Uchwała nr 1/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 2/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 3/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru Sekretarza Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 4/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia kalendarza czynności wyborczych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 5/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia okręgów wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 6/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie rozdziału mandatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 7/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie upoważnienia członków Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do sprawowania nadzoru nad działalnością okręgowych komisji wyborczych

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 8/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych w wyborach w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 9/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie określenia wzoru oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydujące do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru listy potwierdzającej przyjęcie zgłoszenia i oświadczenia kandydata

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 10/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 11/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 12/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 13/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia kandydata na rektora oraz wzoru zgłoszenia kandydata na Rektora przez Radę Uczelni, przez członków Senatu oraz przez pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 14/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 15/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania dotyczących wyboru Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 16/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie sposobu przeprowadzenia głosowania w wyborach uzupełniających na członka Rady Uczelni Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ustalenia wzoru karty do głosowania.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 17/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia kampanii wyborczej przez kandydatów na Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 18/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 19/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie zasad i formy dokonywania zgłoszeń do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 20/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawiciela do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w okręgu nr 7 spośród pozostałych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Filii w Sandomierzu.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 21/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie zmiany uchwały nr 10/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 22/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 7

Uchwała do pobrania (pobierz)

 

Uchwała nr 23/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 8

Uchwała do pobrania (pobierz)

 

Uchwała nr 24/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 23 lutego 2024 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 9

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 25/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 8/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych w wyborach w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 26/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 lutego 2024 roku w sprawie czasu i miejsca  składania protestów wyborczych w wyborach do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przeprowadzanych przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 27/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 29 lutego 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 11/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

 

Uchwała nr 28/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 marca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 12/2024 roku Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 29/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 marca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 12/2024 roku Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania przedstawicieli do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwała do pobrania (pobierz)

 

Uchwała nr 30/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 7

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 31/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 8

Uchwała do pobrania (pobierz)

 

Uchwała nr 32/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 marca 2024 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 9

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 33/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 20 marca 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 17/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 14 lutego 2024 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia kampanii wyborczej przez kandydatów na Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 34/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz wzoru karty do głosowania na Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 35/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2024 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia głosowania w wyborach na Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 36/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie czasu i miejsca składania protestów wyborczych w wyborach na funkcję Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 37/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 8 kwietnia 2024 roku w sprawie zasad autoprezentacji podczas zebrania wyborczego, którego przedmiotem jest przeprowadzenie wyborów na funkcję Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028

Uchwała do pobrania (pobierz)

 

Uchwała nr 38/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 11 kwietnia 2024 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Kolegium Elektorów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 39/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia wzoru oświadczeń o spełnieniu wymogów przez osoby kandydujące do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028, wzoru zgłoszenia kandydata oraz wzoru wykazu doręczeń zgłoszeń i oświadczeń 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 40/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie rozdziału mandatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 41/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i terminu zgłaszania kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 42/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 8

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 43/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 9

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 44/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 8/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 lutego 2024 roku w sprawie szczegółowych zasad głosowania oraz składania protestów wyborczych w wyborach w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 45/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania w wyborach przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 46/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie czasu i miejsca składania protestów wyborczych w wyborach do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przeprowadzanych przez Uniwersytecką Komisję Wyborczą Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 47/202Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 43/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie ogłoszenia listy kandydatów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 9

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 48/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie ustalenia wzoru kart do głosowania do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 49/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 7 maja 2024 roku zmieniająca uchwałę nr 45/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 22 kwietnia 2024 roku w sprawie wyznaczenia miejsca i czasu przeprowadzenia głosowania w wyborach przedstawicieli do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 50/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyborów do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 51/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 8

Uchwała do pobrania (pobierz)

Uchwała nr 52/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie stwierdzenia dokonania wyboru do Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kadencję 2024-2028 w Okręgu nr 9

Uchwała do pobrania (pobierz)

 

metryczka

Wytworzył:Marta Kubicka
Data wytworzenia:2024-02-01
Opublikował w BIP:Kubicka Marta
Data opublikowania:2024-02-01 08:28:11
Zaktualizował w BIP:Kubicka Marta
Data aktualizacji:2024-05-09 18:11:54

Liczba wyświetleń strony: 3149

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka