Zarządzenie nr 1/2019

 

Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 listopada 2019 r.

 

w sprawie wprowadzenia wzoru oświadczenia dla osób, którym powierza się funkcję promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 201 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), § 184 ust. 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 3 ust. 1-4 Regulaminu szkoły doktorskiej wprowadzonego Uchwałą nr 75/2019 Senatu  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na rok akademicki 2019/2020 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w związku z § 26 Kodeksu Etyki Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, wprowadzonego Uchwałą nr 39/2018 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 24 maja 2018 roku zarządza się, co następuje:

 

                                                                    § 1

W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza się wzór oświadczenia dla osób, którym powierza się funkcję promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                                    § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie Dyrektora Szkoły Doktorskiej w sprawie oświadczenie promotor.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-27 14:37:34
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-27 14:38:34
Rozmiar pliku:445.0 KB
Liczba pobrań:198
Zarządzenie nr 1 - Załącznik.pdf
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2020-01-27 14:38:34
Rozmiar pliku:427.5 KB
Liczba pobrań:219

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-04 10:55:55
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-27 14:38:34

Liczba wyświetleń strony: 636

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka