Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2904

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
101

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.63.2019 r.

Dostawa subskrypcji oprogramowania (EES) dla UJK w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-23 13:14:25 wyświetl szczegóły
102

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.71.2019

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na obiektach UJK.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "FILPEX" Jacek Fąfara
ul. Olszewskiego 7
25-663 Kielce
świętokrzyskie
2019-12-20 13:25:35 wyświetl szczegóły
103

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.66.2019 pn.„Wymiana zaworów w pomieszczeniu ze zbiornikami wody p.poż D.S. FAMA"”

I.NAZWA I NUMER NADANY ZAMÓWIENIU: „Wymiana zaworów w pomieszczeniu ze zbiornikami wody p.poż D.S. FAMA”, oznaczenie sprawy ADP.2301.66.2019 II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wymianie armatury wodociągowej w pomieszczeniu ze zbiornikami wody p.poż. w Domu Studenta „FAMA” przy ulicy Śląskiej 13 w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-20 12:45:22 wyświetl szczegóły
104

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystbuejszej w postępowaniu DP.2301.55.2018

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.55.2019 na sprzedaż i dostarczenie zestawów komputerowych zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 11.12.2019 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert
ul. Przyborowskiego 4/1
25-417 Kielce
świętokrzyskie
2019-12-20 12:21:28 wyświetl szczegóły
105

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.65.2019 pn.„Wykonanie opaski przy budynku Rektoratu”

I.NAZWA I NUMER NADANY ZAMÓWIENIU: „Wykonanie opaski przy budynku Rektoratu”, oznaczenie sprawy ADP.2301.65.2019 II.PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na wykonaniu opaski przy budynku Rektoratu, ul. Żeromskiego 5 w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-20 12:01:11 wyświetl szczegóły
106

Informacja o wyborze oferty na „Dostawę prasy w formie prenumeraty na rok 2020 do jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr postępowania: ADP.2301.54.2019.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-17 15:53:46 wyświetl szczegóły
107

Informacja o udzieleniu zamówienia DP.2301.72.2019

remont pomieszczeń w budynku WPiP

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Andrzej Kęcki Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe HEWANAG
Kielce
ul. Zagnańska 220A
25-563 Kielce
świętokrzyskie
2019-12-17 13:08:48 wyświetl szczegóły
108

Informacja z otwarcia ofert ADP.2301.71.2019

Usługa sprzątania terenów zewnętrznych, pielęgnacja zieleni, odśnieżanie i usuwanie oblodzeń na obiektach UJK .

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-17 11:10:57 wyświetl szczegóły
109

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu ADP.2301.61.2019

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych. 2.Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Część 1 Nazwa: Dostawa lup elektronicznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa lup elektronicznych- ilość 5 szt. Część 2 Nazwa: Dostawa tablicy interaktywnej Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy interaktywnej – ilość 1 szt. Część 3 Nazwa: Dostawa projektora multimedialnego Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora multimedialnego – ilość 1 szt. Część 4 Nazwa: Dostawa powiększalników stacjonarnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa powiększalników stacjonarnych – ilość 2 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2019-12-16 15:10:25 wyświetl szczegóły
110

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie i dostawę kalendarzy na rok 2020 na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr postępowania: ADP.2301.70.2019.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-11 14:05:08 wyświetl szczegóły
111

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT DP.2301.55.2019

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.55.2019 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 11.12.2019 o godzinie 10:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-11 11:35:28 wyświetl szczegóły
112

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu DP.2301.43.2019

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa specjalistycznego wyposażenia dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu UJK w Kielcach” zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Część I.1. Bieżnia do diagnostyki i terapii chodu. 2. Zestaw do rejestracji i analizy EMG i sygnału z czujników biomechanicznych. 3. Platforma do oceny rozkładu sił podłoża. 4. Zestaw do diagnostyki i terapii kręgosłupa lędźwiowego. 5. Urządzenie do diagnostyki odcinka szyjnego kręgosłupa. 6. System do oceny i treningu koordynacji i siły mięśniowej w warunkach funkcjonalnych. 7. Platforma balansowa do statycznej i dynamicznej oceny równowagi. 8. System do analizy postawy oraz ruchomości kręgosłupa. 9. Zestaw do inercyjnej analizy ruchu w 3D. 10. System do analizy wideo 2D. 11. Urządzenie wielofunkcyjne. Część II. Platforma proprioceptywno – stabilometryczna.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści pisma
jak w treści pisma

2019-12-11 09:03:32 wyświetl szczegóły
113

iNFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA "WYKONANIE I DOSTAWĘ KALENDARZY NA ROK 2020 NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH", NR POSTĘPOWANIA: ADP.2301.70.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-10 11:46:38 wyświetl szczegóły
114

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.53.2019

Przeprowadzenie 200 godzin opieki powdrożeniowej SIMPLE ERP.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SIMPLE S.A.
ul. Bronisława Czecha 49/51
04-555 Warszawa
mazowieckie
2019-12-09 11:38:45 wyświetl szczegóły
115

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej ADP.2301.59.2019

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu laboratoryjnego oraz akcesoriów laboratoryjnych”, nr referencyjny: ADP.2301.59.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-09 11:36:44 wyświetl szczegóły
116

Informacja z otwarcia ofert na „Dostawę prasy w formie prenumeraty na rok 2020 do jednostek Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr postępowania: ADP.2301.54.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-09 11:15:26 wyświetl szczegóły
117

ADP.2301.60.2019 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I oraz unieważnieniu postępowania – część II

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego na postawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na „Dostawę mebli wraz z montażem do budynków Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr postępowania: ADP.2301.60.2019.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-12-03 15:54:17 wyświetl szczegóły
118

Informacja o wyniku postępowania "Dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych ", oznaczenie sprawy: ADP.2301.61.2019

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych. 2.Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Część 1 Nazwa: Dostawa lup elektronicznych Przedmiotem zamówienia jest dostawa lup elektronicznych- ilość 5 szt. Część 2 Nazwa: Dostawa tablicy interaktywnej Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablicy interaktywnej – ilość 1 szt. Część 3 Nazwa: Dostawa projektora multimedialnego Przedmiotem zamówienia jest dostawa projektora multimedialnego – ilość 1 szt. Część 4 Nazwa: Dostawa powiększalników stacjonarnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa powiększalników stacjonarnych – ilość 2 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
wg wyżej podanego pisma
wg wyżej podanego pisma

2019-12-03 14:50:09 wyświetl szczegóły
119

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn."Dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych", nr postępowania: ADP.2301.61.2019

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu dydaktycznego i pomocy dydaktycznych, nr postępowania ADP.2301.61.2019

(pusty)
(pusty)

brak
brak

2019-11-28 14:00:40 wyświetl szczegóły
120

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.58.2019

dostawa monitorów

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Framko 2 Spółka Jawna J.Strykowski S.Miazga
ul. Duża 22
25-013 Kielce
świętokrzyskie
2019-11-28 13:30:07 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka