Słownik symboli i skrótów

 

Symbol jednostki

Nazwa skrócona

Pełna nazwa

-

BIP

Biuletyn Informacji Publicznej

-

UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

WPP

WPiP

Wydział Pedagogiki i Psychologii

PPI

-

Instytut Pedagogiki

PPS

-

Katedra Psychologii

WS

WS

Wydział Sztuki

SSW

-

Instytut Sztuk Wizualnych

SSM

-

Katedra Muzyki

WPN

WPiNS

Wydział Prawa i Nauk Społecznych

PNP

-

Instytut Nauk Prawnych

PNS

-

Instytut Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych

PNE

-

Katedra Ekonomii i Finansów

PNB

-

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie

PNZ

-

Katedra Zarządzania

CM

CM

Collegium Medicum

CMM

-

Instytut Nauk Medycznych

CMZ

-

Instytut Nauk o Zdrowiu

WH

WH

Wydział Humanistyczny

HL

-

Instytut Literaturoznawstwa i Językoznawstwa

HH

-

Instytut Historii

HD

-

Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej

WSP

WNŚiP

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

SPB

-

Instytut Biologii

SPC

-

Instytut Chemii

SPF

-

Instytut Fizyki

SPG

-

Instytut Geografii i Nauk o Środowisku

SPM

-

Katedra Matematyki

FS

FS

Filia w Sandomierzu

NBU

BU

Biblioteka Uniwersytecka

NA

-

Archiwum Uniwersyteckie

NW

-

Wydawnictwo Uniwersyteckie

UO   Uniwersytet Otwarty
ND   Szkoła Doktorska

-

UDJK

Uniwersytet Dziecięcy Jana Kochanowskiego w Kielcach

MCN

CEN

Centrum Edukacji Nauczycielskiej

MBK

ABK

Akademickie Biuro Karier

MK

CNiK

Centrum Nauki i Kultury

MO

CWOzN

Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

MCS

UCS

Uniwersyteckie Centrum Sportu

MJ

SJO

Studium Języków Obcych

RR

-

Biuro Rektora

RRS

-

Sekcja sekretariatów rektora,  prorektorów i kanclerza

RRK

-

Kancelaria

RRO

-

Dział organizacyjno-prawny

RRP

-

Sekcja promocji

RP

-

Zespół Radców Prawnych

RO

-

Biuro Spraw Osobowych

ROK

-

Dział Kadr

ROP

-

Dział Płac

RD

-

Sekcja Audytu Wewnętrznego

RC

-

Stanowisko ds. Obronnych

RT

-

Stanowisko ds. Informacji Niejawnych

RI

-

Inspektor Ochrony Danych

BF

-

Dział Funduszy Europejskich

BZ

-

Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej

MS

-

Dział Spraw Studenckich i Doktoranckich

MSS

-

Sekcja ds. Obsługi Świadczeń

MDS

-

Sekcja Obsługi Domów Studenta

MMK

-

Biuro ds. Kształcenia

MKJ

-

Sekcja Jakości Kształcenia

MKR

-

Sekcja Rekrutacji

MKD

-

Sekcja Rozliczeń Dydaktyki

MKP

-

Sekcja Praktyk, Staży i Umów Dydaktycznych

MWW

-

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej

NN

-

Dział Nauki

NI

-

Sekcja Projektów Wdrożeniowych

LM

-

Dział  Infrastruktury Medycznej

AB

-

Biuro Zarządzania Nieruchomościami

ABN

-

Dział Administrowania Nieruchomościami

ABM

-

Dział Administrowania Nieruchomościami Miasteczka Studenckiego

ABB

-

Dział Techniczno-Budowlany

ABE

-

Sekcja Eksploatacji Nieruchomości

ADP

-

Dział Zamówień Publicznych

AF

-

Biuro Obsługi Administracyjnej Filii w Piotrkowie Trybunalskim

AFN

-

Sekcja Administrowania Nieruchomościami

AFT

-

Sekcja Transportu

AFS

-

Samodzielne  Stanowisko ds. Socjalnych

AFI

-

Samodzielne Stanowisko ds. Inwentaryzacji

AI

-

Dział Zabezpieczenia Informatycznego

AII

-

Sekcja Infrastruktury Teleinformatycznej

AIS

-

Sekcja Infrastruktury Serwerowej

AIW

-

Sekcja Aplikacji i Wsparcia Informatycznego

AIR

-

Stanowisko ds. Rozliczeń i Dokumentacji Teleinformatycznej

AT

-

Dział Transportu i Zaopatrzenia

AR

-

Sekcja ds. Inwentaryzacji

AL

-

Stanowisko ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego

AW

-

Stanowisko ds. Socjalnych

AH

-

Sekcja ds. bhp i ppoż.

FK

-

Dział Księgowości

FF

-

Dział Finansowy

FFK

-

Sekcja Weryfikacji i Kontroli

FFF

-

Sekcja Finansowa

FPA

-

Sekcja Planowania i Analiz

FEM

-

Sekcja Ewidencji Majątkowej

-

URSS

Uczelniana Rada Samorządu Studentów

-

SKN

Studenckie Koło Naukowe

-

AZS

Akademicki Związek Sportowy

-

DS

Dom Studenta

-

URSD

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów

-

ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

-

PKA

Polska Komisja Akredytacyjna

-

POL-on

Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym

-

Dz. U.

Dziennik Ustaw

-

M. P.

Monitor Polski

-

ust.

ustęp

-

art.

artykuł

-

poz.

pozycja

§

-

paragraf

 

 

metryczka

Wytworzył:Katarzyna Jeżewska
Data wytworzenia:2020-04-06
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-04-06 09:37:43
Zaktualizował w BIP:Jeżewska Katarzyna
Data aktualizacji:2023-05-31 15:03:23

Liczba wyświetleń strony: 1964

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka