Zarządzenie nr 1/2013

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 2 kwietnia 2013 roku

w sprawie ustalenia stawek za wynajem sal oraz innych składników majątkowych
w budynkach  Domów Studenta przy ul. Śląskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 2) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 29 ust 5 pkt 1) lit b) Regulaminu Organizacyjnego  Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się następujące stawki za wynajem sal w budynkach Domów Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:
 1. świetlica:
  1. dla pracowników i studentów UJK - 25 zł netto plus podatek VAT za jedną godzinę zegarową,
  2. dla pozostałych osób - 35 zł netto plus podatek VAT za jedną godzinę zegarową,
 2. pokój biurowy:
  1. dla pracowników i studentów UJK - 9 zł netto plus podatek VAT za jedną godzinę zegarową,
  2. dla pozostałych osób - 10 zł netto plus podatek VAT za jedną godzinę zegarową.
 1. Ustala się następujące stawki za wynajem rzutnika multimedialnego będącego na wyposażeniu Domów Studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach:
 1. dla pracowników i studentów UJK - 100 zł netto plus podatek VAT za kolejne 24 godziny,
 2. dla pozostałych osób - 200 zł netto plus podatek VAT za kolejne 24 godziny.
 1. W przypadku cyklicznego wynajmowania sal lub kilkudniowych szkoleń obowiązują ceny negocjowane.
 2. Ustęp 3 do rzutnika stosuje się odpowiednio.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-04-04 09:00:01
Data aktualizacji:2013-08-22 13:22:22

Liczba wyświetleń strony: 1852

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka