ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 31/2017

z dnia 13 lipca 2017 roku

w sprawie dokonania  czynności zwolnienia z zastawu   majątku  ruchomego, znajdującego się na terenie nieruchomości Uniwersytetu, stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy nr DA/08/2014  z dnia  11 czerwca 2014 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlanym
TIM-BUD Sp. z o.o.

 

§ 1

 

1. Spisem z natury należy objąć składniki majątku ruchomego przejętego od Przedsiębiorstwa Budowlanego TIM-BUD Sp. z o.o., w obecności Prezesa Zarządu Spółki – Jarosława Pawłowicza

 

2. Do przeprowadzenia zwolnienia z zastawu  majątku ruchomego oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej wyznaczam zespół w składzie:

1) Bogumiła Juszkiewicz   - przewodniczący

2) Urszula Kubicka            - członek

3) Tadeusz Jamrożek          - członek

 

3. Osoby powołane na członków zespołu zobowiązane są do przeprowadzenia  rzetelnego i prawidłowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami  spisu z natury zwolnionych z zastawu  składników majątku oraz dokumentacji fotograficznej.

 

 

 

Kanclerz UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-07-17 12:25:09
Data aktualizacji:2017-07-17 12:25:09

Liczba wyświetleń strony: 1094

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka