Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2904

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
61

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (dot. zapytanie ofertowe ADP.2302.12.2020)

Zorganizowanie pracownikom UJK uczestnictwa w szkoleniu otwartym z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Atlasowa 41
02-437 Warszawa
mazowieckie
2020-02-25 15:48:28 wyświetl szczegóły
62

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częsci nr 10 postepowania ADP.2301.64.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka sp. z.o.o.
ul. Wolności 8 lokal 4, 26-600 Radom
26-600 Radom
mazowieckie
2020-02-25 13:28:12 wyświetl szczegóły
63

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w częsci 5i 9 postępowania ADP.2301.64.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Forti Krzysztof Jurek
26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18/204
26-600 Radom
mazowieckie
2020-02-25 13:26:16 wyświetl szczegóły
64

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części 4,6,8 postepowania ADP.2301. 64.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2020-02-25 13:23:13 wyświetl szczegóły
65

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz 1,2,3,7 postępowania ADP.2301.64.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2020-02-25 13:20:59 wyświetl szczegóły
66

ADP.2301.2.2020 - Informacja o wyborze oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów medycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” , prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843)

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-02-24 13:38:31 wyświetl szczegóły
67

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.1.2020

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których wykaz określający ich rodzaj i ilość stanowi Załącznik nr 1 (przedmiot zamówienia) do niniejszej SIWZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
KACZMAREK ELECTRIC S.A.
ul. Gajewska 32, 64-200 Wolsztyn
Oddział Kielce
ul. Warszawska 146,
25-411 Kielce
świętokrzyskie
2020-02-20 08:35:22 wyświetl szczegóły
68

ADP.2301.2.2020 - Informacja z otwarcia ofert na "Świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów medycznych na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach"

szczegóły w załączniku

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-02-19 14:21:04 wyświetl szczegóły
69

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.75.2019

Dostawa mebli wraz z transportem, montażem, ustawieniem mebli w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Pracowniach Dietetyki.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ALNAG Barbara Wróbel
Kraków
ul. Księcia Józefa 54a
30-206 Kraków
małopolskie
2020-02-14 12:27:20 wyświetl szczegóły
70

Informacja o wyborze oferty. ADP.2301.68.2020

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu: „ADP.2301.68.2019 Dostawa sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 27.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2020-02-12 15:24:59 wyświetl szczegóły
71

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI PN.: BUDOWA WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH – KATEDRA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE ADP.2301.69.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.17.2019 na „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI PN.: BUDOWA WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH – KATEDRA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 03.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Ebe STUDIO Edyta Banachowska
plac Moniuszki 2b 25-334 Kielce
25-334 Kielce
świętokrzyskie
2020-02-12 08:14:35 wyświetl szczegóły
72

INFORMACJA Z OTWARCIA w postępowaniu ADP.2301.1.2020

Dostawa materiałów elektrycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-02-11 10:50:42 wyświetl szczegóły
73

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.67.2019

Dostawa pomocy dydaktycznych tj. analizatora składu ciała, wzrostomierzy elektronicznych, wzrostomierzy mobilnych małych; miarek, aparatów do mierzenia ciśnienia; glukometrów dla Pracowni Oceny Stanu Odżywiania UJK w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MEDKONSULTING TANITA POLSKA Sara Wylegalska
ul. Jana Ludygi-Laskowskiego 21
61-407 Poznań
wielkopolskie
2020-02-10 09:49:22 wyświetl szczegóły
74

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowania DP.2301.64.2018

WYNIK Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-02-07 14:27:51 wyświetl szczegóły
75

Informacja o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty /powtórzeniu czynności ADP.2301.74.2019

Dostawa mebli wraz z montażem do Wydziału Sztuki UJK w Kielcach ADP.2301.74.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-02-07 11:17:49 wyświetl szczegóły
76

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301. 74.2019

Dostawa mebli wraz z montażem do Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
CEZAS - GLOB Sp. z o.o.
ul. Żelazna 2
10-419 Olsztyn
warmińsko-mazurskie
2020-02-06 14:38:36 wyświetl szczegóły
77

ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.69.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.1 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.17.2019 na „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI PN.: BUDOWA WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH – KATEDRA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 03.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Ebe STUDIO Edyta Banachowska
plac Moniuszki 2b 25-334 Kielce
25-334 Kielce
świętokrzyskie
2020-02-05 13:46:46 wyświetl szczegóły
78

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.65.2019

Wykonanie robót polegających na wykonaniu opaski przy budynku Rektoratu, ul. Żeromskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2020-02-03 14:47:13 wyświetl szczegóły
79

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ADP.2301.63.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż i dostarczenie) subskrypcji oprogramowania, w ramach trzyletniej umowy subskrypcyjnej (EES), na potrzeby pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tj. 1) Microsoft M365 Edu A3 Shared ALNG sub MVL PU lub produkt równoważny zawierający subskrypcje licencji: systemu operacyjnego, pakietu biurowego, usługi zarządzania urządzeniami i tożsamością użytkowników - w ilości ok. 1342 szt. 2) Windows Server STD Core ALNG Lic SAP k MVL 2 Core Licenses lub równoważny w ilości 40 szt. Opis przedmiotu zamówienia oraz warunki równoważności zawate były w SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
A.P.N PROMISE S.A.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa
mazowieckie
2020-02-03 12:08:25 wyświetl szczegóły
80

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.62.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawa wniesienie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie pracowni terminalowych w UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 07.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Web-Profit Maciej Kuźlik
41-940 Piekary Śląskie ul. Spokojna 18 Kielce
41-940 Piekary Śląskie
śląskie
2020-01-31 10:53:01 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka