Zarządzenie Nr 6/2011

 

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 27 grudnia 2011 roku

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 5/2011 Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia norm czasu pracy

 

Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r.  nr 21, poz.94 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 

 

W § 1 ust. 2 zarządzenia nr 5/2011 Kanclerza UJK z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia norm czasu pracy, dokonuje się zmiany normy czasu pracy za miesiąc październik, ze 176 godzin na 184 godziny. 

 

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 11:25:28

Liczba wyświetleń strony: 3980

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka