Traci moc na podstawie zarządzenia kanclerza nr 1/2014

Zarządzenie nr 1/2012

 

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 16 stycznia 2012 roku

 

w sprawie ustalenia stawek za wynajem sal w budynku rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dla potrzeb jednostek nie związanych z Uniwersytetem

 

 

         Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1.   Ustala się stawki za wynajem sal w budynku rektoratu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego               w Kielcach dla potrzeb jednostek nie związanych z Uniwersytetem:

 

1)        sala dydaktyczna do 30 osób – 30,00 złotych plus podatek VAT za 1 godzinę zegarową,

2)        sala dydaktyczna do 80 osób – 50,00 złotych plus podatek VAT za 1 godzinę zegarową,

3)        sala kolumnowa – 100,00 złotych plus podatek VAT za 1 godzinę zegarową,

4)        aula – 200,00 złotych plus podatek VAT za 1 godzinę zegarową.

 

2. W przypadku cyklicznego wynajmowania sal lub kilkudniowych szkoleń obowiązują ceny negocjowane.

       

                                                                § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2014-03-20 07:50:29

Liczba wyświetleń strony: 2299

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka