traci moc na podstawie zarządzenia Kanclerza nr 1/2015

Zarządzenie nr 2/2011

 

Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 20 maja 2011 roku

 

w sprawie ustalenia maksymalnych cen zakupu odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni

 

 

Na podstawie § 161 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 29 ust 5 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Kielcach zarządza się, co następuje:

 

                                                                       § 1

1. Ustala się maksymalne ceny zakupu odzieży i obuwia roboczego przysługującego pracownikom Uczelni w zakresie określonym Zarządzeniem nr 1/2010 rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 stycznia 2010 roku, w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Uczelni (zmienionego Zarządzeniem rektora Uniwersytetu Humanistyczno- Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach nr 21/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 roku) w następującej wysokości:

1)      koszula bawełniana /flanelowa – 38,00 zł,

2)      trzewiki profilaktyczne – 46,00 zł,

3)      spodnie ogrodniczki – 86,00 zł,

4)   kamizelka ciepłochronna – 50,00 zł,

5)   ubranie robocze drelichowe – 64,00 zł,

6)   fartuch roboczy drelichowy – 34,00 zł,

7)   półbuty robocze sk./gum. – 160,00 zł,

8)   buty gumowe – 35,00 zł,

9)   garsonka – 100,00 zł,

10) półbuty profilaktyczne – 65,00 zł,

11) trzewiki sk./gum. – 120,00 zł,

12) fartuch roboczy biały – 36,00 zł,

13) fartuch kretonowy – 34,00 zł,

14) sweter – 90,00 zł,

15) podkoszulka – 120,00 zł,

16) spodenki gimnastyczne – 80,00 zł,

17) dres – 350,00 zł,

18) buty sportowe –  300,00 zł,

19) kurtka narciarska – 450,00 zł,

20) beret lub czapka malarska – 5,00 zł,

21) kurtka ocieplana – 400,00 zł.

2. Pracownicy Uniwersytetu dokonujący indywidualnie zakupu odzieży i obuwia roboczego zobowiązani są do pobrania od sprzedawcy  stosownej faktury(rachunku) dokumentującej zakup, wystawionej na Uniwersytet jako nabywcę. Dokument zakupu przekazywany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty zakupu, do opisu działowi administracyjno-gospodarczemu.

 

 

                                                                       § 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2015-09-09 13:43:25

Liczba wyświetleń strony: 4172

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka