Zarządzenie Nr 5/2012

 

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 15 listopada 2012 roku

 

zmieniające zarządzenie nr 2/2011 Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej ceny odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni kupowanych          we własnym zakresie

 

 

Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 29 ust 5 pkt 1 lit. B) Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

                                                                       § 1

 

W § 1 zarządzenia nr 2/2011 Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 19 maja 2011 roku w sprawie ustalenia maksymalnej ceny odzieży
i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni kupowanych we własnym zakresie dokonuje się poniższych zmian:

1)      zmienia się pkt 3), który otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3) koszula polówka z krótkim rękawem – 30,00 zł,”,

 

2)      dodaje się  punkt 22) w brzmieniu :

 

„22) bluza polarowa – 80,00 zł.”.

 

                                                                § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-03 04:39:15

Liczba wyświetleń strony: 1430

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka