Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2858

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
1

Informacja o unieważnieniu postępowania pn. „Nasadzenia, przesadzenia, wycinki- drzew, krzewów oraz zagospodarowanie terenów zieleni”, oznaczenie sprawy: ADP.2301.11.2020

ADP.2301.11.2020 Kielce, dnia 27.03.2020r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Nasadzenia, przesadzenia, wycinki- drzew, krzewów oraz zagospodarowanie terenów zieleni”, oznaczenie sprawy: ADP.2301.11.2020 Stosownie do postanowień art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia : w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2020-03-27 13:39:16 wyświetl szczegóły
2

Informacja o unieważnieniu postępowania pn. „Nasadzenia, przesadzenia, wycinki- drzew, krzewów oraz zagospodarowanie terenów zieleni”, oznaczenie sprawy: ADP.2301.5.2020

ADP.2301.5.2020 Kielce, dnia 16.03.2020r. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Nasadzenia, przesadzenia, wycinki- drzew, krzewów oraz zagospodarowanie terenów zieleni”, oznaczenie sprawy: ADP.2301.5.2020 Stosownie do postanowień art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1) ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie faktyczne unieważnienia : w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2020-03-16 13:07:16 wyświetl szczegóły
3

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.4.2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu obsługi technicznej oraz serwisie elektrycznych i hydraulicznych urządzeń dźwigowych zainstalowanych w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Dźwig Serwis Polańska-Kojacz Sp. Jawna
ul. Chabrowa 79
25-224 Kielce
świętokrzyskie
2020-03-16 10:51:14 wyświetl szczegóły
4

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ADP.2301.74.2020

DOSTAWA MEBLI WRAZ Z MONTAŻEM DO WYDZIAŁU SZTUKI UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
DOMI STYL Maciej Banaszek
Minkowice 206
21-007 Mełgiew
lubelskie
2020-03-13 12:37:39 wyświetl szczegóły
5

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.7.2020

Dostawa mebli oraz mebli medycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2020-03-13 08:17:43 wyświetl szczegóły
6

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ADP.2301.68.2020

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu: „ADP.2301.68.2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 27.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2020-03-12 10:46:37 wyświetl szczegóły
7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postepowaniu ADP.2301.6.2020

DOSTAWA PAPIERU BIUROWEGO I WYROBÓW PAPIEROWYCH ADP.2301.6.2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2020-03-10 11:11:17 wyświetl szczegóły
8

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.4.2020

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp. Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.4.2020 na Świadczenie usługi konserwacji dźwigów ADP.2301.4.2020 Została złożona oferta następującego Wykonawcy:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-03-09 10:23:32 wyświetl szczegóły
9

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.6.2020

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.6.2020 na DOSTAWĘ PAPIERU BIUROWEGO I WYROBÓW PAPIEROWYCH ADP.2301.6.2020 zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 03.03.2020 o godzinie 10:00 Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"BIURO MARKET" Leszek Kulina Spółka Jawna
Kielce ul. Zagórska 118
25-346 Kielce
świętokrzyskie
2020-03-06 11:54:03 wyświetl szczegóły
10

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.7.2020

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli oraz mebli medycznych wraz z transportem, montażem, ustawieniem mebli w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Pracowni Kosmetologii nr A 0.9a. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Nazwa: Dostawa mebli Część II Nazwa: Dostawa mebli medycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2020-03-04 15:17:43 wyświetl szczegóły
11

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.1.2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
KACZMAREK ELECTRIC S.A.
ul. Gajewska 32, 64-200 Wolsztyn
Oddział Kielce
ul. Warszawska 146,
25-411 Kielce
świętokrzyskie
2020-03-04 10:18:51 wyświetl szczegóły
12

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.6.2020

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.6.2020 na DOSTAWĘ PAPIERU BIUROWEGO I WYROBÓW PAPIEROWYCH zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 03.03.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-03-03 10:30:57 wyświetl szczegóły
13

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.7.2020

I.NAZWA I NUMER NADANY ZAMÓWIENIU: „Dostawa mebli oraz mebli medycznych”, oznaczenie sprawy ADP.2301.7.2020 II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli oraz mebli medycznych wraz z transportem, montażem, ustawieniem mebli w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Pracowni Kosmetologii nr A 0.9a. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część I Nazwa: Dostawa mebli Część II Nazwa: Dostawa mebli medycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-03-02 11:00:39 wyświetl szczegóły
14

Informacja dotycząca postępowania nr ADP.2301.62.2019 tj. Dostawa wniesienie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie pracowni terminalowych w UJK

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu , doposażenie, wniesienie, konfiguracja i uruchomienie: 3 pracowni komputerowych (terminalowych)na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych ( w instytucie Fizyki 2 pracownie i w Instytucie Geografii i Nauk o Środowisku 1 pracownia) oraz 3 pracowni komputerowych ( terminalowych) na Wydziale Humanistycznym w Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej (dalej: CKMiIN), przy ul. Uniwersyteckiej 17 (dawniej: Świętokrzyskiej 21D) w Kielcach. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 1 do SIWZ Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, projekt „AKCELERATOR ROZWOJU Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, numer POWR.03.05.00-00-Z212/18

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-02-28 11:28:14 wyświetl szczegóły
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dot. zapytanie ofertowe ADP.2302.12.2020)

Zorganizowanie pracownikom UJK uczestnictwa w szkoleniu otwartym z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Atłasowa 41
02-437 Warszawa
mazowieckie
2020-02-25 15:48:28 wyświetl szczegóły
16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częsci nr 10 postepowania ADP.2301.64.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z.o.o.
ul. Wolności 8 lokal 4, 26-600 Radom
26-600 Radom
mazowieckie
2020-02-25 13:28:12 wyświetl szczegóły
17

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częsci 5i 9 postępowania ADP.2301.64.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Forti Krzysztof Jurek
26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18/204
26-600 Radom
mazowieckie
2020-02-25 13:26:16 wyświetl szczegóły
18

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 4,6,8 postepowania ADP.2301. 64.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2020-02-25 13:23:13 wyświetl szczegóły
19

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz 1,2,3,7 postępowania ADP.2301.64.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2020-02-25 13:20:59 wyświetl szczegóły
20

ADP.2301.2.2020 - Informacja o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów medycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” , prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-02-24 13:38:31 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka