Zarządzenie nr 3/2013

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 1 sierpnia 2013 roku

w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych

 

Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 30 ust. 5 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ust. 4 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie metodyki ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Ustala się stawki kalkulacyjne za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych w sposób określony w ust. 2 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r.

  2. Wykaz stawek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

  1. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie obejmują kosztów będących pochodnymi do wypłaty wynagrodzenia tj. dodatku za wysługę lat, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz.1585 z późn.zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę.

  2.  Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie uwzględniają naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz nagród.

 

§ 3

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą godziny pracy nauczycieli akademickich w roku akademickim 2013/2014.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 3/2013
Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 1 sierpnia 2013  roku
w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych

 

l.p.

Stanowisko

stawka kalkulacyjna za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego

stawka za jedną godzinę dydaktyczną

stawka za jedną godzinę pracy naukowej

stawka za jedną godzinę pracy organizacyjnej

1.

PROFESOR ZWYCZAJNY                

383,00

192,00

115,00

76,00

2.

PROFESOR NADZWYCZAJNY Z TYTUŁEM NAUKOWYM

332,00

166,00

100,00

66,00

3.

PROFESOR NADZWYCZJNY ZE STOPNIEM DR HAB.

287,00

144,00

86,00

57,00

4.

PROFESOR WIZYTUJĄCY

241,00

121,00

72,00

48,00

5.

ADIUNKT ZE STOPNIEM NAUKOWYM DR HAB.

208,00

104,00

62,00

42,00

6.

ADIUNKT

182,00

91,00

55,00

36,00

7.

ASYSTENT

126,00

63,00

38,00

25,00

8.

DOCENT

162,00

113,00

nie dotyczy

49,00

9.

ST.WYKŁ.ZE.ST.NAUK.DR

112,00

78,00

nie dotyczy

34,00

10.

ST.WYKŁ.BEZ STOPN.DR

99,00

69,00

nie dotyczy

30,00

11.

WYKŁADOWCA

73,00

51,00

nie dotyczy

22,00

12.

INSTRUKTOR

48,00

33,00

nie dotyczy

14,00

13.

LEKTOR

48,00

33,00

nie dotyczy

14,00

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-08-02 08:58:51
Data aktualizacji:2013-08-02 09:09:56

Liczba wyświetleń strony: 1887

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka