Zarządzenie Nr 4/2008

 

Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 29 grudnia 2008 roku

 

w sprawie ustalenia norm czasu pracy

 

Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r.  nr 21, poz.94 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 

1. Wprowadza się dla pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi, zatrudnionych na stanowiskach: pedla, starszego woźnego, starszego portiera, strażnika ochrony mienia, pracownika gospodarczego, pomocniczego pracownika obsługi miesięczne normy czasu pracy, przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej.

 

2.   Ustala się w 2009 roku następujące miesięczne normy czasu pracy dla pracowników,

o których mowa w ust. 1:

 

- styczeń        21 dni,    168  godzin

- luty                20 dni,    160  godzin

- marzec         22 dni,    176  godziny

- kwiecień       21 dni,    168  godziny

- maj               20 dni,    160  godziny

- czerwiec      21 dni,    168  godzin

- lipiec             23 dni,    184  godzin

- sierpień        20 dni,    160  godzin

- wrzesień      22 dni,    176  godzin

- październik  22 dni,    176 godzin

- listopad         20 dni,    160  godzin

- grudzień       21 dni,    168  godzin

 

3.Harmonogram ustalający konkretny rozkład czasu pracy danego pracownika w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym dla danego stanowiska  ustalają kierownicy obiektów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku.

 

 

        

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2008-12-20
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2022-10-21 13:41:17

Liczba wyświetleń strony: 5833

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka