Pismo Okólne nr 2/2015

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 18 listopada 2015 roku

w sprawie  jednolitych zasad wydawania rozstrzygnięć  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w zakresie przebiegu studiów

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rektor informuje, jak niżej:

W związku z wejściem w życie znowelizowanego Regulaminu studiów i Regulaminu studiów doktoranckich mając na względzie poprawę jakości obsługi studenta i doktoranta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz w celu przyjęcia  jednolitych zasad wydawania rozstrzygnięć w zakresie przebiegu studiów, wyjaśniam, iż rozstrzygnięcia mogą przybrać formę, rozstrzygnięć o charakterze wewnętrznym, które nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów Kodeks postępowania administracyjnego, w szczególności:

a)    wpisu warunkowego,

b)    powtarzania semestru/roku studiów,

c)     powtarzania przedmiotu na studiach doktoranckich,

d)    urlopu zdrowotnego,

e)     urlopu naukowego,

f)     urlopu krótkoterminowego,

g)     urlopu długoterminowego,

h)    indywidualnej organizacji studiów,

i)      zmiany formy studiów,

j)      zmiany kierunku studiów,

k)    zmiany specjalności studiów.

W celu lepszego zobrazowania zasad redagowania ww. dokumentów w załączeniu przykłady rozstrzygnięć niebędących decyzjami administracyjnymi. Oznacza to, że przykłady rozstrzygnięć nie są wiążące do konkretnych przypadków, a są wskazaniem formy niezbędnej w praktyce postępowania w danej sytuacji.  

W związku z powyższym uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się z katalogiem rozstrzygnięć we wskazanych sprawach i wykorzystania poniższych przykładów do stosowania w praktyce. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2015-11-18 13:39:29
Data aktualizacji:2015-11-18 13:49:50

Liczba wyświetleń strony: 1442

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka