Zarządzenie Nr 6/2012
 
Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
z dnia 21 grudnia 2012 roku
 
w sprawie ustalenia norm czasu pracy
 
Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r.  nr 21, poz.94 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1
 
1. Wprowadza się dla pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi, zatrudnionych na stanowiskach: pedla, starszego woźnego, starszego portiera, strażnika ochrony mienia, pracownika gospodarczego, pomocniczego pracownika obsługi miesięczne normy czasu pracy, przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej.
 
2.   Ustala się w 2013 roku następujące miesięczne normy czasu pracy dla pracowników,
o których mowa w ust. 1:
 
- styczeń         22 dni,         176  godzin
- luty                20 dni,         160  godzin
- marzec         21 dni,         168  godzin
- kwiecień      21 dni,         168  godzin
- maj               20 dni,         160  godzin
- czerwiec      20 dni,         160  godzin
- lipiec            23 dni,         184 godzin
- sierpień       21 dni,         168  godzin
- wrzesień      21 dni,         168  godzin
- październik  23 dni,         184  godzin
- listopad        19 dni,         152  godzin
- grudzień       20 dni,         160  godziny
 
3.   Harmonogram ustalający konkretny rozkład czasu pracy danego pracownika w przyjętym w Uczelni okresie rozliczeniowym dla danego stanowiska  ustalają kierownicy obiektów.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
 
 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2013-01-08 14:04:00
Data aktualizacji:2013-01-08 14:08:44

Liczba wyświetleń strony: 1423

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka