Zarządzenie nr 91/2022

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 13 września 2022 roku

zmieniające zarządzenie nr 82/2022 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach z dnia 15 lipca 2022 roku w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Dokumenty do pobrania:
Zarządzenie nr 91-2022 - Zmiana Regulaminu świadczeń dla studentów UJK.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:127.4 KB
Liczba pobrań:424
Zarządzenie nr 91-2022 - Zmiana Regulaminu świadczeń dla studentów UJK - Załącznik nr 1 do zarządzenia.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:200.9 KB
Liczba pobrań:503
Zarządzenie nr 91-2022 - Zmiana Regulaminu świadczeń dla studentów UJK - Załącznik nr 2 do zarządzenia.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:197.3 KB
Liczba pobrań:380
Zarządzenie nr 91-2022 - Tekst jednolity Regulaminu świadczeń dla studentów UJK - Załącznik nr 3 do zarządzenia.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:390.5 KB
Liczba pobrań:604
Załącznik nr 1 – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:241.2 KB
Liczba pobrań:297
Załącznik nr 1a – wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze letnim.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:192.9 KB
Liczba pobrań:168
Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:226.2 KB
Liczba pobrań:63
Załącznik nr 3 – wniosek o przyznanie stypendium rektora.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:227.9 KB
Liczba pobrań:285
Załącznik nr 3a – wniosek o przyznanie stypendium rektora I roku studiów.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:209.7 KB
Liczba pobrań:96
Załącznik nr 4 – oświadczenie do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:264.9 KB
Liczba pobrań:107
Załącznik nr 5 – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku dla stypendium socjalnego.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:199.2 KB
Liczba pobrań:231
Załącznik nr 5a – oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku dla stypendium rektora i dla osób ni.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:195.5 KB
Liczba pobrań:279
Załącznik nr 6 – wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:189.1 KB
Liczba pobrań:90
Załącznik nr 7 – oświadczenie do wniosku o ponowne przeliczenie dochodu.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:167.3 KB
Liczba pobrań:71
Załącznik nr 8 – wniosek o przyznanie zapomogi.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:203.7 KB
Liczba pobrań:90
Załącznik nr 9 – oświadczenie studentaczłonka rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:164.5 KB
Liczba pobrań:186
Załącznik nr 10 – oświadczenie studentaczłonka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:217.0 KB
Liczba pobrań:196
Załącznik 10a – oświadczenie studentaczłonka rodziny o przychodzie niepodlegającym opodatkowaniu.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:194.3 KB
Liczba pobrań:122
Załącznik nr 11 – oświadczenie studenta członka rodziny o źródłach uzyskiwanego dochodu.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:243.5 KB
Liczba pobrań:202
Załącznik nr 12 – oświadczenie studenta członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:259.6 KB
Liczba pobrań:231
Załącznik nr 13 – oświadczenie studenta członka rodziny o pobieranych lub świadczonych alimentach.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:203.0 KB
Liczba pobrań:117
Załącznik nr 14 – oświadczenie studenta członka rodziny o dochodzie uzyskiwanym.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:176.6 KB
Liczba pobrań:175
Załącznik nr 15 – oświadczenie studenta członka rodziny o posiadaniu nieposiadaniu gospodarstwa.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:205.3 KB
Liczba pobrań:215
Załącznik nr 16 – oświadczenie studenta członka rodziny o zgłoszeniu do Kasy.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:180.8 KB
Liczba pobrań:110
Załącznik nr 17 – oświadczenie studentaczłonka rodziny o braku zatrudnienia lub innej pracy.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:168.7 KB
Liczba pobrań:147
Załącznik nr 18 – oświadczenie studenta członka rodziny o przebywaniu na urlopie wychowawczym.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:184.9 KB
Liczba pobrań:79
Załącznik nr 19 – oświadczenie studenta członka rodziny o uczęszczaniu niepełnoletnich dzieci do szkoły.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:198.7 KB
Liczba pobrań:127
Załącznik nr 20 – oświadczenie członka rodziny o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:176.6 KB
Liczba pobrań:109
Załącznik nr 21 – oświadczenie o przebywaniu członka rodziny w instytucji zapewniającej utrzymanie.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:164.1 KB
Liczba pobrań:61
Załącznik nr 22 – oświadczenie do celów stypendialnych.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:168.3 KB
Liczba pobrań:158
Załącznik nr 23 – oświadczenie dla studentów samodzielnych finansowo.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:201.5 KB
Liczba pobrań:96
Załącznik nr 24 – oświadczenie o przedstawionych dokumentach wskazanych w Ustawie.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:260.7 KB
Liczba pobrań:127
Załącznik nr 25 – oświadczenie o numerze konta bankowego.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:167.4 KB
Liczba pobrań:366
Załącznik nr 26 – oświadczenie o zapoznaniu się studenta członka rodziny z klauzulą informacyjną.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:208.6 KB
Liczba pobrań:375
Załącznik nr 27 – wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu się o przyznanie stypendium.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:276.1 KB
Liczba pobrań:449
Załącznik nr 28 – oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:192.4 KB
Liczba pobrań:53
Załącznik nr 29 – zasady przeliczania ocen.pdf
Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 10:34:40
Rozmiar pliku:163.7 KB
Liczba pobrań:75

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Stanisław Głuszek
Data wytworzenia:2022-09-14
Opublikował w BIP:Frankowicz Izabela
Data opublikowania:2022-09-14 09:48:48
Zaktualizował w BIP:Frankowicz Izabela
Data aktualizacji:2022-09-14 10:35:01

Liczba wyświetleń strony: 811

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka