Zarządzenie nr 7/2017

Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 23  lutego 2017 roku

w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli

akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin

ponadwymiarowych

 

Na podstawie § 173 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 30 ust. 5 pkt 1 lit. b Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz ust. 4 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie metodyki ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Ustala się stawki kalkulacyjne za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych w sposób określony w ust. 2 Pisma Okólnego Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 marca 2011 r.

2. Wykaz stawek, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie obejmują kosztów będących pochodnymi do wypłaty wynagrodzenia tj. dodatku za wysługę lat, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na fundusze ubezpieczeń społecznych wynikające z ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 963 z późn. zm.) w części pokrywanej przez pracodawcę.

2. Stawki kalkulacyjne, o których mowa w § 1 nie uwzględniają naliczeń na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i fundusz nagród.

§ 3

Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczą godziny pracy nauczycieli akademickich w roku akademickim 2016/2017.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia nr 7/2017 Kanclerza Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23.02.2017 roku w sprawie ustalenia stawki kalkulacyjnej za jedną godzinę pracy nauczycieli akademickich realizowaną w ramach zajęć dydaktycznych z wyłączeniem godzin ponadwymiarowych

 

 stanowisko

stawka kalkulacyjna za jedną godzinę pracy nauczyciela akademickiego

stawka za jedną godzinę dydaktyczną

stawka za jedną godzinę pracy naukowej

stawka za jedną godzinę pracy organizacyjnej

profesor zwyczajny

499

249,5

149,7

99,8

profesor nadzwyczajny posiadający tytuł naukowy

426

213

127,8

85,2

profesor nadzwyczajny

370

185

111

74

adiunkt (dr hab)

232

116

69,6

46,4

adiunkt    

201

100,5

60,3

40,2

asystent   

138

69

41,4

27,6

docent

171

119,7

nie dotyczy

51,3

starszy wykładowca  (dr)/p>

125

87,5

nie dotyczy

37,5

starszy wykładowca

97

67,9

nie dotyczy

29,1

wykładowca

79

55,3

nie dotyczy

23,7

instruktor

52

36,4

nie dotyczy

15,6

lektor

52

36,4

nie dotyczy

15,6

 

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2017-02-24 11:02:30
Data aktualizacji:2017-02-28 14:17:03

Liczba wyświetleń strony: 1295

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka