Zarządzenie nr  37/2017

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 6 września 2017 roku

w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli

akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin

ponadwymiarowych

 

Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 30 ust. 5 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ust. 4 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie metodyki ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Ustala się stawki kalkulacyjne za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych w sposób określony
w ust. 2 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r.

2. Wykaz stawek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

1. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie obejmują kosztów będących pochodnymi do wypłaty wynagrodzenia tj. dodatku za wysługę lat, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 121 z późn. Zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę.

2. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie uwzględniają naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz nagród.

 

§ 3

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą godziny pracy nauczycieli akademickich w roku akademickim 2017/2018.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 37/2017 Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 6 .09.2017 roku w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych

 

 

stawka kalkulacyjna za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego

stawka za jedną godzinę dydaktyczną

stawka za jedną godzinę pracy naukowej

stawka za jedną godzinę pracy organizacyjnej

profesor zwyczajny           

487

243,5

146,1

97,4

profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

394

197

118,2

78,8

profesor nadzwyczajny        

371

185,5

111,3

74,2

adiunkt (dr hab)             

240

120

72

48

adiunkt                      

205

102,5

61,5

41

asystent                     

136

68

40,8

27,2

docent                       

172

120,4

nie dotyczy

51,6

starszy wykładowca  (dr)     

127

88,9

nie dotyczy

38,1

starszy wykładowca           

98

68,6

nie dotyczy

29,4

wykładowca                   

79

55,3

nie dotyczy

23,7

instruktor                   

54

37,8

nie dotyczy

16,2

lektor                       

53

37,1

nie dotyczy

15,9

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-09-08 11:17:35
Data aktualizacji:2017-09-08 11:24:09

Liczba wyświetleń strony: 1136

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka