Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Aktualne zapytania ofertowe

Tytuł Ważne do Data publikacji Liczba załączników
ADP.2302.138.2020 - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia 2021.03.10 00:00 2021-02-26 10:37:53 1
Zakup licencji na dostęp do bazy on-line pytań egzaminu LEK Lekarski Egzamin Końcowy ADP.2302.8.2021 2021.03.03 10:00 2021-02-23 14:31:53 1
ADP.2302.3.2021 - Notatka z wyboru ofert 2021.02.28 12:00 2021-02-23 13:37:20 1
Informacja z otwarcia ofert ADP.2302.4.2021 pn. "Dostawa jednorazowych maseczek ochronnych" 2021.03.07 00:00 2021-02-23 10:48:51 1
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY dot. ADP.2302.135.2020 2021.05.31 00:00 2021-02-23 08:58:07 0
ADP.2302.7.2021 - Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021.03.01 09:00 2021-02-19 15:00:51 3
ADP.2302.3.2021 Informacja z otwarcia ofert „Dostawa bezdotykowych automatycznych dozowników płynu dezynfekcyjnego” 2021.02.28 12:00 2021-02-17 14:38:42 1
ADP.2302.2.2021 Informacja o zawarciu umowy w zapytaniu ofertowym pn. transport uczestników kursu instruktora narciarstwa 2021.02.28 12:00 2021-02-17 10:25:29 0
ADP.2302.2.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2021.02.28 12:00 2021-02-15 14:36:07 1
ADP.2302.2.2021 - Informacja z otwarcia ofert 2021.02.28 12:00 2021-02-11 11:30:31 1
ADP.2302.1.2021 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2021-02-10 11:36:49 1
INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ADP.2302.135.2020 2021.05.30 00:00 2021-01-26 11:20:24 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2302.135.2020 2021.05.30 00:00 2021-01-20 10:22:46 0
zapytanie ofertowe nr ADP.2302.135.2020 pod nazwą : przeprowadzenie szkoleń / kursów dla pracowników dydaktycznych i naukowo – dydaktycznych Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 2021.05.30 00:00 2020-12-29 08:58:38 1
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO ADP.2302.120.2020 "WYBÓR INSTYTUCJI FINANSOWEJ ZARZĄDZAJĄCEJ I PROWADZĄCEJ PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE NA UNIWERSYTECIE JANA KOCHANOWSKIEGOW KIELCACH" bezterminowo 2020-12-28 15:09:17 1
Informacja o wyniku postępowania ADP.2302.120.2020 na wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej Pracownicze Plany Kapitałowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach bezterminowo 2020-12-10 15:59:39 1
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2301.46.2020 bezterminowo 2020-12-07 13:28:23 0
Informacja o udzieleniu zamówienia ADP.2302.86.2020 bezterminowo 2020-10-22 13:33:07 0
Notatka z wyboru oferty najkorzystniejszej ADP.2302.86.2020 bezterminowo 2020-10-06 15:34:37 0
Informacja o zakończeniu procedury Dialog Techniczny, znak sprawy: ADP.2301.22.2020 bezterminowo 2020-10-02 14:22:22 0
Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr ADP.2302.71.2020 pn. „Dostawa frezarek do paznokci” - OKNO NA ŚWIAT bezterminowo 2020-09-15 14:23:37 0
Informacja o wyniku postępowania nr ADP.2302.62.2020 pn. "Dostawa urządzeń kosmetycznych" bezterminowo 2020-08-13 11:00:44 0
INFORMACJA DOTYCZĄCA DIALOGU TECHNICZNEGO (ZMIANA TERMINU PROWADZENIA DIALOGU), ZNAK SPRAWY ADP.2301.22.2020 bezterminowo 2020-08-11 08:56:43 0
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego ADP.2302.34.2020 bezterminowo 2020-05-29 12:55:59 0
Informacja o zawarciu umowy w części 2 postępowania ADP.2302.29.2020 pn."Dostawa urządzeń elektromechanicznych" bezterminowo 2020-04-30 08:54:06 0
Informacja o wyniku postępowania ADP.2302.29.2020 pn." Dostawa urządzeń elektromechanicznych" bezterminowo 2020-04-21 08:29:07 0
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego ADP.2302.26.2020 bezterminowo 2020-03-27 14:31:00 0
Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu ADP.2302.158.2019 bezterminowo 2020-01-03 15:18:46 0
ADP.2302.158.2019 Wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia warsztatów "Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss "dla studentów UJK- Informacja o wyniku postępowania bezterminowo 2019-12-20 13:19:48 0
Zapytanie ofertowe ADP.2302.166.2019 Transport uczestników obozu zimowego -Informacja o wyniku postępowania bezterminowo 2019-12-19 14:48:09 0
Informacja o wyniku postępowania nr DP.2302.143.2019 pn. „Dostawa analizatora HbA1c oraz zestawu UPS do zasilania zamrażarki dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” bezterminowo 2019-11-22 10:48:15 0
Informacja o zawarciu umowy w postępowaniu nr DP.2302.124.2019 pn. „Dostawa kosmetyków do prowadzenia zajęć praktycznych oraz sprzętu laboratoryjnego” bezterminowo 2019-10-25 14:00:14 0
Informacja o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postepowaniu DP.2302.103.2019 bezterminowo 2019-09-18 12:53:59 0
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu DP.2302.84.2019 bezterminowo 2019-07-08 08:24:49 0
WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.84.2019 pn. „Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” bezterminowo 2019-06-26 08:35:36 0
Informacja z otwarcia ofert : DP.2302.84.2019 pn. Przeprowadzenie szkolenia E-learning" dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach bezterminowo 2019-06-25 16:18:32 0
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (zawarciu umowy) w postępowaniu DP.2302.59.2019 bezterminowo 2019-06-10 15:55:22 0
WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.70.2019) bezterminowo 2019-06-07 14:08:55 0
Informacja o unieważnieniu postępowania DP.2302.68.2019 Przeprowadzenie szkolenia „E-learning” dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach bezterminowo 2019-06-04 10:17:44 0
Informacja o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.59.2019) Zorganizowanie pracownikom UJK uczestnictwa w szkoleniu otwartym z zakresu asertywności i komunikacji interpersonalnej bezterminowo 2019-05-31 08:11:49 0
Informacja o wyniku zapytania ofertowego DP.2302.143.2018 bezterminowo 2019-01-03 13:07:12 0
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2302.121.2018 r. część 2 i 3 bezterminowo 2018-12-20 10:42:05 0
informacja o unieważnieniu postępowania DP.2302.140.2018 bezterminowo 2018-12-10 14:59:06 0
Informacja o udzieleniu zamówienia - Zapytanie ofertowe "Dostawa deszczomierza DP.2302.122.2018" bezterminowo 2018-10-25 13:14:18 0
Informacja o zawarciu umowy - dot. Zapytania ofertowego DP.2302.80.2018 bezterminowo 2018-08-16 13:33:14 0
Informacja o zawarciu umowy - dot. Zapytania ofertowego DP.2302.75.2018 bezterminowo 2018-08-13 13:44:19 0
Informacja o zakończeniu dialogu technicznego (nr sprawy: DP.2301.49.2018) bezterminowo 2018-08-13 13:15:52 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.75.2018- WYNIK POSTĘPOWANIA bezterminowo 2018-08-07 13:28:51 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.80.2018 - WYNIK bezterminowo 2018-08-07 12:54:23 0
DP.2302.55.2018 Informacja o zawarciu umowy w części 1 zamówienia i nie udzieleniu zamówienia w części 2 zamówienia bezterminowo 2018-06-29 11:22:44 0
DP.2302.61.2018 Informacja o zawarciu umowy na przeprowadzenie szkolenia z Public Relations bezterminowo 2018-06-29 09:41:45 0
WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.55.2018) bezterminowo 2018-06-27 15:37:32 0
WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.61.2018) bezterminowo 2018-06-27 10:30:54 0
WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.56.2018) bezterminowo 2018-06-18 14:07:49 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA, (zapytanie ofertowe: DP.2302.29.2018) bezterminowo 2018-06-13 14:54:33 0
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (zapytanie ofertowe DP.2302.51.2018) bezterminowo 2018-06-06 13:32:03 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. znak postępowania: DP.2302.41.2018 bezterminowo 2018-05-30 11:15:17 0
WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.29.2018 bezterminowo 2018-05-28 16:04:22 0
Informacja o wynikach w postępowaniu pn.: „Usługa ochrony świadczona dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” znak: DP.2302.41.2018 bezterminowo 2018-05-28 13:16:44 0
ZAPYTANIE OFERTOWE NR DP.2302.40.2018 (ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGU) - WYNIK POSTĘPOWANIA bezterminowo 2018-05-07 09:38:39 0
informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DP.2302.36.2018 bezterminowo 2018-04-24 11:27:41 0
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2302.23.2018 bezterminowo 2018-04-13 14:36:28 0
Informacja o wyniku postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.25.2018) bezterminowo 2018-03-30 11:39:22 0
Informacja o unieważnieniu postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.17.2018) bezterminowo 2018-03-22 09:40:41 0
WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.5.2018 (dot. cz.1 i 3) bezterminowo 2018-03-16 15:27:35 0
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu DP.2302.5.2018 (dot. cz.2,4,5) bezterminowo 2018-03-13 09:13:24 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.2.2018 - OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA bezterminowo 2018-02-07 08:38:45 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.143.2017 Dezynsekcja i Deratyzacja obiektów UJK bezterminowo 2017-12-06 12:02:26 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.148.2017 Badanie sprawozdań finansowych Uczelni za 2017 i 2018 rok bezterminowo 2017-11-30 10:08:33 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.134.2017 Dostawa części do dichroizmu kołowego bezterminowo 2017-11-27 11:32:28 0
Dostawa środków czystości DP.2302. 146.2017 bezterminowo 2017-11-08 09:40:25 1
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.134.2017 Dostawa części do dichroizmu kołowego bezterminowo 2017-11-06 14:01:50 0
Unieważnienie postępowania na dostawę środków czystości DP.2302.116.2017 bezterminowo 2017-11-02 12:07:29 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.119.2017 Usługa cateringowa z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018r. w dniu 05 października 2017 r. bezterminowo 2017-10-23 10:06:05 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.132.2017 Bilety na koncert bezterminowo 2017-10-23 09:46:56 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.113.2017 Przygotowanie oraz obsługa poczęstunku dla gości Inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018 na Zamku w Sandomierzu bezterminowo 2017-10-23 09:33:36 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.128.2017 Zakup specjalistycznych wydawnictw o tematyce dietetycznej dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu bezterminowo 2017-10-11 11:00:02 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.119.2017 Usługa cateringowa z okazji inauguracji Roku Akademickiego 2017/2018r. w dniu 05 października 2017 r. bezterminowo 2017-10-03 09:01:12 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.127.2017 Dostawa akcesoriów i artykułów dla Domów Studenckich UJK w Kielcach bezterminowo 2017-09-28 13:00:28 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.115.2017 Kompleksowe świadczenie usługi restauracyjnej i hotelowej z udostępnieniem pełnej bazy konferencyjnej podczas XII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Dylematy Polskiej Polityki Społeczno-Gospodarczej organizowanej w dniach 09-11 października 2017 r. bezterminowo 2017-09-27 13:06:58 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.117.2017 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników programu „Erasmus” w dniu 27.09.2017r. oraz w dniu 30.09.2017r. w Kielcach bezterminowo 2017-09-27 10:46:59 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.102.2017 Dostawa kolumny chiralnej wraz z akcesoriami bezterminowo 2017-09-27 10:42:17 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.117.2017 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników programu „Erasmus” w dniu 27.09.2017r. oraz w dniu 30.09.2017r. w Kielcach bezterminowo 2017-09-25 09:30:53 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.112.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 19.09.2017 r. dla uczestników „Święta Wydziału” bezterminowo 2017-09-19 09:35:41 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.112.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 19.09.2017 r. dla uczestników „Święta Wydziału” bezterminowo 2017-09-15 12:56:00 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.97.2017 Dostawa Dalmierzy, anten, handheldów, aplikacji bezterminowo 2017-09-13 10:35:16 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.101.2017 Świadczenie usługi cateringowej polegającej na zorganizowaniu przerwy kawowej w dniu 20.09.2017 r. dla uczestników XLVII Zjazdu Ogrodów Botanicznych i Arboretów bezterminowo 2017-09-11 09:28:58 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA DP.2302.93.2017 - Usługi cateringowe w dniach 27.08.2017-02.09.2017 bezterminowo 2017-08-28 07:50:28 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.75.2017 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2017-07-24 13:17:58 0
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, nr referencyjny postępowania DP.2302.73.2017 bezterminowo 2017-07-24 11:24:43 0
DP.2302.72.2017 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2017-07-14 08:46:02 0
Zapytanie ofertowe DP.2302.75.2017 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2017-07-05 15:39:46 0
WYNIK POSTĘPOWANIA - ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.73.2017 bezterminowo 2017-06-26 15:32:57 0
Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego, nr sprawy: DP.2302.70.2017 bezterminowo 2017-06-08 15:35:47 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.45.2017 zakup biletów na musical pt. "METRO" - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. bezterminowo 2017-05-29 07:48:47 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.53.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 20.05.2017r. - ogłoszenie o unieważnieniu postępowania bezterminowo 2017-05-16 14:13:08 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2301.54.2017 świadczenie usługi hotelowej - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2017-05-16 14:08:25 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/162/16 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2016-12-08 16:08:59 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/156/16 Dostawa sprzętu komputerowego - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2016-12-02 17:11:52 0
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZŁOŻONYCH W ZAPYTANIU OFERTOWYM DP/2311/156/16 bezterminowo 2016-11-30 09:47:11 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/150/16 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2016-11-18 15:43:15 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/144/16 - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty bezterminowo 2016-11-17 17:43:16 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/141/16 SPRZEDAŻ DLA UJK BILETÓW WSTĘPU NA OPERETKĘ - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2016-11-09 16:38:11 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/140/16 SPRZEDAŻ DLA UJK BILETÓW WSTĘPU NA SPEKTAKL - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia bezterminowo 2016-11-08 16:31:11 0
ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/125/16 SUKCESYWNA DOSTAWA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH - INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA bezterminowo 2016-09-27 14:23:31 0
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/105/16 zorganizowanie wycieczki bezterminowo 2016-08-31 09:23:21 0

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka