Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2910

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
21

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.17.2020

Remont pomieszczeń Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Hurtownia i Usługi Budowlane EKO-BUD,Bogdan Wócik
al. Jana pawła II 61, lok.32
01-031 Warszawa
mazowieckie
2020-07-01 12:31:48 wyświetl szczegóły
22

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w części 1, 2 i 5 postępowania ADP.2301.12.2020

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 24.04.2020 pod numerem Dz.U. : 2020/s 081-190341 (wysłano do publikacji w dniu 21.04.2020r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 24.04.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 24.04.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 24.04.2020r. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.06.2020 o godzinie 10:00 Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej o godzinie 11.00 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.12.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-06-30 13:45:04 wyświetl szczegóły
23

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w częsci 3 postepowania ADP.2301.12.2020

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 24.04.2020 pod numerem Dz.U. : 2020/s 081-190341 (wysłano do publikacji w dniu 21.04.2020r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 24.04.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 24.04.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 24.04.2020r. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.06.2020 o godzinie 10:00 Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej o godzinie 11.00 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.12.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
13p sp.z.o.o.
ul. Międzyleska 2-4, Wrocław
50-514 Wrocław
dolnośląskie
2020-06-30 13:43:20 wyświetl szczegóły
24

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w częsci 4, 6 i 7 postepowania ADP.2301.12.2020

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 24.04.2020 pod numerem Dz.U. : 2020/s 081-190341 (wysłano do publikacji w dniu 21.04.2020r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 24.04.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 24.04.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 24.04.2020r. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.06.2020 o godzinie 10:00 Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej o godzinie 11.00 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.12.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2020-06-30 13:40:41 wyświetl szczegóły
25

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ADP.2301.18.2020

Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 92 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku ( Dz.U z 2019 r. poz. 1843) informuje, że w postępowaniu ADP.2301.18.2020 na DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH (tuszy, tonerów, kaset, bębnów, pojemników na zużyte tonery) do urządzeń biurowych i odbiór zużytych materiałów eksploatacyjnych - dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-06-26 14:56:26 wyświetl szczegóły
26

ADP.2301.24.2020 - Informacja o wyborze oferty

Dostawa mebli biurowych do budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-06-26 11:40:08 wyświetl szczegóły
27

Informacja o zawarciu umowy ADP.2302.131.2020 na zorganizowanie pracownikom UJK uczestnictwa w szkoleniu otwartym z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie pracownikom UJK uczestnictwa w szkoleniu otwartym z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, która będzie obowiązywać od 1.01.2021r. Liczba uczestników szkolenia 9 osób. Z zastrzeżeniem, że liczba uczestników szkolenia (9) może ulec zmianie o +/- 2 osoby.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Atlasowa 41
02-437 Warszawa
mazowieckie
2020-06-26 09:15:26 wyświetl szczegóły
28

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.23.2020

Dostawa szaf do Pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Bener Michał Benka
ul. Wileńska 59 B/15,
80-215 Gdańsk
pomorskie
2020-06-22 15:01:23 wyświetl szczegóły
29

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.17.2020

Remont pomieszczeń Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-06-22 12:47:10 wyświetl szczegóły
30

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.24.2020

Dostawa mebli biurowych do budynku Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach - Centrum Wsparcia Osób z niepełnosprawnościami

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-06-16 12:13:29 wyświetl szczegóły
31

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2301.9.2020

Dostawa wyposażenia do pracowni terminalowych ADP.2301.9.2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-06-16 11:50:52 wyświetl szczegóły
32

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ADP.2301.8.2020

Dostawa sprzętu laboratoryjnego i aparatury medycznej Numer ADP.2301.8.2020

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-06-15 14:25:24 wyświetl szczegóły
33

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ADP.2301.10.2020

Usługa rekrutacji na studia stacjonarne na kierunek lekarski prowadzony w języku angielskim (ED)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
BONIFACE Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 1/7
60-826 Poznań
wielkopolskie
2020-06-08 13:59:27 wyświetl szczegóły
34

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.23.2020 pn. „Dostawa szaf do Pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej"

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Bener Michał Benka
ul. Wileńska 59 B/15,
80-215 Gdańsk
pomorskie
2020-06-08 12:01:53 wyświetl szczegóły
35

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.12.2019

ADP.2301.12.2019 Kielce, dnia 03.06.2020 PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.12.2020 na „Dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone: - w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 24.04.2020 pod numerem Dz.U. : 2020/s 081-190341 (wysłano do publikacji w dniu 21.04.2020r.) - na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ dnia 24.04.2020 r. - na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl dnia 24.04.2020 r. - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego – dnia 24.04.2020r. Termin składania ofert upłynął w dniu 03.06.2020 o godzinie 10:00 Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej o godzinie 11.00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-06-03 13:57:32 wyświetl szczegóły
36

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.23.2020 pn. "Dostawa szaf do Pracowni elektronicznej i elektrotechnicznej"

----

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-06-01 12:35:50 wyświetl szczegóły
37

ADP.2301.21.2020 - Informacja o wyborze oferty

„Świadczenie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji instalacji przeciwpożarowych wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-05-29 14:06:40 wyświetl szczegóły
38

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ADP.2301.16.2020

Wykonanie nawierzchni żwirowo-gliniastych na placu przy ul.Żeromskiego 5.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Zakład Usług Remontowo-Budowlanych Andrzej Michalski
ul. Górna 20
25-415 Kielce
świętokrzyskie
2020-05-28 10:41:22 wyświetl szczegóły
39

ADP.2301.21.2020 - Informacja z otwarcia ofert

„Świadczenie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji instalacji przeciwpożarowych wraz z monitoringiem sygnałów alarmowych w budynkach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”,

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-05-26 11:15:31 wyświetl szczegóły
40

ogłoszenie o zmianie umowy

rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o zdrowiu UJK w Kielcach Ogłoszenie nr 560082453-N-2020 z dnia 14-05-2020 r. Kielce: Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej tak Należy wskazać projekt/program: INWESTYCJA JEST WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH: 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa Innowacje i nauka; Tytuł projektu MEDPAT - Doposażenie zakładów naukowych - badania z zakresu ochrony Zdrowia. 2. Numer i nazwa Osi priorytetowej: V. Wsparcie dla obszaru zdrowia. Numer i nazwa Działania: 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Tytuł projektu: SIMED - symulacja w kształceniu pielęgniarek i położnych - program rozwojowy UJK w Kielcach Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 629641-N-2018 Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: tak Numer ogłoszenia: 500261824-N-2018 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278. Adres strony internetowej (url): www.ujk.edu.pl I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: uczelnia publiczna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): DP.2301.68.2018 II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca pod nazwą „Rozbudowa i nadbudowa budynku naukowo-dydaktycznego Wydziału Lekarskiego i nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik do umowy wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w imieniu zamawiającego, pozwalających na użytkowanie obiektu. II.4) Główny kod CPV: 45000000-7 Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45453000-7, 45400000-1 II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów: 20 miesięcy SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony SEKCJA V: ZMIANA UMOWY V.1) DATA ZMIANY UMOWY: 05/05/2020 V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN: podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp: zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które są niezbędne i zostały spełnione łącznie warunki określone w pkt. a), b), c) V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE: wykonanie robót wynika z konieczności zapewnienia odpowiednich warunków bezpiecznego użytkowania obiektu. Brak wykonania tych prac uniemożliwiłoby pozytywne odbiory służb administracyjnych, co w konsekwencji spowodowałoby brak uzyskania pozwolenia na użytkowanie. V.4) INFORMACJE DODATKOWE: ustalono wykonanie nw. robót dodatkowych: 1) Wykonanie rewizji otworowania dachu – budynek A wraz ze wzmocnieniem więźby dachowej. Dostawa i montaż wyłazu dachowego na łącznik budynku A i B. 2) Dostawa i montaż klap p.poż. pod podłogą techniczną nadbudowy budynku B i klap rewizyjnych w podłodze technicznej. 3) Zmiana funkcji pomieszczeń w budynku C. Sale operacyjne. Ogółem wartość tych robót ustalono na kwotę 86.495,13 zł brutto Umowa podstawowa zawarta w dniu 30.10.2018 z Firmą Budowlaną Anna Bud, ul. Bukowa 2B, 26-026 Bilcza. Wartość zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez Vat) 29.399.186, 99 PLN.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Firma Budowlana "ANNA-BUD" Sp. z o.o.
ul. Bukowa 2B
26-026 Morawica
świętokrzyskie
2020-05-14 11:43:30 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka