
75 ADP.2301.74.2022
Dostawa materiałów i akcesoriów elektrycznych / Informacja o wyborze oferty
2022.08.18 11:00
76 ADP.2301.77.2022
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla UJK w Kielcach/ Informacja o wyborze oferty
2022.08.08 11:00
77 ADP.2301.62.2022
Dostawa mebli ADP.2301.62.2022
2022.08.05 10:00
78 ADP.2301.63.2022
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla UJK w Kielcach/ Unieważnienie postępowania
2022.07.21 11:00
79 ADP.2301.59.2022
Dostawa symulatorów
2022.07.19 10:00
80 ADP.2301.56.2022
Dostawa sprzętu medycznego
2022.07.18 10:00
81 ADP.2301.58.2022
Dostawa urządzeń multimedialnych i audiowizualnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.58.2022
2022.07.18 10:00
82 ADP.2301.50.2022
Dostawa systemu do debriefingu do sal symulacyjnych
2022.07.14 10:00
83 ADP.2301.47.2022
Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.47.2022
2022.07.05 10:00
84 ADP.2301.40.2022
Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.40.2022
2022.05.23 10:00
85 ADP.2301.32.2022
Dostawa urządzeń medycznych
2022.05.18 10:00
86 ADP.2301.37.2022
Dostawa systemu do debriefingu do sal symulacyjnych
2022.05.16 10:00
87 ADP.2301.29.2022
Dostawa oprogramowania Antywirusowego wraz z konsolą do centralnego zarządzania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.29.2022
2022.04.19 10:00
88 ADP.2301.16.2022
Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.16.2022
2022.04.12 10:00
89 ADP.2301.25.2022
Dostawa druków ścisłego zarachowania na potrzeby UJK w Kielcach/ogłoszenie o wyniku postępowania
2022.04.08 11:00
90 ADP.2301.6.2022
Dostawa odzieży ochronnej medycznej ADP.2301.6.2022
2022.03.22 11:00
91 ADP.2301.26.2022
Dostawa i montaż rolet wewnętrznych" Nr postępowania: ADP.2301.26.2022
2022.03.17 10:00
92 ADP.2301.4.2022
Dostawa mebli
2022.03.14 10:00
93 ADP.2301.12.2022
DOSTAWA PŁYNÓW DO DEZYNFEKCJI ORAZ MASECZEK JEDNORAZOWYCH NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH/ Unieważnienie postępowania
2022.03.09 11:00
94 ADP.2301.10.2022
Dostawa i montaż rolet wewnętrznych
2022.02.28 10:00
95 ADP.2301.1.2022
Dostawa urządzeń i materiałów medycznych
2022.02.28 10:00
96 ADP.2301.129.2021
Dostawa zestawów edukacyjnych do zajęć z logistyki dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.129.2021
2022.02.28 10:00
97 ADP.2301.127.2021
Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
2022.02.15 10:00
98 ADP.2301.120.2021
Dostawa oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.120.2021
2022.01.24 10:00
99 ADP.2301.118.2021
System do debriefingu
2022.01.18 10:00
100 ADP.2301.111.2021
Dostawa urządzeń medycznych
2022.01.17 10:00
101 ADP.2301.110.2021.B
dostawa aparatury naukowej
2022.01.10 10:00
102 ADP.2301.121.2021
Dostawa urządzeń multimedialnych wraz z akcesoriami
2022.01.04 10:00
103 ADP.2301.124.2021
Opracowanie dokumentacji projektowo=kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
2021.12.28 10:00
104 ADP>2301.102.2021
Dostawa systemu do debriefingu
2021.11.22 10:00
105 ADP.2302.100.2021.
Dostawa urządzeń komputerowych, części komputerowych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.100.2021
2021.11.22 10:00
106 ADP.2301.96.2021
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku Wydziału Sztuki UJK w Kielcach
2021.11.22 10:00
107 ADP.2301.95.2021
Dostawa sprzętu laboratoryjnego i przyrządów do pomiaru/ Wynik postępowania
2021.11.19 11:00
108 ADP.2301.109.2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach/ ogłoszenie o wyniku postępowania
2021.11.18 11:00
109 ADP.2301.107.2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach
2021.11.02 11:00
110 ADP.2301.103.2021
Dostawa kompleksowej stacji zanieczyszczenia powietrza, ADP.2301.103.2021
2021.11.02 10:00
111 ADP.2302.92.2021
Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2021
2021.10.26 10:00
112 ADP.2301.101.2021
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
2021.10.25 10:00
113 ADP.2301.99.2021
Dostawa urządzeń multimedialnych" Nr postępowania: ADP.2301.99.2021
2021.10.22 10:00
114 ADP.2301.104.2021
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE
2021.10.21 10:00
115 ADP.2301.105.2021
Dostawa tablicy informacyjnej i metryczek/ wynik postępowania
2021.10.20 11:00
116 ADP.2301.88.2021
Dostawa mebli
2021.10.20 10:00
117 ADP.2301.86.2021
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania Modernizacja monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach Nr postępowania:ADP.2301.86.2021
2021.10.15 11:00
118 ADP.2301.94.2021
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany, szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym i szkolenia egzaminatora OSCE
2021.10.11 10:00
119 ADP.2301.83.2021
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
2021.09.21 10:00
120 ADP.2301.91.2021
Dostawa zestawu urządzeń do monitoringu
2021.09.13 10:00
121 ADP.2301.87.2021
Dostawa odczynników chemicznych dla UJK w Kielcach. Informacja o wyborze oferty.
2021.09.09 11:00
122 ADP.2301.73.2021
Przeprowadzenie kursu instruktorów symulacji poziom zaawansowany i szkolenia w zakresie pracy z pacjentem standaryzowanym
2021.09.08 10:00
123 ADP.2301.70.2021
Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
2021.08.31 12:00
124 ADP.2301.80.2021
Dostawa materiałów promocyjnych ADP.2301.80.2021
2021.08.31 10:00
125 ADP.2301.68.2021
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021
2021.08.17 10:00
126 ADP.2301.67.2021
Dostawa mebli
2021.08.09 10:00
127 ADP.2301.58.2021
Dostawa mebli medycznych
2021.08.02 10:00
128 ADP.2301.50.2021
dostawa analizatora immunologicznego
2021.07.26 10:00
129 ADP.2301.54.2021
Adaptacja pomieszczeń na potrzeby symulacji Karetki Pogotowia w budynku Collegium Medicum UJK
2021.07.07 10:00
130 ADP.2301.56.2021
Dostawa urządzeń multimedialnych dla Collegium Medicum UJK w Kielcach. ADP.2301.56.2021
2021.07.06 10:00
131 ADP.2301.32.2021
Dostawa fantomów (symulatorów)
2021.06.21 10:00
132 ADP.2301.27.2021
Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.27.2021
2021.06.14 10:00
133 ADP.2301.48.2021
WIZYTY STUDYJNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU PRACA SOCJALNA
2021.06.11 10:00
134 ADP.2301.30.2021; 2021/S 090-232357
Dostawa sprzętu medycznego
2021.06.10 10:00
135 2021/S072/182872
Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.19.2021
2021.05.17 10:00
136 ADP.2301.26.2021
Dostawa sprzętu medycznego
2021.04.28 10:00
137 ADP.2301.11.2021
Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku DS. MELODIA do obowiązujących warunków ochrony przeciwpożarowych/zmiana umowy
2021.04.21 11:00
138 Zakup energii elektrycznej do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.4.2021 2021.03.08 10:00
139 Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej ADP.2301.1.2021 ZMIANA!!! 2021.02.04 11:00
140 Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Collegium Medicum UJK Nr ADP.2301.61.2020 2021.01.25 10:00
141 Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.62.2020 2021.01.18 10:00
142 Dostawa środków i materiałów medycznych ADP.2301.52.2020 2020.12.22 10:00