Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2904

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
81

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.73.2019

Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alfachem sp. z.o.o.
Poznań ul. Unii Lubelskiej 3
61-249 Poznań
wielkopolskie
2020-01-31 08:48:40 wyświetl szczegóły
82

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.74.2020

Dostawa mebli wraz z montażem do Wydziału Sztuki UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-01-28 13:23:20 wyświetl szczegóły
83

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.75.2019 pn. „Dostawa mebli dla Pracowni Dietetyki"

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2020-01-28 11:20:04 wyświetl szczegóły
84

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.68.2019

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.68.2019 na Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 27.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-01-27 13:15:08 wyświetl szczegóły
85

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.66.2019

Wymiana zaworów w pomieszczeniu ze zbiornikami wody p.poż D.S. FAMA

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Artis Negotium Rogala
ul. Mielczarskiego 117
25-611 Kielce
świętokrzyskie
2020-01-24 14:58:12 wyświetl szczegóły
86

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.67.2019 pn. „Dostawa pomocy dydaktycznych"

Dostawa pomocy dydaktycznych tj. analizatora składu ciała, wzrostomierzy elektronicznych, wzrostomierzy mobilnych małych; miarek, aparatów do mierzenia ciśnienia; glukometrów dla Pracowni Oceny Stanu Odżywiania UJK w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2020-01-24 10:52:08 wyświetl szczegóły
87

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.65.2019 pn. „Wykonanie opaski przy budynku Rektoratu"

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-01-23 10:40:53 wyświetl szczegóły
88

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.73.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Część 1 Nazwa: Dostawa szkła laboratoryjnego dla Instytutu Chemii. Część 2 Nazwa: Dostawa odczynników dla Instytutu Chemii.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Alfachem sp. z.o.o.
Poznań ul. Unii Lubelskiej 3
61-249 Poznań
wielkopolskie
2020-01-21 12:11:19 wyświetl szczegóły
89

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.64.2019

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.64.2019 na „Dostawę sprzętu komputerowego dla UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 20.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-01-20 14:49:35 wyświetl szczegóły
90

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.75.2019 "Dostawa mebli dla Pracowni Dietetyki"

I.NAZWA I NUMER NADANY ZAMÓWIENIU: „Dostawa mebli dla Pracowni Dietetyki”, oznaczenie sprawy ADP.2301.75.2019 II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z transportem, montażem, ustawieniem mebli w budynku Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, w Pracowni Dietetyki

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-01-17 10:56:38 wyświetl szczegóły
91

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.66.2019 pn. „Wymiana zaworów w pomieszczeniu ze zbiornikami wody p.poż D.S. FAMA"

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2020-01-13 13:56:09 wyświetl szczegóły
92

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.55.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.55.2019 na sprzedaż i dostarczenie zestawów komputerowych zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 11.12.2019 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex
Kielce, ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2020-01-10 09:33:41 wyświetl szczegóły
93

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.63.2019

Dostawa subskrypcji oprogramowania (EES) dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
A.P.N PROMISE S.A.
ul. Domaniewska 44a
02-672 Warszawa
mazowieckie
2020-01-08 14:04:21 wyświetl szczegóły
94

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia ADP.2301.71.2019

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na obiektach UJK.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FILPEX" Jacek Fąfara
ul. Olszewskiego 7
25-663 Kielce
świętokrzyskie
2020-01-08 13:53:29 wyświetl szczegóły
95

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.73.2019

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.73.2020 na Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych ADP.2301.73.2019 zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 07.01.2020 o godzinie 10:0

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-01-07 13:25:37 wyświetl szczegóły
96

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.62.2019

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.62.2019 na „Dostawa wniesienie sprzętu, konfiguracja, uruchomienie pracowni terminalowych w UJK” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 07.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-01-07 12:11:24 wyświetl szczegóły
97

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.67.2019

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.67.2020 na Dostawa pomocy dydaktycznych ADP.2301.67.2019 zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 07.01.2020 o godzinie 10:15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-01-07 10:58:31 wyświetl szczegóły
98

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia/zawarciu umowy w postępowaniu ADP.2301.59.2019

Treść ogłoszenia: Ogłoszenie nr 510000721-N-2020 z dnia 03-01-2020 r. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach: Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych. OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 624160-N-2019 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer ogłoszenia: 540254754-N-2019 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Krajowy numer identyfikacyjny 14070000000000, ul. ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 497 277, e-mail dzp@pu.kielce.pl, faks 413 497 278. Adres strony internetowej (url): http://www.ujk.edu.pl I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Uczelnia publiczna SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych. Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ADP.2301.59.2019 II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych. II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: tak II.5) Główny Kod CPV: 38437000-7 Dodatkowe kody CPV: 33793000-5, 33696500-0, 33696300-8, 33698000-9, 39711100-0 SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie III.3) Informacje dodatkowe: SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa zestawu jednokanałowych pipet dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1622.29 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 4 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Alfachem Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Unii Lubelskiej 3 Kod pocztowy: 61-249 Miejscowość: Poznań Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 1658.07 Oferta z najniższą ceną/kosztem 1658.07 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2789.64 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa mikropipety 8-kanałowej dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/12/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 705.69 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 5 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Alfachem Sp. z o.o. Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Unii Lubelskiej 3 Kod pocztowy: 61-249 Miejscowość: Poznań Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 832.14 Oferta z najniższą ceną/kosztem 832.14 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1709.70 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa pipet jednokanałowych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 621.14 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "CHEMLAND" Zbigniew Bartczak Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Usługowa 3 Kod pocztowy: 73-110 Miejscowość: Stargard Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 730.08 Oferta z najniższą ceną/kosztem 730.08 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2829.00 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Instytutu Mikrobiologii IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1323.58 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 3 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: PROFILAB s. c. Włodzimierz Stachura, Jerzy Holli, Anna Wiącek-Żychlińska Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Emaliowa 28 Kod pocztowy: 02-295 Miejscowość: Warszawa Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 1057.18 Oferta z najniższą ceną/kosztem 1057.18 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1518.73 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Dostawa materiałów laboratoryjnych tj. pasków moczowych i papieru termicznego do Urometru dla Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Pzp Oferta złożona przez firmę ALPHA DIAGNOSTICS Sp. z o.o.; ul. Taśmowa 1; 02-677 Warszawa przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Dostawa sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych dla Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 910.57 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Usługowa 3 Kod pocztowy: 73-110 Miejscowość: Stargard Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 926.01 Oferta z najniższą ceną/kosztem 926.01 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 926.01 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych dla Pracowni Patomorfologii IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1446.34 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Usługowa 3 Kod pocztowy: 73-110 Miejscowość: Stargard Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 1391.39 Oferta z najniższą ceną/kosztem 1391.39 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1391.39 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 8 NAZWA: Dostawa odczynników laboratoryjnych Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) Pzp Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu CZĘŚĆ NR: 9 NAZWA: Dostawa akcesoriów laboratoryjnych tj. komór Thoma dla Pracowni Mikrobiologii Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1) Pzp Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu CZĘŚĆ NR: 10 NAZWA: Dostawa odczynników chemicznych kwasu cytrynowego i chlorku potasu IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/12/2019 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 61.79 Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 1 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe „CHEMLAND” Zbigniew Bartczak Email wykonawcy: Adres pocztowy: ul. Usługowa 3 Kod pocztowy: 73-110 Miejscowość: Stargard Kraj/woj.: Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 54.12 Oferta z najniższą ceną/kosztem 54.12 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 54.12 Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2020-01-03 13:34:50 wyświetl szczegóły
99

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT ADP.2301.69.2018

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu ADP.2301.69.2019 na „WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ INWESTYCJI PN.: BUDOWA WYDZIAŁU PRAWA I NAUK SPOŁECZNYCH – KATEDRA NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 03.01.2020 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2020-01-03 11:29:39 wyświetl szczegóły
100

INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY DP.2302.161.2019

usługa polegająca na odgrywaniu roli pacjenta standaryzowanego w trakcie zajęć dydaktycznych

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Piotr Bijoch
p-ta Zagnańsk

2019-12-30 10:44:19 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka