Zapytania ofertowe

Lp. Tytuł Ważne do Opublikowano
1 ADP.2302.72.2021
Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce
2021.12.20 2022.01.04
2 ADP.2302.76.2021
Dostawa doposażenia pracowni kosmetologii
2022.01.21 2021.12.31
3 ADP.2302.75.2021
Dostawa sprzętu AGD
2022.01.10 2021.12.31
4 ADP.2302.74.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego
2021.12.27 2021.12.22
5 ADP.2302.72.2021 wynik
WYNIK postepowania Transport uczestników obozu zimowego na trasie Kielce- Bukowina Tatrzańska- Kielce” nr sprawy ADP.2302.72.2021”
2021.12.24 2021.12.22
6 ADP.2302.73.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego
2021.12.20 2021.12.13
7 ADP.2302.71.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego dla Instytutu Fizyki
2021.12.02 2021.11.24
8 ADP.2302.64.2021
WYNIK postepowania dostawa sprzętu komputerowe i elektronicznego
2021.11.23 2021.11.22
9 ADP.2302.62'.2021
Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego dla UJK w Kielcach
2021.11.30 2021.11.22
10 ADP.2302.69.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego ADP.2302.69.2021
2021.11.22 2021.11.17
11 ADP.2302.66.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego
2021.11.23 2021.11.15
12 ADP.2302.65.2021
Świadczenie usług tzw. Asystenta wykładowcy dla uczestników projektu pn. „RAZEM ODKRYWAMY ŚWIAT na Uniwersytecie Dziecięcym Jana Kochanowskiego w Kielcach"
2021.11.17 2021.11.09
13 ADP.2302.62.2021
Przegląd, konserwację i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz próbę ciśnieniową węży hydrantu wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach oraz na obiekcie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.
2021.11.10 2021.11.05
14 ADP.2301.56.2021
Badanie sprawozdania finansowego / Wynik postępowania
2021.11.08 2021.10.29
15 ADP.2302.59.2021
Kompleksowe wsparcie w zakresie doradztwa technologicznego
2021.11.05 2021.10.28
16 ADP.2302.55.2021
Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
2021.10.05 2021.09.30
17 ADP.2302.54.2021
świadczenie usług dzierżawy drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu. ADP.2302.54.2021
2021.10.07 2021.09.29
18 ADP.2302.52.2021.
Przegląd, konserwację i remont gaśnic, pomiar parametrów technicznych (ciśnienia i wydajności) hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych 52 oraz próbę ciśnieniową węży hydrantu wewnętrznego w obiektach UJK w Kielcach oraz na obiekcie Wydziału Zamiejscowego w Sandomierzu.
2021.10.05 2021.09.27
19 ADP.2302.52.2021
świadczenie usług dzierżawy drukarek/ urządzeń wielofunkcyjnych dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Piotrkowie Trybunalskim i Sandomierzu.
2021.09.22 2021.09.14
20 ADP.2302.44.2021
Zorganizowanie pobytu dla uczestników obozu adaptacyjnego
2021.08.25 2021.08.20
21 ADP.2302.42.2021
Dostawa akordeonów
2021.08.16 2021.08.06
22 ADP.2302.34.2021
Zorganizowanie pracownikom UJK udziału w szkoleniu otwartym z zakresu ustawy Prawo zamówień publicznych
2021.06.28 2021.06.22
23 ADP.2302.29.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego
2021.06.01 2021.05.25
24 ADP.2302.24.2021
Dostawa oprogramowania dla Collegium Medicum
2021.04.27 2021.04.23
25 ADP.2302.22.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego
2021.04.20 2021.04.15
26 ADP.2301.20.2021
Dostawa sprzętu komputerowego i elektronicznego
2021.04.09 2021.04.01
27 ADP.2302.1.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2021.02.10
28 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ADP.2302.120.2020 "WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGOW KIELCACH" bezterminowo 2020.12.28
29 Informacja o wyniku postępowania ADP.2302.120.2020 na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach bezterminowo 2020.12.10
30 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2301.46.2020 bezterminowo 2020.12.07
31 Informacja o udzieleniu zamówienia ADP.2302.86.2020 bezterminowo 2020.10.22
32 Notatka z wyboru oferty najkorzystniejszej ADP.2302.86.2020 bezterminowo 2020.10.06
33 Informacja o zakończeniu procedury Dialog Techniczny, znak sprawy: ADP.2301.22.2020 bezterminowo 2020.10.02
34 Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr ADP.2302.71.2020 pn. „Dostawa frezarek do paznokci” - OKNO NA ŚWIAT bezterminowo 2020.09.15
35 Informacja o wyniku postępowania nr ADP.2302.62.2020 pn. "Dostawa urządzeń kosmetycznych" bezterminowo 2020.08.13
36 INFORMACJA DOTYCZĄCA DIALOGU TECHNICZNEGO (ZMIANA TERMINU PROWADZENIA DIALOGU), ZNAK SPRAWY ADP.2301.22.2020 bezterminowo 2020.08.11
37 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego ADP.2302.34.2020 bezterminowo 2020.05.29
38 Informacja o zawarciu umowy w części 2 postępowania ADP.2302.29.2020 pn."Dostawa urządzeń elektromechanicznych" bezterminowo 2020.04.30
39 Informacja o wyniku postępowania ADP.2302.29.2020 pn." Dostawa urządzeń elektromechanicznych" bezterminowo 2020.04.21
40 Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego ADP.2302.26.2020 bezterminowo 2020.03.27
41 Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu ADP.2302.158.2019 bezterminowo 2020.01.03
42 ADP.2302.158.2019 Wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia warsztatów "Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss "dla studentów UJK- Informacja o wyniku postępowania bezterminowo 2019.12.20
43 Zapytanie ofertowe ADP.2302.166.2019 Transport uczestników obozu zimowego -Informacja o wyniku postępowania bezterminowo 2019.12.19
44 Informacja o wyniku postępowania nr DP.2302.143.2019 pn. „Dostawa analizatora HbA1c oraz zestawu UPS do zasilania zamrażarki dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” bezterminowo 2019.11.22
45 Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr DP.2302.124.2019 pn. „Dostawa kosmetyków do prowadzenia zajęć praktycznych oraz sprzętu laboratoryjnego” bezterminowo 2019.10.25
46 Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postepowaniu DP.2302.103.2019 bezterminowo 2019.09.18
47 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu DP.2302.84.2019 bezterminowo 2019.07.08
48 WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.84.2019 pn. „Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” bezterminowo 2019.06.26
49 Informacja z otwarcia ofert : DP.2302.84.2019 pn. Przeprowadzenie szkolenia E-learning" dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach bezterminowo 2019.06.25
50 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu DP.2302.59.2019 bezterminowo 2019.06.10
51 WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.70.2019) bezterminowo 2019.06.07
52 Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2302.68.2019 Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach bezterminowo 2019.06.04
53 Informacja o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.59.2019) Zorganizowanie pracownikom UJK uczestnictwa w szkoleniu otwartym z zakresu asertywności i komunikacji interpersonalnej bezterminowo 2019.05.31
54 Informacja o wyniku zapytania ofertowego DP.2302.143.2018 bezterminowo 2019.01.03
55 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2302.121.2018 r. część 2 i 3 bezterminowo 2018.12.20
56 informacja o unieważnieniu postępowania DP.2302.140.2018 bezterminowo 2018.12.10
57 Informacja o udzieleniu zamówienia - Zapytanie ofertowe "Dostawa deszczomierza DP.2302.122.2018" bezterminowo 2018.10.25
58 Informacja o zawarciu umowy - dot. Zapytania ofertowego DP.2302.80.2018 bezterminowo 2018.08.16
59 Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (nr sprawy: DP.2301.49.2018) bezterminowo 2018.08.13
60 Informacja o zawarciu umowy - dot. Zapytania ofertowego DP.2302.75.2018 bezterminowo 2018.08.13
61 ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.80.2018 - WYNIK bezterminowo 2018.08.07
62 ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.75.2018- WYNIK POSTĘPOWANIA bezterminowo 2018.08.07
63 DP.2302.55.2018 Informacja o zawarciu umowy w części 1 zamówienia i nie udzieleniu zamówienia w części 2 zamówienia bezterminowo 2018.06.29
64 DP.2302.61.2018 Informacja o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkolenia z Public Relations bezterminowo 2018.06.29
65 WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.55.2018) bezterminowo 2018.06.27
66 WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.61.2018) bezterminowo 2018.06.27
67 WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.56.2018) bezterminowo 2018.06.18
68 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, (zapytanie ofertowe: DP.2302.29.2018) bezterminowo 2018.06.13
69 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe DP.2302.51.2018) bezterminowo 2018.06.06
70 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. znak postępowania: DP.2302.41.2018 bezterminowo 2018.05.30
71 WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.29.2018 bezterminowo 2018.05.28
72 Informacja o wynikach w postępowaniu pn.: „Usługa ochrony świadczona dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” znak: DP.2302.41.2018 bezterminowo 2018.05.28
73 ZAPYTANIE OFERTOWE NR DP.2302.40.2018 (ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGU) - WYNIK POSTĘPOWANIA bezterminowo 2018.05.07
74 informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DP.2302.36.2018 bezterminowo 2018.04.24
75 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2302.23.2018 bezterminowo 2018.04.13
76 Informacja o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.25.2018) bezterminowo 2018.03.30
77 Informacja o unieważnieniu postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.17.2018) bezterminowo 2018.03.22
78 WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.5.2018 (dot. cz.1 i 3) bezterminowo 2018.03.16
79 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2302.5.2018 (dot. cz.2,4,5) bezterminowo 2018.03.13
80 ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.2.2018 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA bezterminowo 2018.02.07
81 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.143.2017 Dezynsekcja i Deratyzacja obiektów UJK bezterminowo 2017.12.06
82 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.148.2017 Badanie sprawozdań finansowych Uczelni za 2017 i 2018 rok bezterminowo 2017.11.30
83 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.134.2017 Dostawa części do dichroizmu kołowego bezterminowo 2017.11.27
84 Dostawa środków czystości DP.2302. 146.2017 bezterminowo 2017.11.08
85 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.134.2017 Dostawa części do dichroizmu kołowego bezterminowo 2017.11.06
86 Unieważnienie postępowania na dostawę środków czystości DP.2302.116.2017 bezterminowo 2017.11.02
87 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.113.2017 Przygotowanie oraz obsługa poczęstunku dla gości Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Zamku w Sandomierzu bezterminowo 2017.10.23
88 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.132.2017 Bilety na koncert bezterminowo 2017.10.23
89 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.119.2017 Usługa cateringowa z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018r. w dniu 05 października 2017 r. bezterminowo 2017.10.23
90 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.128.2017 Zakup specjalistycznych wydawnictw o tematyce dietetycznej dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu bezterminowo 2017.10.11
91 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.119.2017 Usługa cateringowa z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018r. w dniu 05 października 2017 r. bezterminowo 2017.10.03
92 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.127.2017 Dostawa akcesoriów i artykułów dla Domów Studenckich UJK w Kielcach bezterminowo 2017.09.28
93 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.102.2017 Dostawa kolumny chiralnej wraz z akcesoriami bezterminowo 2017.09.27
94 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.117.2017 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników programu „Erasmus” w dniu 27.09.2017r. oraz w dniu 30.09.2017r. w Kielcach bezterminowo 2017.09.27
95 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.115.2017 Kompleksowe świadczenie usługi restauracyjnej i hotelowej z udostępnieniem pełnej bazy konferencyjnej podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Dylematy Polskiej Polityki Społeczno-Gospodarczej organizowanej w dniach 09-11 października 2017 r. bezterminowo 2017.09.27
96 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.117.2017 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników programu „Erasmus” w dniu 27.09.2017r. oraz w dniu 30.09.2017r. w Kielcach bezterminowo 2017.09.25
97 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.112.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 19.09.2017 r. dla uczestników „Święta Wydziału” bezterminowo 2017.09.19
98 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.112.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 19.09.2017 r. dla uczestników „Święta Wydziału” bezterminowo 2017.09.15
99 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.97.2017 Dostawa Dalmierzy, anten, handheldów, aplikacji bezterminowo 2017.09.13
100 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.101.2017 Świadczenie usługi cateringowej polegającej na zorganizowaniu przerwy kawowej w dniu 20.09.2017 r. dla uczestników XLVII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów bezterminowo 2017.09.11
101 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.93.2017 - Usługi cateringowe w dniach 27.08.2017-02.09.2017 bezterminowo 2017.08.28
102 ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.75.2017 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2017.07.24
103 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr referencyjny postępowania DP.2302.73.2017 bezterminowo 2017.07.24
104 DP.2302.72.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2017.07.14
105 Zapytanie ofertowe DP.2302.75.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2017.07.05
106 WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.73.2017 bezterminowo 2017.06.26
107 Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, nr sprawy: DP.2302.70.2017 bezterminowo 2017.06.08
108 ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.45.2017 zakup biletów na musical pt. "METRO" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. bezterminowo 2017.05.29
109 ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2301.54.2017 świadczenie usługi hotelowej - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2017.05.16
110 ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.53.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 20.05.2017r. - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania bezterminowo 2017.05.16
111 ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/162/16 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2016.12.08
112 ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/156/16 Dostawa sprzętu komputerowego - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2016.12.02
113 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM DP/2311/156/16 bezterminowo 2016.11.30
114 ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/150/16 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2016.11.18
115 ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/144/16 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2016.11.17
116 ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/141/16 SPRZEDAŻ DLA UJK BILETÓW WSTĘPU NA OPERETKĘ - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2016.11.09
117 ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/140/16 SPRZEDAŻ DLA UJK BILETÓW WSTĘPU NA SPEKTAKL - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2016.11.08
118 ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/125/16 SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA bezterminowo 2016.09.27
119 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/105/16 zorganizowanie wycieczki bezterminowo 2016.08.31