Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 3042

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
1

ADP.2301.63.2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa mebli na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-24 16:07:57 wyświetl szczegóły
2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.71.2020

Dostawa bigówki dla Wydawnictwa UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ANGRO Grzegorz Maciszewski
ul. Niciarniana 45
92-320 Łódź
łódzkie
2021-02-24 15:05:07 wyświetl szczegóły
3

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ADP.2301.50.2020

Linia technologiczna do wykonywania bloczków parafinowych i preparatów mikroskopowych z systemem znakowania preparatów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-24 11:38:33 wyświetl szczegóły
4

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.6.2021

„Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej 2 „

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Górski Ośrodek Wczasowy STASINDA Zofia Rzadkosz
ul. Karpęciny 5
34-530 Bukowina Tatrzańska
małopolskie
2021-02-19 09:50:56 wyświetl szczegóły
5

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.6.2021

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-17 14:09:41 wyświetl szczegóły
6

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia ADP.2301.6.2021

"Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej”.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-17 13:36:25 wyświetl szczegóły
7

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.5.2021

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników kursu instruktora narciarstwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Górski Ośrodek Wczasowy STASINDA Zofia Rzadkosz
ul. Karpęciny 5
34-530 Bukowina Tatrzańska
małopolskie
2021-02-16 14:54:51 wyświetl szczegóły
8

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.5.2021

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników kursu instruktora narciarstwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-15 15:56:31 wyświetl szczegóły
9

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA - Cz. I ADP.2301.46.2020

Dostawa aparatury naukowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-11 12:49:59 wyświetl szczegóły
10

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.5.2021

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników kursu instruktora narciarstwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-11 11:49:20 wyświetl szczegóły
11

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.5.2021

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników kursu instruktora narciarstwa

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-11 10:17:49 wyświetl szczegóły
12

informacja o zawarciu umowy dot. ADP.2301.51 2020

dostawa mebli 05/02/2021 S25 I.II.IV.V.V.V.V.VI. Polska-Kielce: Meble 2021/S 025-059017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania Dostawy Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5 Miejscowość: Kielce Kod NUTS: PL721 Kielecki Kod pocztowy: 25-369 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Barbara Kotras E-mail: bkotras@ujk.edu.pl Tel.: +48 413497278 Faks: +48 413445615 Adresy internetowe: Główny adres: www.ujk.edu.pl I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej Inny rodzaj: uczelnia publiczna I.5)Główny przedmiot działalności Edukacja Sekcja II: Przedmiot II.1)Wielkość lub zakres zamówienia II.1.1)Nazwa: Dostawa mebli Numer referencyjny: ADP.2301.51.2020 II.1.2)Główny kod CPV 39100000 Meble II.1.3)Rodzaj zamówienia Dostawy II.1.4)Krótki opis: — cz. I – wózek reanimacyjny 6 szt., — cz. II: 1. łóżko intensywnej terapii 2 szt.; 2. kozetka lekarska 6 szt.; 3. łóżko porodowe 1 szt.; 4. wózek transportowo-zabiegowy 4 szt., — cz. III: meble medyczne (stoliki 2 szt.; wózek 1 szt.; podnóżek 1 szt.; stojaki 2 szt.; stół 2 szt.; szafa 10 szt.), — cz. IV: meble biurowe (biurka 37 szt.; kontenery 11 szt.; krzesła 66 szt.; fotele komp. 26 szt.; regały 12 szt.; szafa 15 szt.; zabudowa meblowa 6 kpl). Kod CPV: 39100000-3 Meble; 33192000-2 Meble medyczne; 39130000-2 Meble biurowe; 3918000-7 Meble laboratoryjne; 39150000-8 Różne meble i wyposażenie. II.1.6)Informacje o częściach To zamówienie podzielone jest na części: tak II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) Wartość bez VAT: 295 381.37 PLN II.2)Opis II.2.1)Nazwa: Dostawa mebli Część nr: 1 II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33192000 Meble medyczne II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Kielecki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19 II.2.4)Opis zamówienia: Wózek reanimacyjny 6 sztuk II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10 II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: Medicus – Centrum Symulacji Medycznej UJK. II.2.14)Informacje dodatkowe II.2)Opis II.2.1)Nazwa: Dostawa mebli Część nr: 2 II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33192000 Meble medyczne II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Kielecki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19 II.2.4)Opis zamówienia: 1. łóżko intensywnej terapii 2 sztuki; 2. kozetka lekarska 6 sztuk; 3. łóżko porodowe 1 sztuka; 4. wózek transportowo-zabiegowy 4 sztuki. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10 II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: Medicus – Centrum Symulacji Medycznej UJK. II.2.14)Informacje dodatkowe II.2)Opis II.2.1)Nazwa: Dostawa mebli Część nr: 3 II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 33192000 Meble medyczne II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Kielecki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19 II.2.4)Opis zamówienia: 1. stolik jezdny ze stali nierdzewnej 1 sztuka; 2. stolik do instrumentów medycznych 1 sztuka; 3. wózek do worków foliowych 1 sztuka; 4. podnóżek chirurgiczny 1 sztuka; 5. stojak na kroplówki 1 sztuka; 6. stojak podwójny z misami 1 sztuka; 7. stół roboczy z półką 2 sztuki; 8. szafa lekarska metalowa 3 sztuki; 9. szafa lekarska metalowa 7 sztuk. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10 II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: Medicus – Centrum Symulacji Medycznej UJK. II.2.14)Informacje dodatkowe II.2)Opis II.2.1)Nazwa: Dostawa mebli Część nr: 4 II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 39130000 Meble biurowe II.2.3)Miejsce świadczenia usług Kod NUTS: PL721 Kielecki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Kielce, ul. IX Wieków Kielc 19 II.2.4)Opis zamówienia: 1. biurko 37 sztuk; 2. kontener pod biurkowy 11 sztuk; 3. krzesło z pulpitem 18 sztuk; 4. krzesło dla studentów 48 sztuk; 5. fotel komputerowy 26 sztuk; 6. regał otwarty 1 sztuka; 7. regał otwarty 3 sztuki; 8. regał otwarty 1 sztuka; 9. szafa aktowa 3 sztuki; 10. szafa aktowa 9 sztuk; 11. regał otwarty 2 sztuki; 12. regał otwarty 5 sztuk; 13. szafa aktowa 3 sztuki; 14. zabudowa meblowa 1 kpl; 15. zabudowa meblowa 1 kpl; 16. zabudowa meblowa 1 kpl; 17. zabudowa meblowa 1 kpl; 18. zabudowa meblowa 1 kpl; 19. zabudowa meblowa 1 kpl. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60 Kryterium kosztu - Nazwa: Wydłużenie okresu gwarancji/rękojmi / Waga: 30 Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 10 II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Inwestycja jest współfinansowana ze Środków Unii Europejskiej w ramach projektu pod nazwą: Medicus – Centrum Symulacji Medycznej UJK. II.2.14)Informacje dodatkowe Sekcja IV: Procedura IV.1)Opis IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 219-537213 IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 1 Część nr: 1 Nazwa: Dostawa mebli Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)Udzielenie zamówienia V.2.1)Data zawarcia umowy: 29/01/2021 V.2.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Zakład Techniki Medycznej Tech-Med Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Ernsta Petersona 6A Miejscowość: Bydgoszcz Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński Kod pocztowy: 85-862 Państwo: Polska Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 35 639.83 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 35 340.00 PLN V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 2 Część nr: 2 Nazwa: Dostawa mebli Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)Udzielenie zamówienia V.2.1)Data zawarcia umowy: 29/01/2021 V.2.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Prestige-Med Spółka Cywilna Adres pocztowy: ul. Sądowa 18A Miejscowość: Świecie Kod NUTS: PL618 Świecki Kod pocztowy: 86-100 Państwo: Polska Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 100 309.82 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 93 300.00 PLN V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 3 Część nr: 3 Nazwa: Dostawa mebli Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone Sekcja V: Udzielenie zamówienia Zamówienie nr: 4 Część nr: 4 Nazwa: Dostawa mebli Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak V.2)Udzielenie zamówienia V.2.1)Data zawarcia umowy: 29/01/2021 V.2.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 1 Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0 Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0 Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1 Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Logan Sp. z o.o. Adres pocztowy: ul. Lasówka 42 Miejscowość: Kraków Kod NUTS: PL213 Miasto Kraków Kod pocztowy: 30-718 Państwo: Polska Wykonawcą jest MŚP: tak V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 102 919.81 PLN Całkowita końcowa wartość umowy/części: 133 880.00 PLN V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupełniające VI.3)Informacje dodatkowe: W sekcji V.2.4 podano całkowitą końcową wartość poszczególnych części bez podatku VAT, który wynosi dla części I 8 %, dla części II 8 %, dla części IV 23 %. VI.4)Procedury odwoławcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587700 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.4.3)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 6. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1. 7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia 9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”. 12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587801 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 01/02/2021

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-10 08:36:20 wyświetl szczegóły
13

ADP.2301.60.2020 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa aparatury naukowej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-08 08:34:33 wyświetl szczegóły
14

Informacja o wyniku/unieważnieniu postępowania ADP.2301.1.2021

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-05 13:32:29 wyświetl szczegóły
15

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 3,6,8,9,10,12 postępowania ADP.2301.45.2020

w postępowaniu ADP.2301.45.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 06.11.2020 r. pod numerem Dz.U. : 2020/S 217-530245 (wysłano do publikacji w dniu 03.11.2020 r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 06.11.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 06.11.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 06.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 14.12.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2021-02-04 15:00:00 wyświetl szczegóły
16

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 16 i 19 postępowania ADP.2301.45.2020

w postępowaniu ADP.2301.45.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 06.11.2020 r. pod numerem Dz.U. : 2020/S 217-530245 (wysłano do publikacji w dniu 03.11.2020 r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 06.11.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 06.11.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 06.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 14.12.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Forti Krzysztof Jurek
26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18/204
26-600 Radom
mazowieckie
2021-02-04 14:57:33 wyświetl szczegóły
17

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Części 13 postępowania ADP.2301.45.2020

w postępowaniu ADP.2301.45.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 06.11.2020 r. pod numerem Dz.U. : 2020/S 217-530245 (wysłano do publikacji w dniu 03.11.2020 r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 06.11.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 06.11.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 06.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 14.12.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2021-02-04 14:55:48 wyświetl szczegóły
18

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Część 1,2,4,5,7,14 postępowania ADP.2301.45.2020

w postępowaniu ADP.2301.45.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 06.11.2020 r. pod numerem Dz.U. : 2020/S 217-530245 (wysłano do publikacji w dniu 03.11.2020 r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 06.11.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 06.11.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 06.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 14.12.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2021-02-04 14:54:12 wyświetl szczegóły
19

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.1.2021

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-04 13:55:27 wyświetl szczegóły
20

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.1.2021

Zakwaterowanie i wyżywienie dla uczestników obozu zimowego w Bukowinie Tatrzańskiej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-04 11:58:35 wyświetl szczegóły
21

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.68.2020 cz. 2

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "CHEMLAND" Zbigniew Bartczak
ul. Usługowa 3
73-110 Stargard Szczeciński
zachodniopomorskie
2021-02-03 15:03:58 wyświetl szczegóły
22

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.58.2020

Dostawa odczynników chemicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2021-02-03 11:52:24 wyświetl szczegóły
23

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ADP.2301.50.2020

dostawa linii do wykonywania bloczków parafinowych i preparatów mikroskopowych z systemem znakowania preparatów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-03 09:13:02 wyświetl szczegóły
24

ADP.2301.63.2020 - Informacja z otwarcia ofert

Dostawa mebli na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-02-02 13:36:06 wyświetl szczegóły
25

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.70.2020

Wymiana zaworów w pomieszczeniu ze zbiornikami wody p.poż D.S. FAMA oraz wymiana hydrantu nadziemnego przy budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PGInstal Grzegorz Pacia
Mychów Kolonia 27
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
świętokrzyskie
2021-02-01 12:13:44 wyświetl szczegóły
26

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA ADP>2301.62.2020

Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.62. 2020 Kielce, dnia 26.01.2021r. INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Dostawa aparatury naukowej” zostało unieważnione. Podstawa prawna: Art. 93 ust. 1 pkt. 1) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; Uzasadnienie faktyczne : w ww. postępowaniu złożono jedną ofertę. Zaproponowano w ofercie urządzenie o parametrach nie spełniających wymagań opisanych w SIWZ (w szczególności brak stacji odwróconej osmozy; brak możliwości wykorzystania wody demineralizowanej na inne potrzeby laboratoryjne) Zamawiający odrzucił ww. ofertę na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 tj. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-26 10:51:11 wyświetl szczegóły
27

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2301.61.2020

Dostawa sprzętu dydaktycznego dla Collegium Medicum UJK ADP.2301.61. 2020 Kielce, dnia 25.01.2021r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informujemy, że w dniu 25.01.2021 r. złożono nw. oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „Dostawa sprzętu dydaktycznego do Collegium Medicum UJK” Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości : Część I 121.520,00 zł; część II 148.140,00 zł; Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji Termin płatności/termin realizacji 1. Simedu Sp. z o.o. Siedziba: ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra CZĘŚĆ I 94 222,92 CZĘSĆ II 195 396,57 Część I 24 miesiące Część II 36 miesięcy 30 dni/ 6 tygodni 2. Back 2 Function sp. z o.o. Siedziba: ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa CZĘŚĆ I 136.407 Część I 36 miesięcy 30 dni/ 8 tygodni 3. Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz Siedziba: 72-510 Wolin, ul. Niedamira 10 CZĘŚĆ I: 84780,21 Część I 36 miesięcy 30 dni/ 6 tygodni Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-25 14:03:29 wyświetl szczegóły
28

ADP.2301.60.2020 - Informacja z otwarcia ofert

"Dostawa aparatury naukowej"

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-22 11:36:31 wyświetl szczegóły
29

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.70.2020

Wymiana zaworów w pomieszczeniu ze zbiornikami wody p.poż D.S. FAMA oraz wymiana hydrantu nadziemnego przy budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-22 11:17:59 wyświetl szczegóły
30

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.59.2020

Dostawa precyzyjnego sprzętu optycznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PRECOPTIC Co. WOJCIECHOWSCY Sp. Jawna
ul. Arkuszowa 60
01-934 Warszawa
mazowieckie
2021-01-21 11:36:09 wyświetl szczegóły
31

ADP.2301.54.2020 - Informacja o wyborze oferty

Wykonanie naprawy pokrycia dachowego i wymiana więźby na budynku Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-20 15:25:12 wyświetl szczegóły
32

ogłoszenie o unieważnieniu postepowania w części 3 i 4 postępowania ADP.2301.52.2020

Dostawa środków i materiałów medycznych .” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2020 r. pod numerem 766166-N-2020 z dnia 2020-12-14 r. Zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu 14. 12.2020 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 22.12.2020 o godzinie 10:00 Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej o godzinie 10.15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-19 12:05:51 wyświetl szczegóły
33

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 1 i 2 postępowania ADP.2301.52.2020

Dostawa środków i materiałów medycznych .” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2020 r. pod numerem 766166-N-2020 z dnia 2020-12-14 r. Zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu 14. 12.2020 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 22.12.2020 o godzinie 10:00 Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej o godzinie 10.15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SINMED sp. z.o.o.
ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice
44-178 Przyszowice
śląskie
2021-01-19 12:05:00 wyświetl szczegóły
34

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2301.62.2021

Dostawa aparatury naukowej ADP.2301.62. 2020 Kielce, dnia 18.01.2021r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informujemy, że w dniu 26.10.2020 r. złożono nw. oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą „ Dostawa aparatury naukowej” Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości : 67.156,99 zł. Podczas otwarcia ofert podano do wiadomości następujące informacje: Nr oferty Firma oraz adresy wykonawców Cena brutto w PLN Okres gwarancji Termin płatności/termin realizacji 1. Spectro-Lab Jan Borkowski AL. 3 Maja 2/170, 00-391 Warszawa 63 161,00 24 miesiące 30 dni/ 60 dni Jednocześnie Zamawiający informuje, że w/w Wykonawcy w ciągu 3 dni od zamieszczenia niniejszej informacji z otwarcia ofert, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp stanowiące Załącznik nr 6 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-18 12:20:23 wyświetl szczegóły
35

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.70.2020

Wymiana zaworów w pomieszczeniu ze zbiornikami wody p.poż D.S. FAMA oraz wymiana hydrantu nadziemnego przy budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-18 11:25:59 wyświetl szczegóły
36

INFORMACJA O WYNIKU ADP.2301.51.2020

Dostawa mebli

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-18 10:00:23 wyświetl szczegóły
37

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.68.2020, cz. 2 oraz o unieważnieniu postępowania w cz. 1 i 3

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-15 14:15:18 wyświetl szczegóły
38

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.45.2020 Część 1,2,4,5,7,14

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ADP.2301.45.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 06.11.2020 r. pod numerem Dz.U. : 2020/S 217-530245 (wysłano do publikacji w dniu 03.11.2020 r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 06.11.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 06.11.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 06.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 14.12.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
"FRAMKO 2"
Kielce, ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2021-01-13 14:32:52 wyświetl szczegóły
39

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.45.2020 Część 13

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ADP.2301.45.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 06.11.2020 r. pod numerem Dz.U. : 2020/S 217-530245 (wysłano do publikacji w dniu 03.11.2020 r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 06.11.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 06.11.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 06.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 14.12.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex
Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2021-01-13 14:30:36 wyświetl szczegóły
40

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.45.2020

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ADP.2301.45.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 06.11.2020 r. pod numerem Dz.U. : 2020/S 217-530245 (wysłano do publikacji w dniu 03.11.2020 r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 06.11.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 06.11.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 06.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 14.12.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Forti Krzysztof Jurek
26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18/204
26-600 Radom
mazowieckie
2021-01-13 14:28:46 wyświetl szczegóły
41

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystbniejszej w postępowaniu DP.2301.45.2020 cz.3,6,8,9,10,12

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu ADP.2301.45.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 06.11.2020 r. pod numerem Dz.U. : 2020/S 217-530245 (wysłano do publikacji w dniu 03.11.2020 r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 06.11.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 06.11.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 06.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 14.12.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Marksoft Marek Kundera
Kielce
ul. Warszawska 25 A
25-512 Kielce
świętokrzyskie
2021-01-13 14:25:42 wyświetl szczegóły
42

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.48.2020

Świadczenie usług pralniczych dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
TOM- MARG ZPCH sp. z o.o.
ul. Płk. St. Dąbka 16
Kraków
30-732 Kraków
małopolskie
2021-01-11 13:48:47 wyświetl szczegóły
43

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.57.2020

Dostawa urządzeń do druku dla Wydawnictwa UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2021-01-08 15:22:35 wyświetl szczegóły
44

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.59.2020 pn. „Dostawa precyzyjnego sprzętu optycznego"

Dostawa precyzyjnego sprzętu optycznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-08 09:13:41 wyświetl szczegóły
45

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.58.2020 pn. „Dostawa odczynników chemicznych"

Dostawa odczynników chemicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-08 09:02:26 wyświetl szczegóły
46

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.68.2020

Dostawa odczynników chemicznych oraz akcesoriów laboratoryjnych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2021-01-07 10:38:45 wyświetl szczegóły
47

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA ADP.2301.45.2020 w części 11, 15,17,18

Dot. : postępowania ADP.2301.45.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego Zamawiający unieważnia postępowanie w części 11, 15,17,18 Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 06.11.2020 r. pod numerem Dz.U. : 2020/S 217-530245 (wysłano do publikacji w dniu 03.11.2020 r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 06.11.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 06.11.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 06.11.2020 r. Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej 14.12.2020 r. o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-12-31 10:40:33 wyświetl szczegóły
48

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.57.2020 pn. „Dostawa urządzeń do druku dla Wydawnictwa UJK" cz. 1 i 2 oraz o unieważnieniu postępowania w cz. 3

Dostawa urządzeń do druku dla Wydawnictwa UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-12-30 13:55:03 wyświetl szczegóły
49

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.59.2020

Dostawa precyzyjnego sprzętu optycznego

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-12-29 10:29:24 wyświetl szczegóły
50

ogłoszenie o unieważnieniu postepowania w części 3 i 4 postępowania ADP.2301.52.2020

Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w postępowaniu ADP.2301.52.2020 na Dostawa środków i materiałów medycznych .” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14.12.2020 r. pod numerem 766166-N-2020 z dnia 2020-12-14 r. Zamieszczone na stronie Zamawiającego: www.ujk.edu.pl w dniu 14. 12.2020 r. Termin składania ofert upłynął w dniu 22.12.2020 o godzinie 10:00 Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej o godzinie 10.15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-12-28 12:16:12 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka