Zarządzenie nr 2/2012

 

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 17 lipca 2012 roku

 

w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych

 

 

            Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach oraz § 29 ust 5 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ust. 4 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie metodyki ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych zarządza się, co następuje:

 

                                                                                § 1

 

1.    Ustala się stawki kalkulacyjne za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych w sposób określony w ust. 2 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r.

2.   Wykaz stawek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

                                                                               § 2

 

1.     Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie obejmują kosztów będących pochodnymi do wypłaty wynagrodzenia tj. dodatku za wysługę lat, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych wynikające z ustawy z dnia 13 października  1998 r.  o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn.zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę.

2.    Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie uwzględniają naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz nagród.

 

                                                                               § 3

 

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą godziny pracy nauczycieli akademickich w roku akademickim 2012/2013.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

Do

Zarządzenia nr 2/2012

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego

w Kielcach

z dnia 17 lipca roku2012

w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych

 

l.p.

Stanowisko

stawka kalkulacyjna za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego

stawka za jedną godzinę dydaktyczną

stawka za jedną godzinę pracy naukowej

stawka za jedną godzinę pracy organizacyjnej

1.

PROFESOR ZWYCZAJNY                

429,00

215,00

129,00

86,00

2.

PROFESOR NADZWYCZAJNY Z TYTUŁEM NAUKOWYM

371,00

185,00

111,00

74,00

3.

PROFESOR NADZWYCZJNY ZE STOPNIEM DR HAB.

316,00

158,00

95,00

63,00

4.

PROFESOR WIZYTUJĄCY

281,00

141,00

84,00

56,00

5.

ADIUNKT ZE STOPNIEM NAUKOWYM DR HAB.

200,00

100,00

60,00

40,00

6.

ADIUNKT

172,00

86,00

52,00

34,00

7.

ASYSTENT

113,00

57,00

34,00

23,00

8.

DOCENT

154,00

108,00

nie dotyczy

46,00

9.

ST.WYKŁ.ZE.ST.NAUK.DR

107,00

75,00

nie dotyczy

32,00

10.

ST.WYKŁ.BEZ STOPN.DR

92,00

64,00

nie dotyczy

28,00

11.

WYKŁADOWCA

64,00

45,00

nie dotyczy

19,00

12.

INSTRUKTOR

42,00

30,00

nie dotyczy

13,00

13.

LEKTOR

42,00

30,00

nie dotyczy

13,00

 

 


metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 14:09:22

Liczba wyświetleń strony: 1747

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka