ZARZĄDZENIE KANCLERZA NR 35/2017

z dnia 03 sierpnia 2017 roku

 

w sprawie dokonania  czynności  zatrzymania  majątku  ruchomego, znajdującego się na terenie nieruchomości Uniwersytetu, stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy nr DA/08/2014  z dnia  11 czerwca 2014 r. zawartej z Przedsiębiorstwem Budowlanym
TIM-BUD Sp. z o.o.

 

 

§ 1

 

1. Spisem z natury należy objąć składniki majątku ruchomego przejmowanego od Przedsiębiorstwa Budowlanego TIM-BUD Sp. z o.o.

 

2. Do przeprowadzenia spisu przejmowanych składników majątku oraz sporządzenia dokumentacji fotograficznej wyznaczam zespół w składzie:

1) Bogumiła Juszkiewicz   - przewodniczący

3) Tadeusz Jamrożek                     - członek

 

3. Osoby powołane na członków zespołu zobowiązane są do przeprowadzenia  rzetelnego i prawidłowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami  spisu z natury przejmowanych składników majątku oraz dokumentacji fotograficznej.

 

4. Czynności zatrzymania majątku ruchomego należy przeprowadzić w dniu 03 sierpnia 2017 r. od godz. 12.45.

 

Kanclerz UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2017-08-04 07:41:24
Data aktualizacji:2017-08-04 07:41:25

Liczba wyświetleń strony: 1071

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka