Zalecenia dotyczące niszczarek dokumentów tradycyjnych

  1. Przed rozpoczęciem korzystania z niszczarki użytkownik powinien zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną przez producenta.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do zniszczenia dokumentów w sposób uniemożliwiający odczytanie danych osobowych. W tym celu użytkownik powinien w szczególności:
  • stosować się do wytycznych producenta niszczarki w zakresie maksymalnej liczby kartek, które można jednorazowo zniszczyć,
  • sprawdzić, czy proces niszczenia dokumentów przebiegł prawidłowo,
  • niszczyć dokumenty z uwzględnieniem orientacji tekstu na nich zawartego, tak aby ścinki z tych dokumentów nie były równoległe względem poszczególnych wierszy tekstu (zasada ta dotyczy niszczarek ,,starszej generacji” tnących papier w podłużne paski).
  1. Zabrania się korzystania z niszczarki w sytuacji, gdy stwierdzono jej nieprawidłowe działanie, w tym w szczególności niedokładne niszczenie dokumentów.
  2. W przypadku zakupu nowej niszczarki w specyfikacji przedmiotu zamówienia należy wskazać, że jest ona przeznaczona do niszczenia dokumentów zawierających dane osobowych (min. klasa 2 min. poziom P4 wg. normy DIN 66399).

metryczka

Wytworzył:Grzegorz Baran
Data wytworzenia:2020-03-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-03-19 10:22:56
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-05-05 10:26:45

Liczba wyświetleń strony: 1200

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka