Pismo Okólne nr 2/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23 marca 2017 roku

w sprawie jednolitych zasad dotyczących formy i treści informacji o konkursach, ogłaszanych na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonych do publikacji ofert pracy naukowców

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rektor informuje, jak niżej:

W wykonaniu art. 118a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym ustala się jednolite zasady dotyczące formy i treści informacji o konkursach, ogłaszanych na stronach internetowych uczelni, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, a także na stronach internetowych Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców, przeznaczonych do publikacji ofert pracy naukowców, stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego pisma okólnego.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-03-24 10:54:51
Data aktualizacji:2017-03-24 10:55:49

Liczba wyświetleń strony: 904

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka