ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 32/2017

z dnia 17  lipca 2017 roku

 

w sprawie wydania  majątku  ruchomego, znajdującego się na terenie nieruchomości Uniwersytetu, stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy nr DA/08/2014  z dnia  11 czerwca 2014 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlanym TIM - BUD Sp. z o.o.

 

§ 1

 

1.     Do wydania majątku ruchomego przejętego należącego do  Przedsiębiorstwa Budowlanego TIM - BUD Sp. z o.o., w obecności Prezesa Zarządu Spółki – Pana Jarosława Pawłowicza lub osoby pisemnie przez niego upoważnionej.

2.     Do przeprowadzenia czynności wydania majątku ruchomego oraz sporządzenia pisemnego protokołu oraz dokumentacji fotograficznej z czynności wydania, wyznaczam zespół w składzie:

1) Bogumiła Juszkiewicz   - przewodniczący

2) Tadeusz Jamrożek          - członek

 

 

3.     Do pomocy prawnej w zakresie czynności wydania wyznaczam radcę prawnego Daniela Żelezika.

 

4.     Czynność wydania majątku ruchomego odbywać się będzie w dniu 17 lipca od godziny 12 do 15.30 oraz w dniach od 18 lipca do dnia 20 lipca w godzinach 7.30-15.30.

 

 

 

Kanclerz UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-07-17 12:26:22
Data aktualizacji:2017-07-17 12:26:23

Liczba wyświetleń strony: 1062

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka