Pismo Okólne nr 4/2017

Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2017 roku

w sprawie  jednolitych zasad wydawania decyzji  
w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, w zakresie przebiegu studiów

Na podstawie art. 66 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t. jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.), § 69 ust. 1 i ust. 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rektor informuje, jak niżej:

W związku z wejściem w życie znowelizowanego Kodeksu postępowania administracyjnego mając na względzie poprawę jakości obsługi studenta Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
oraz w celu przyjęcia jednolitych zasad wydawania decyzji w zakresie przebiegu studiów, wskazuję iż
w celu dostosowania się do nowych przepisów ulega zmianie treść pouczeń od decyzji.

W celu lepszego zobrazowania zasad redagowania decyzji w załączeniu przykłady decyzji administracyjnych. Oznacza to, że przykłady decyzji nie są wiążące do konkretnych przypadków,
a są wskazaniem formy niezbędnej w praktyce postępowania w danej sytuacji.  

W związku z powyższym uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się z katalogiem przykładowych decyzji administracyjnych we wskazanych sprawach i wykorzystania poniższych przykładów do stosowania w praktyce.

Przedmiotowe pismo okólne nie ma zastosowania do decyzji dotyczących pomocy materialnej dla studentów i doktorantów!

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-06-28 08:57:48
Data aktualizacji:2017-06-28 09:02:04

Liczba wyświetleń strony: 878

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka