Traci moc na podstawie zarządzenia Kanclerza 2/2014

Zarządzenie nr 2  /2013

z dnia 10 czerwca 2013 roku

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali hotelowych w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

       Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 6 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, § 9 ust.4 załącznika do zarządzenia nr 41/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 września 2003 roku w sprawie regulaminu porządkowego Hotelu Asystenta Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. Miesięczny czynsz za wynajem lokalu hotelowego w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się sumując kwoty :
  1. 16,00 zł za 1 m 2 powierzchni zajmowanego lokalu hotelowego oraz
  2. 90,00 zł za 1 osobę zamieszkującą w lokalu hotelowym za korzystanie z ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazu, dźwigu, wywozu nieczystości.
  1. Miesięczny czynsz za wynajem pokoju hotelowego przez jednostkę organizacyjną Uczelni ustala się sumując kwoty :
  1. 19,00 zł za 1 m 2 powierzchni zajmowanego pokoju hotelowego oraz
  2. 90,00 zł za 1 osobę zamieszkującą w pokoju hotelowym za korzystanie z ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazu, dźwigu, wywozu nieczystości.

§ 2

Traci moc zarządzenie nr 3/2011 Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali hotelowych w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-06-11 13:11:18
Data aktualizacji:2014-03-24 08:26:06

Liczba wyświetleń strony: 1654

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka