Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Zadania Uczelni

Zadaniami Uczelni, są:

  1. kształcenie studentów w celu ich przygotowania do pracy zawodowej;
  2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
  3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
  4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
  5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
  6. kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy;
  7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
  8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.


Ponadto Uczelnia:

  1. jako posiadająca wydział działający w dziedzinie nauk medycznych może uczestniczyć w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach określonych w odpowiednich przepisach;
  2. prowadzi  domy studenckie oraz może prowadzić  stołówki studenckie.

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2018-09-11 11:30:07

Liczba wyświetleń strony: 13265

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka