Dział Zamówień Publicznych UJK w Kielcach

Informacje dotyczące przetargów

Dokumentów: 2904

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >>||

Lp. Umowa Zleceniodawca Zleceniobiorca Data dodania Polecenie
141

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.38.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp. Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.38.2019 na sprzedaż i dostarczenie zestawów komputerowych zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 01.10.2019 o godzinie 11:00 1) MaN Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W.Przyborowskiego 4/1 25-417 Kielce z zaoferowana kwotą brutto 85652,28 zł w tym podatek VAT 23%, gwarancja 34 miesiące, termin realizacji 10 dni 2) Cezar Cezary Machnio i Piotr Gębka sp.z.o.o. ul. Wolności 8 lokal 4, 26-600 Radomz zaoferowana kwotą brutto 115150,14 zł w tym podatek VAT 23%, gwarancja 34 miesiące, termin realizacji 10 dni Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 58800 zł brutto

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-10-08 14:54:04 wyświetl szczegóły
142

DP.2301.44.2019 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na remoncie ogrodzenia wraz z montażem bramy i szlabanów elektrycznych, wymianie krawężników, uporządkowaniu terenów zielonych, wyznaczeniu miejsc parkingowych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Usługi Instalacyjno-Budowlane "KOMPENS" Ignacy Majewski
ul. Łazy 31
25-677 Kielce
świętokrzyskie
2019-10-01 15:01:25 wyświetl szczegóły
143

Protokół otwarcia ofert w postępowaniu DP.2301.38.2019

Zgodnie z treścią art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.38.2019 na „dostawę sprzętu komputerowego” zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 01.10.2019 o godzinie 11:00

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-10-01 12:10:05 wyświetl szczegóły
144

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.40.2019

Zakup i wymiana okna PCV w maszynowni windy budynku DS. „Melodia” przy ulicy Śląskiej 15 w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Artis Negotium Rogala
ul. Mielczarskiego 117
25-611 Kielce
świętokrzyskie
2019-09-30 09:45:32 wyświetl szczegóły
145

Unieważnienie postępowania DP.2301.52.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, prowadzonego na postawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na „Dostawę sprzętu telekomunikacyjnego i komunikacyjnego dla Instytutu Dziennikarstwa i Informacji Uniwersyteckiego Centrum Mediów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”, nr postępowania: DP.2301.52.2019

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-09-27 14:26:26 wyświetl szczegóły
146

INFORMACJA Z OTWARCIA w postępowaniu DP.2301.11.2019

Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) urządzeń komputerowych, sprzętu multimedialnego, oprogramowania, akcesoriów komputerowych, akcesoriów zasilających i części komputerowych. Część 1: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) zestawów komputerowych stacjonarnych Kody CPV: 302000001 – urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 1)Zestaw komputerowy stacjonarny (zaawansowany) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00140K, poz.1) 2)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00789K, poz.1) 3)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00835K, poz.2) 4)Zestaw komputerowy stacjonarny (zaawansowany) – 2 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00835K, poz.3 i 4) 5)Zestaw komputerowy stacjonarny (zaawansowany) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00918K, poz.1) 6)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/002245K, poz.1) Część 2: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputerów przenośnych Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213100-6 komputery przenośne 1)Laptop (zaawansowany)– 2 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/02567K, poz.1 i 2) 2)Laptop (zaawansowany)– 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/02245K, poz. 2) 3)Laptop (zaawansowany)– 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00835K, poz.1) Część 3: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputerów przenośnych Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213100-6 komputery przenośne 1)Laptop (zaawansowany) – 2 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01230K, poz.1) 2)Laptop– 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/02600K, poz.1) Część 4: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) zestawów komputerowych stacjonarnych Kody CPV: 30200000 -1 urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 1)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01974K, poz.1) 2)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 4 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01224, poz.1) Część 5: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) serwera, dysków do serwera, dysków do komputerów (ZP/2019/02719K) Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30237100-0 części komputerów 1)Serwer NAS w płytkiej obudowie typu RACK (1U) z procesorem czterordzeniowym i portem 10GbE SFP+ - 1 szt. 2) Dyski do serwerów – 5 szt. 3)Dyski do komputerów – 10szt. 4) Dysk do komputera- 1szt. Część 6: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) oprogramowania komputerowego (Zapotrzebowanie ZP/2019/00241K) Kod CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 1)Oprogramowanie biurowe – 3 szt. Część 7: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputera przenośnego Zapotrzebowanie (ZP/2019/00257) Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213100-6 komputery przenośne 1)Komputer przenośny- 1 szt. Część 8: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) interaktywnego zestawu do wizualizacji (Zapotrzebowanie ZP/2019/00510K, poz.1) Kod CPV: 32321200-1 urządzenia audiowizualne 1)Zestaw interaktywny do wizualizacji – 1 szt. Część 9 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) urządzeń komputerowych i oprogramowania Kody CPV: 302000001 – urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 30236000-2 różny sprzęt komputerowy 30216110-0 skanery komputerowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne (Zapotrzebowanie ZP/2019/02796K) 1)Zestaw komputerowy stacjonarny – 1 szt. 2)Monitor – 1szt. 3)Skaner fotograficzny – 1szt. 4)Skaner dokumentów – 1szt. 5)Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono A4 – 1szt. 6) Oprogramowanie - 1 szt. Część 10: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) zestawu komputerowego stacjonarnego (Zapotrzebowanie ZP/2019/00974K) Kody CPV: 302000001 – urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 1)Zestaw komputerowy stacjonarny – 1 szt. Część 11: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) urządzenia wielofunkcyjnego, klawiatur do komputera, dysku Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30237460-1 klawiatury komputerowe 30237100-0 części komputerów 1)Urządzenie wielofunkcyjne – 1szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/02516K) 2)Klawiatura do komputera – 15 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01600) 3)Dysk twardy do komputera – 1 szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/00788) Część 12 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) zestawu komputerowego stacjonarnego (Zapotrzebowanie ZP/2019/01416) Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 1)Zestaw komputerowy stacjonarny (ekonomiczny) – 1 szt. Część 13 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputera przenośnego, oprogramowania, drukarki Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213100-6 komputery przenośne 30232110-8 drukarki laserowe 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 1)Komputer przenośny – 1szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01844K) 2)Program udźwiękawiający – 1szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/01844K) 3)Drukarka laserowa kolorowa – 1szt. (Zapotrzebowanie ZP/2019/03530K) Część 14: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) akumulatorów do zasilaczy UPS (Zapotrzebowanie ZP/2019/03606K) Kod CPV: 30237280-5 akcesoria zasilające 1)Akumulator do zasilacza UPS - 80 szt. Część 15: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) monitora LED Kod CPV: 30231300-0 Monitory ekranowe (Zapotrzebowanie ZP/2019/01260K) 1)Monitor LED 32”- 1 szt. Część 16: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) komputera stacjonarnego, komputera przenośnego Kody CPV: 30200000-1 urządzenia komputerowe 30213300-8 komputer biurkowy 30213100-6 komputery przenośne (Zapotrzebowanie ZP/2019/03668K) 1)Zestaw komputerowy stacjonarny – 1 szt. 2)Komputer przenośny– 1 szt. Część 17: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) oprogramowania do klonowania dysków oraz dysków Kody CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 30237100-0 części komputerów (Zapotrzebowanie ZP/2019/01247K) 1)Oprogramowanie do klonowania dysków – 1szt. 2)Dysk SSD – 5 szt. Część 18 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) części komputerowych i akcesoriów zasilających Kody CPV: 30237100-0 części komputerów 30237280-5 akcesoria zasilające (Zapotrzebowanie ZP/2019/00455K) 1) Adapter D-Sub- HDMI – 5 szt. 2) Dysk SSD - 2 szt. 3) Dysk Twardy HDD 2,5” – 6 szt. 4) Kabel D-SUB do projektorów multimedialnych- 5 szt. 5) Zasilacz komputerowy- 2 szt. 6) Zasilacz do komputera OPTIPLEX – 4 szt. Część 19: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) przenośnego zestawu nagłośnieniowego Kod CPV: 32342400-6 sprzęt nagłaśniający (Zapotrzebowanie ZP/2019/02360K) 1)Przenośny zestaw nagłośnieniowy- 1 szt. Część 20: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) pendriv, mysz komputerowych, klawiatur komputerowych Kody CPV: 30234600-4 pamięć flash 302374410-6 myszka komputerowa 30237460-1 klawiatury komputerowe (Zapotrzebowanie ZP/2019/03662K) 1 )Pendrive 128 GB – 10 szt. 2) Pendrive 64GB 20 szt. 3) Pendrive 32GB - 10 szt. 4) Mysz komputerowa optyczna USB- 10 szt. 5) Klawiatura komputerowa USB – 10 szt. Część 21 : Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej (Zapotrzebowanie ZP/2019/03023K) Kody CPV: 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 1)Zakup licencji na dostęp do Systemu Informacji Prawnej wraz z aktualizacją przez 36 miesięcy, dla pracowników i studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w ilości nielimitowanej, tryb dostępu: online IP z sieci wewnętrznej (login i hasło) oraz dostępy zewnętrzne w ilości 10 sztuk. Część 22: Dostawa (sprzedaż i dostarczenie) pendrive, klawiatur, mysz optycznych Kody CPV: 30234600 - 4 pamięć flash 302374410 - 6 myszka komputerowa 30237460-1 klawiatury komputerowe (Zapotrzebowanie ZP/2019/01568K) 1)Pendrive 64 GB – 3 szt. 2)Mysz optyczna przewodowa -2 szt. 3)Klawiatura przewodowa – 2 szt.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2019-09-26 09:32:35 wyświetl szczegóły
147

ogłoszenie o unieważnieniu postępowania DP.2301.48.2019

Zgodnie z treścią art. 92 ust.7 ustawy Pzp Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w postępowaniu DP.2301.39.2019 na Roboty remontowo- budowlane w budynku Domu Studenckiego FAMA polegające na remoncie rynien i rur spustowych oraz remont pokoi po zaciekach, uszczelnienie kominów zostały złożone oferty następujących Wykonawców: Termin składania ofert upłynął w dniu 28.08.2019 o godzinie 09:15

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-09-24 15:27:42 wyświetl szczegóły
148

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej DP.2301.40.2019

Zakup i wymiana okna PCV w maszynowni windy budynku DS. „Melodia” przy ulicy Śląskiej 15 w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
Artis Negotium Rogala
ul. Mielczarskiego 117
25-611 Kielce
świętokrzyskie
2019-09-19 12:13:55 wyświetl szczegóły
149

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługa dodatkowej opieki powdrożeniowej ZSI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
SIMPLE S.A.
ul. Bronisława Czecha 49/51
04-555 Warszawa
mazowieckie
2019-09-19 11:50:15 wyświetl szczegóły
150

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.34.2019

Usługa wsparcia technicznego i opieki powdrożeniowej ZSI

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
PCG Academia
Jasionka 954F
36-002 Jasionka k. Rzeszowa
podkarpackie
2019-09-18 12:38:34 wyświetl szczegóły
151

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia DP.2301.25.2019 dla części 1 i 2

Usługa sprzątania w obiektach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
jak w treści
jak w treści

2019-09-18 10:56:51 wyświetl szczegóły
152

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu pn." Dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych" (DP.2301.47.2019)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i akcesoriów laboratoryjnych. Zamówienie zostało podzielone na 4 części. Część 1 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Chemii Część 2 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych dla Instytutu Biologii Część 3 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Część 4 Nazwa: Dostawa odczynników chemicznych i akcesoriów laboratoryjnych dla Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2019-09-16 13:43:40 wyświetl szczegóły
153

DP.2301.37.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ochrony przeciwpożarowej w budynkach zamieszkania zbiorowego FAMA i MELODIA przy ul. Śląskiej w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
POWERSUN Sp. z o.o.
ul. Kowalska 9/2
20-115 Lublin
lubelskie
2019-09-16 11:37:02 wyświetl szczegóły
154

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - DP.2301.45.2019 - część I

Dostawa mebli do budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-09-13 16:05:20 wyświetl szczegóły
155

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty DP.2301.45.2019 - część II

Dostawa mebli do budynku Rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-09-12 15:15:25 wyświetl szczegóły
156

DP.2301.36.2019 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Remont stacji monitoringu na Św. Krzyżu

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
ZAKŁAD USŁUG MALARSKICH I REMONTOWO- BUDOWLANYCH Stanisław Królik
ul. Kielecka 21
26-080 Mniów
świętokrzyskie
2019-09-12 12:13:57 wyświetl szczegóły
157

Informacja z otwarcia ofert (oznaczenie sprawy: DP.2301.40.2019)

Zakup i wymiana okna PCV w maszynowni windy budynku DS. „Melodia” przy ulicy Śląskiej 15 w Kielcach.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
(pusty)
(pusty)

2019-09-12 11:08:42 wyświetl szczegóły
158

DP.2301.46.2019 - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

DOSTAWA MEBLI DO BUDYNKU CENTRUM KOMUNIKACJI MEDIALNEJ I INFORMACJI NAUKOWEJ NA POTRZEBY UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-09-10 14:47:07 wyświetl szczegóły
159

DP.2301.44.2019 Wykonanie zagospodarowania terenu zgodnie ze stanem istniejącym oraz nasadzenia roślinne na placu przy Rektoracie ul. Żeromskiego 5 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót polegających na remoncie ogrodzenia wraz z montażem bramy i szlabanów elektrycznych, wymianie krawężników, uporządkowaniu terenów zielonych, wyznaczeniu miejsc parkingowych.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-09-10 14:02:32 wyświetl szczegóły
160

DP.2301.46.2019 - INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dostawa mebli do budynku Centrum Komunikacji Medialnej i Informacji Naukowej na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Kielce, ul. Żeromskiego 5
25-369 Kielce
świętokrzyskie
brak
brak

2019-09-06 11:41:45 wyświetl szczegóły

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka