Podstawy prawne działania Uczelni

 

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 1969 r. w sprawie utworzenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Bydgoszczy, Kielcach, Olsztynie i Słupsku.
  pobierz ustawę Pobierz tekst rozporządzenia w formacie pdf

 • Rozporządzenie Rady Minstrów z dnia 29 września 1973 roku w sprawie przekształcenia Wyższych Szkół Nauczycielskich w Kielcach i w Zielonej Górze w Wyższe Szkoły Pedagogiczne (Dz.U. Nr 39, poz. 232).
  pobierz ustawę Pobierz tekst rozporządzenia w formacie pdf

 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2000 roku o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy "Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach" (Dz.U. Nr 60,poz. 696).
  pobierz ustawę Pobierz tekst ustawy w formacie pdf

 • Ustawa z dnia 23 stycznia 2008 roku o nadaniu Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy "Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach" (Dz.U. Nr 39,poz. 227).
  pobierz ustawę Pobierz tekst ustawy w formacie pdf

 • Ustawa z dnia 29 lipca 2011 r. o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Dz.U. 2011 nr 185 poz. 1096)
  pobierz ustawę Pobierz tekst ustawy w formacie pdf

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U z 2023 r. poz. 742 ze zm.)
  pobierz ustawę Pobierz tekst ustawy w formacie pdf

 • Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
  pobierz ustawę Pobierz tekst ustawy w formacie pdf

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowanych
  pobierz ustawę Pobierz tekst obwieszczenia w formacie pdf

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2020-09-16
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2023-11-14 14:25:40

Liczba wyświetleń strony: 33234

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka