Informacje dotyczące przetargów

  • Wniosek o przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych pobierz
  • Zapotrzebowanie na dokonanie zakupu: materiałów/usług/środków trwałych pobierz
  • Wzór pieczęci pobierz)
  • Zapotrzebowanie na dokonanie zakupu sprzętu komputerowego pobierz

  • Opisy dokumentów finansowych dotyczące bieżącej działalności Uczelni zobacz