Zarządzenie Nr 5/2011

 

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 12 grudnia  2011 roku

 

w sprawie ustalenia norm czasu pracy

 

Na podstawie art. 129 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1998 r.  nr 21, poz.94 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

 

1. Wprowadza się dla pracowników niebędących nauczycielami  akademickimi, zatrudnionych na stanowiskach: pedla, starszego woźnego, starszego portiera, strażnika ochrony mienia, pracownika gospodarczego, pomocniczego pracownika obsługi miesięczne normy czasu pracy, przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej.

 

2.   Ustala się w 2012 roku następujące miesięczne normy czasu pracy dla pracowników,

o których mowa w ust. 1:

 

- styczeń      21 dni, 168  godzin

- luty            21 dni, 168  godzin

- marzec       22 dni, 176  godzin

- kwiecień    20 dni, 160  godzin

- maj            21 dni, 168  godzin

- czerwiec    20 dni, 160  godzin

- lipiec          22 dni, 176  godzin

- sierpień      22 dni, 176  godzin

- wrzesień    20 dni, 160  godzin

- październik 23 dni, 176  godzin

- listopad      21 dni, 168  godzin

- grudzień     19 dni, 152  godziny

 

3.   Harmonogram ustalający konkretny rozkład czasu pracy danego pracownika w przyjętym
w Uczelni okresie rozliczeniowym dla danego stanowiska  ustalają kierownicy obiektów.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

 

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 11:20:35

Liczba wyświetleń strony: 3684

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka