traci moc na podstawie Zarządzenia Kancelerza nr 2/2013

Zarządzenie nr 3/2011

 

Kanclerza Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

w Kielcach

 

z dnia 21 czerwca 2011 roku

 

w sprawie ustalenia wysokości czynszu za najem lokali hotelowych w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

 

            Na podstawie § 161 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 29 ust 5 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Humanistyczno - Przyrodniczego w Kielcach oraz § 9 ust. 4 załącznika do zarządzenia nr 41/2003 Rektora Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 września 2003 roku w sprawie regulaminu porządkowego Hotelu Asystenta Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach zarządza się,                co następuje:

 

§ 1

 

1.      Miesięczny czynsz za wynajem lokalu hotelowego w Hotelu Asystenta Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala się sumując kwoty :

a)      15,00 zł za 1 m² powierzchni zajmowanego lokalu hotelowego oraz

b)      80,00 zł za 1 osobę zamieszkującą w lokalu hotelowym za korzystanie z ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazu, dźwigu, wywozu nieczystości.

2.      Miesięczny czynsz za wynajem pokoju hotelowego przez jednostkę organizacyjną Uczelni ustala się sumując kwoty :

a)      18,00 zł za 1 m² powierzchni zajmowanego pokoju hotelowego oraz

b)      80,00 zł za 1 osobę zamieszkującą w pokoju hotelowym za korzystanie z ciepłej i zimnej wody, energii elektrycznej, gazu, dźwigu, wywozu nieczystości.

 

§ 2

 

Traci moc zarządzenie nr 3/2004 Dyrektora Administracyjnego Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości czynszu        za najem lokali hotelowych w Hotelu Asystenta Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego     w Kielcach.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 roku.

,

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-06-11 13:12:09

Liczba wyświetleń strony: 4136

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka