Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2021

Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2021

  • Znak sprawy: ADP.2302.92.2021
  • Termin składania ofert: 2021-10-26 10:00
  • Opublikowano: 2021-09-22 09:34:47 przez Marcin Kmieciak

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 


Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach PL oXML  |  iXML
Utworzone: 29/11/2021 12:30       Wysłane: 29/11/2021 12:41
Status: Wysłane  ( Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji )
Oficjalny tytuł: PL-Kielce: Urządzenia komputerowe
Zamówienia w tym ogłoszeniu:

0. Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Części w tym zamówieniu:
1. Część 1 Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Fizyki UJK (1)
2. Część 2 Zakup dla Instytutu Biologii UJK (2)
3. Część 3 Zakup Instytutu Chemii UJK (3)
4. Część 4 Zakup dla Instytutu Historii UJK (4)
5. Część 5 Zakup do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK (5)
6. Część 6 Zakup urządzeń dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK (6)
7. Część 7 Zakup sprzętu do Instytutu Stosunków Międzynarodowych UJK (7)
8. Część 8 Zakup do Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK (8)
9. Część 9 Zakup sprzętu komputerowego dla Katedry Zarządzania UJK (9)
10. Część 10 Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK (10)
11. Część 11 Zakup sprzętu komputerowego dla Administracji UJK (11)
12. Część 12 Zakup oprogramowania statystycznego UJK (12)

Umowy zawarto w dniu 16.11.2021 z następującymi Wykonawcami:

W części 1 - UNIEWAŻNIONO

W części 2 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 3 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 4 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 5 UNIEWAŻNIONO

W części 6 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 7 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

W części 8 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 9 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

W części 10 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 11 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

W części 12 StatSoft Polska sp.z.o.o.  ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków  
ADP.2301.92.2021                                                                   Kielce, dnia  05.11.2021

                   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.92.2021 na  Dostawę urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2021

 

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 22.09.2021 r.  pod numerem                         Dz.U. :  2021/S 184-478069 (wysłano do publikacji w dniu 17.09.2021 r. )

- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/   dnia 22.09.2021 r.

 na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl  dnia  22.09.2021 r.                        Identyfikator postępowania : 8e018336-2d3f-4548-91ca-8f92cf9b89b2

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 26.10.2021 r. o godzinie 11.00

Główny 302000001 – urządzenia komputerowe

Pozostałe :

30213100-6 - komputery przenośne

30236000-2 - różny sprzęt komputerowy

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Fizyki   UJK 

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 1  na podstawie art. 255 ust 1. Ustawy Pzp. tzn nie złożono żadnych ofert.

 

Część 2 Zakup dla Instytutu Biologii   UJK 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 13363,95 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni  w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  13967,88 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 57,40 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 97,40 pkt

3)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18                                     z zaoferowana kwota brutto 16900 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 47,44 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 87,44 pkt

 

Część 3 Zakup  Instytutu Chemii UJK

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 3616,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3987,66 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 54,41 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 94,41 pkt

3)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18                                      z zaoferowana kwota brutto 3874,50 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 56 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 96 pkt

 

 

Część 4 Zakup  dla Instytutu Historii   UJK 

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 18105,60 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Część 5 Zakup  do  Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK 

Zamawiający unieważnia postępowanie w części 5  na podstawie art. 255 ust 3. Ustawy Pzp. tzn. cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę , którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W części 5 wpłynęła jedna oferta od MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 17256,90 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni. Zamawiający w tej części zamierza przeznaczyć kwotę 16533,00 zł brutto na sfinansowanie zakupu sprzętu.

 

Część 6 Zakup  urządzeń dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa   UJK 

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 7306,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Część 7 Zakup  sprzętu do Instytutu Stosunków Międzynarodowych UJK

 

1)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  8210,25 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18                                        z zaoferowana kwota brutto 8990 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni                    w kryterium cena oferta otrzymała 54,79 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 94,79 pkt

 

Część 8 Zakup  do Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK 

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 7232,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  8090,94 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 53,63 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 93,63 pkt

3)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 7749 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 56 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 96 pkt

 

Część 9 Zakup  sprzętu komputerowego dla Katedry Zarządzania UJK

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 23911,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 55 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 95 pkt

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  21939,51 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

 

Część 10 Zakup  sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2632,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  2756,43 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 57,29 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 97,29 pkt

3)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 2880 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 55 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 95 pkt

 

Część 11 Zakup  sprzętu komputerowego dla Administracji  UJK

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 107242,50 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 24,42 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 64,4 pkt

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  43657,62 w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Część 12 Zakup  oprogramowania statystycznego  UJK

1)    StatSoft Polska sp.z.o.o.  ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków  z zaoferowana kwota brutto  137268 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena oferta otrzymała 60 pkt, w kryterium  czas realizacji 40 pkt. Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano

 

W części 1 - UNIEWAŻNIONO

W części 2 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 3 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 4 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 5 UNIEWAŻNIONO

W części 6 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 7 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

W części 8 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 9 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

W części 10 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 11 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

W części 12 StatSoft Polska sp.z.o.o.  ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków 

 

Wykonawców których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze.

Zapraszamy do podpisania umów. Umowy zostaną podpisane zgodnie z art. 264 ust 1  Pzp.  w  następującym terminie   16.11.2021 r.INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2021

 

Nr postępowania: ADP.2301.92.2021

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

 

 

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Fizyki   UJK 

Zamawiający oszacował na kwotę brutto    79139,92 zł brutto

W tym:

a)     ZPPZ/2021/01291 mamy 4500 zł

Przełącznik sieciowy JUNIPER EX4500-40F-VC1-FB   - 1 szt

b)     ZPPZ/2021/01280 mamy 4000 zł

     Ultrabook – komputer przenośny  - 1 szt. 

c)     ZPPZ/2021/01275 mamy 19700 zł

1)     Komputer Super Micro Super Serwer 1019D-4C-RAN13TP+  1 szt.

2)     Przełącznik sieciowy JUNIPER EX4200-48T – 5 szt.

3)     DDR3 RDIMM 8 GB  1333MHz -10 szt.

d)     ZPPZ/2021/01274 mamy 14 000 zł

Energooszczędny, pasywnie chłodzony serwer monitorujący oraz moduły pamięci RAM- 1 kpl.

e)     ZPPZ/2021/01217 mamy 230 zł

 Dysk SSD wewnętrzny SATA III wraz z adapterem zwiększającym powierzchnie    dysku do 3,5 – 1 szt

f)      ZPPZ/2021/01228 mamy 9510 zł

4 portowy moduł „uplink” 10GbE SFP+ kompatybilny z przełącznikiem sieciowym     JUNIPER 4500-40F – 5 szt.

Przewód patchcord UTP RJ45 min. Cat 6 czerwone 3m, wykonany w 100% z  miedzi – 160 szt. . – 1 kpl.

g)     ZPPZ/2021/01247 mamy 500 zł

1)     Dysk SSD  - 1 szt.

2)     Pamięć Pendrive  - 4 szt.

h)     ZPPZ/2021/01309 mamy 1999,92 zł

DDR3 RDIMM 8 GB 1333 MHz kompatybilne z DELL C6100 będącym częścią klastra obliczeniowego – 12 szt.

i)      ZPPZ/2021/01152 mamy 6000 zł

Laptop  - 1 szt.

j)      ZPPZ/2021/01150 mamy 6000 zł

Laptop  - 1 szt.

k)     ZPPZ/2021/01208 mamy 12700 zł

Laptop – 1 szt.

Laptop z funkcją tabletu – 1 szt.

 

 

BRAK ZŁOŻONYCH OFERT

 

Część 2 Zakup dla Instytutu Biologii   UJK 

Mamy łącznie 13804,00 zł brutto

W tym:

 

a)     ZPPZ/2021/01211 mamy 3004 zł

Laptop zaawansowany 1 szt.

b)     ZPPZ/2021/01220 mamy 800 zł

1)     Monitor 24” – 1 szt.

2)     Mysz komputerowa USB bezprzewodowa – 2 szt.

c)     ZPPZ/2021/01105 mamy 5000 zł

1)     Laptop zaawansowany 1 szt.

2)     Urządzenie wielofunkcyjne atramentowe kolorowe – 1 szt.

d)     ZPPZ/2021/01209 mamy 5000 zł

1)     Zestaw ekonomiczny, All in One przeznaczony do pracy biurowej i administracyjnej oraz do pracowni komputerowych. 1 zestaw

2)     Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono – 1 szt.

3)     Dysk zewnętrzny USB SSD  - 1 szt.

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 13363,95 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  13967,88 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 16900 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 3 Zakup  Instytutu Chemii UJK

łącznie mamy 4000 zł

w tym

a)     ZPPZ/2021/01207  za 4000 zł

Laptop zaawansowany 1 szt.

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 3616,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3987,66 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 3874,50 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 4 Zakup  dla Instytutu Historii   UJK 

Łącznie mamy 19098,00 zł brutto

W tym

a)     ZPPZ/2021/01034 mamy 3398 zł

1)     Zestaw ekonomiczny, All in One przeznaczony do pracy biurowej i administracyjnej oraz do pracowni komputerowych. 1 zestaw

2)     Dysk zewnętrzny USB SSD  - 1 szt.

b)     ZPPZ/2021/01078 mamy 5000 zł

1)     Ultrabook – komputer przenośny 1 szt.

c)     ZPPZ/2021/01133 mamy 7300 zł

1)     Ultrabook – komputer przenośny 1 szt.

d)     ZPPZ/2021/01019 mamy 3000 zł

1)     Komputer stacjonarny – 1 szt.

e)     ZPPZ/2021/0201 mamy 400 zł

1)             Kamera internetowa PC – 1 szt

2)     Słuchawki nauszne z mikrofonem – 1 szt.

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 18105,60 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część 5 Zakup  do  Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK 

Mamy łącznie 16533,00 zł brutto

W tym

a)     ZPPZ/2021/01044 mamy 5000 zł

1)             zestaw zaawansowany, All in One. – 1 zestaw

b)     ZPPZ/2021/01051 mamy 4000 zł

Komputer przenośny  laptop biznesowy - 1 szt.

c)     ZPPZ/2021/01057  mamy 3900 zł

Notebook – 1 szt.

d)     ZPPZ/2021/01047 mamy 3633 zł

Ultrabook – komputer przenośny 1 szt.

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 17256,90 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część 6 Zakup  urządzeń dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa   UJK  Mamy łącznie 7000,00  zł brutto

W tym

a)     ZPPZ/2021/01092 mamy 3000 zł

        Tablet ekonomiczny 10” – 1 szt.

b)     ZPPZ/2021/01073  mamy 4000 zł

Ultrabook – komputer przenośny 1 szt.

c)     ZPPZ/2021/01453 mamy 1000 zł

Urządzenie wielofunkcyjne laserowe mono – 1 szt.

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 7306,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 7 Zakup  sprzętu do Instytutu Stosunków Międzynarodowych UJK

Mały łącznie 8450 zł brutto

W tym:

a)     ZPPZ/2021/01085 mamy 3800 zł

              Laptop 14” + torba – 1 szt.

b)     ZPPZ/2021/01070 mamy 4650 zł

1)     TABLET – 1 szt.

2)      Cyfrowy stereofoniczny mikrofon pojemnościowy – 1 szt.

1)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  8210,25 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 8990 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część 8 Zakup  do Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK 

Mamy łącznie 9981,00 zł brutto

W tym:

a)     ZPPZ/2021/01076 mamy 4981 zł

              Laptop zaawansowany -1 szt.

b)     ZPPZ/2021/01081  mamy 5000 zł

Laptop zaawansowany -1 szt.

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 7232,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  8090,94 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 7749 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część 9 Zakup  sprzętu komputerowego dla Katedry Zarządzania UJK

Mamy łącznie 22600,00 zł brutto

W tym:

a)     ZBPZ/2021/01125 mamy 6000 zł

         LAPTOP 17,3 – 1 szt.

b)     ZBPZ/2021/01060  mamy 11900 zł

1)     Urządzenie wielofunkcyjne laserowe – monochromatyczne – 1 szt

2)     Komputer All in One – 1 szt.

c)     ZBPZ/2021/01033 mamy 4700 zł

1)     Laptop ekonomiczny – 1 szt

2)     Drukarka laserowa kolorowa – 1 szt.

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 23911,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  21939,51 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część 10 Zakup  sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK  mamy łącznie 3000 zł

W tym:

a)     ZBPZ/2021/00886 mamy 3000 zł

         Laptop ekonomiczny – 1 szt.

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2632,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  2756,43 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 2880 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

Część 11 Zakup  sprzętu komputerowego dla Administracji  UJK

Łącznie mamy 41040.00 zł brutto

W tym

a)     ZBPZ/2021/00470  mamy 3440 zł

1)     Uniwersalny zasilacz do laptopa (2 szt)

2)     Dyski SSD 250 GB (15 szt)

3)     Mysz optyczna USB (7 szt)

b)     ZBPZ/2021/00750 mamy 3000 zł

1)     Laptop ekonomiczny – 1 szt.

c)     ZBPZ/2021/00852 mamy 3600 zł

Laptop ekonomiczny – 1 szt.

d)     ZBPZ/2021/00751 mamy 9000 zł

Zestaw ekonomiczny, All in One – 3 zestawy

e)     ZBPZ/2021/00772 mamy 11000 zł

Zestaw samoobsługowy ksero samoobsługowe) z możliwością kserowania oraz wydruku z pamięci USB lub Internetu wyposażony w automat wrzutowy na monety. – 2 szt.

f)      ZBPZ/2021/00505 mamy 4500 zł

Komputer stacjonarny- 1 zestaw

g)     ZBPZ/2021/00987  mamy 6500 zł

1)     Komputer All in One. – 1 szt

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 107242,50 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  39762,21 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

Część 12 Zakup  oprogramowania statystycznego  UJK Łącznie mamy 137268 zł

1)      StatSoft Polska sp.z.o.o.  ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków  z zaoferowana kwota brutto  137268 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 
Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 26.10.2021 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa  urządzeń sprzętu komputerowego, oprogramowania o numerze referencyjnym: ADP.2301.92.2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć

 

 

Cz. 1-  64341,40 zł netto, 79139,92 zł brutto

Cz. 2-   11222,76 zł netto, 13804,00 zł brutto

Cz. 3 –  3252,03zł netto ,  4000,00 zł brutto

Cz. 4 – 15526,83 zł netto, - 19098,00 zł brutto

Cz. 5 – 13441,46 zł netto –  16533,00 zł brutto

Cz. 6.- 5691,06 zł netto – 7000,00  zł brutto

Cz. 7 – 4918,70 zł netto – 6050,00 zł brutto

Cz.8.- 8114,63 zł netto – 9981,00 zł brutto

Cz.9.- 18373,98  zł netto- 22600,00 zł brutto

Cz. 10- 2439,02 zł netto, 3000,00 zł brutto

Cz. 11- 33365,85 zł netto, 41040,00 zł brutto

Cz. 12.- 111600,00 zł netto, 137268,00 zł brutto

 

RAZEM : 295588,55 zł netto, 363573,92 zł brutto

22/09/2021    S184

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2021/S 184-478069

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 447327365
Faks: +48 447327365
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń komputerowych, akcesoriów komputerowych oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.92.2021

Numer referencyjny: ADP.2301.92.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Fizyki UJK

Część 2 Zakup dla Instytutu Biologii UJK

Część 3 Zakup Instytutu Chemii UJK

Część 4 Zakup dla Instytutu Historii UJK

Część 5 Zakup do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

Część 6 Zakup urządzeń dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

Część 7 Zakup sprzętu do Instytutu Stosunków Międzynarodowych UJK

Część 8 Zakup do Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK

Część 9 Zakup sprzętu komputerowego dla Katedry Zarządzania UJK

Część 10 Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

Część 11 Zakup sprzętu komputerowego dla Administracji UJK

Część 12 Zakup oprogramowania statystycznego UJK

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 12
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Fizyki UJK

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytutu Fizyki UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Fizyki UJK laptopy przełączniki switche, serwery

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 Zakup dla Instytutu Biologii UJK

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Biologii UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Biologii UJK laptopy przełączniki, drobny sprzęt komputerowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 Zakup Instytutu Chemii UJK

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Chemii UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Chemii UJK laptopy przełączniki, drobny sprzęt komputerowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 Zakup dla Instytutu Historii UJK

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytut Historii UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 Zakup sprzętu komputerowego dla Instytutu Historii UJK laptopy przełączniki, drobny sprzęt komputerowy

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 Zakup do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 Zakup sprzetu komputerowego ( laptopy, urządzenia wielofunkcyjne) do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 Zakup urządzeń dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6 Zakup urządzeń dla Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 Zakup sprzętu do Instytutu Stosunków Międzynarodowych UJK

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Instytutu Stosunków Międzynarodowych UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7 Zakup sprzętu do Instytutu Stosunków Międzynarodowych UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 Zakup do Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 8 Zakup do Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9 Zakup sprzętu komputerowego dla Katedry Zarządzania UJK

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Katedra Zarządzania UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 9 Zakup sprzętu komputerowego - laptopy urządzenia wielofunkcyjne dla Katedry Zarządzania UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 10 Zakup sprzętu komputerowego dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 10 Zakup sprzętu komputerowego Laptop dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 11 Zakup sprzętu komputerowego dla Administracji UJK

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach Administracja UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 11 Zakup sprzętu komputerowego ( lapropy dyski SSD, przełączniki , urzadzenia wielofunkcyjne ) dla Administracji UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 12 Zakup oprogramowania statystycznego UJK

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Uniwersytet

Jana Kochanowskiego w Kielcach

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 12 Zakup oprogramowania statystycznego UJK

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin dostawy / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia. )

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć

- wykaz dostaw sprzętu komputerowego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości brutto minimum 60 000 PLN brutto. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części nr 1

- co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości brutto minimum 10 000 PLN brutto. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części nr 2,4,5,9

- co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości brutto minimum 15 000 PLN brutto. (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części nr 9 i 11

- co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości brutto minimum 100 000 PLN brutto. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części nr 12

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie w części: 3,6,7,8,10

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 i 7a do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/01/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 26/10/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Informacje ogólne

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

2. Złożenie oferty

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,

2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/09/2021

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

1.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają
określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu.

2.    O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
dotyczące:

1)     zdolności
do występowania w obrocie gospodarczych:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

2)     uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:

       Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.

3)     sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.

4)     zdolności
technicznej lub zawodowej:

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy
złożyć

- wykaz dostaw sprzętu
komputerowego
wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub
ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy
te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających
się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny
być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:

- co najmniej dwie dostawy, z której każda o wartości brutto
minimum 60 000 PLN brutto. (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części nr 1

 

- co najmniej dwie dostawy, z której każda
o wartości brutto minimum 10 000 PLN brutto. (słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części nr
2,4,5,9

- co najmniej dwie dostawy, z której każda
o wartości brutto minimum 15 000 PLN brutto. (słownie: piętnaście  tysięcy złotych 00/100) – dotyczy części nr 9
i 11

- co najmniej dwie dostawy, z której każda
o wartości brutto minimum 100 000 PLN brutto. (słownie: sto tysięcy
złotych 00/100) – dotyczy części nr 12

Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie w części: 3,6,7,8,10

 

3.    Zgodnie
z art. 117 ust. 1 p.z.p. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie
warunku przez Wykonawców.

4.    Zamawiający może na każdym
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności,
jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

VIII.   PODSTAWY
WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.    Z
postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do
których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)    w
art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2)    w
art. 109 ust. 1 pkt.  4, 5, 7 p.z.p.,
tj.:

a)  w stosunku do którego otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ
z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach
miejsca wszczęcia tej procedury;

b)   który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w
szczególności gdy wykonawca w
wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub
nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych dowodów;

c)    który z przyczyn leżących po jego stronie, w
znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie
wykonał albo długotrwale
nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w
sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do
wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego
lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

2.    Wykluczenie
Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.    Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt
1, 2, 5 i 6 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 
4, 5, 7 p.z.p, jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4.    Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o
których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy.
Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego
rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

      

IX.      OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE
ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.    Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia,
stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w JEDZ (ESPD) stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający
informuje, iż edytowalną wersję JEDZ stanowiącą Załącznik nr 2 do  SWZ należy
wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:

 

1)    w
Części II Sekcji D JEDZ ( ESPD) (Informacje
dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega
)
Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo
jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje
ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast
Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców
odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz
w Części III;

2)    w
Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich
kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B,
C i D;

3)    Część
V (Ograniczenie liczby kwalifikujących
się kandydatów
) należy pozostawić niewypełnioną.

 

Do oferty wykonawca załącza również:
(wybrać odpowiednie jeśli dotyczy)

1) Pełnomocnictwo
(jeśli dotyczy):

a) w
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – oryginalne pełnomocnictwo
określające jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
osobę/y upoważnione do reprezentacji wskazane we właściwym rejestrze, z którego
wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę
skompresowane do jednego pliku archiwum .zip. Pełnomocnictwo może być również
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie lub
elektroniczną kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę
udzielającą pełnomocnictwa;

b) w
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa,
z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty;

2) Zobowiązanie
podmiotu trzeciego
do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty potwierdzający, że
Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówieni. Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez osobę upoważnioną do reprezentacji na zdolnościach którego polega
wykonawca wskazaną we właściwym rejestrze, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresowane do jednego pliku archiwum .zip (Załącznik nr
10 do SWZ);

3) Oświadczenie
Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy
ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązany jest do złożenia
oświadczenia o podziale obowiązków pomiędzy konsorcjantami w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w
innym dokumencie;

4) Potwierdzenie
wpłaty wadium.

 

 

3.    Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 10 dni,
aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych:

 

1)    Oświadczenie wykonawcy w zakresie art.
108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
, w
rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami
lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub
wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2)   Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
,
w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji;

  3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w
zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt
3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1
pkt  4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia
stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4)    Informacja
z Krajowego Rejestru Karnego
w zakresie dotyczącym podstaw
wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5) Wykaz dostaw sprzętu komputerowego wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie
ostatnich 3 miesięcy Załącznik nr 8 do SWZ;

 

 

4.    Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej:

1)    zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub
sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2)    zamiast
dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 5, składa informację                              z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z
odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach
rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów
rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.    Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się
do wszystkich przypadków wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym
lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są
analogiczne jak w ust. 4.

6.    Zamawiający
nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał
w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także
wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść
odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych,
które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi
ich prawidłowość i aktualność.

7.    W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p.
lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w
postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 2415;
zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej
"r.d.e.")


OPIS SPOSOBU
PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I
DOKUMENTÓW

1.      Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2.    Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.

3.    Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu
Ofertowym - zgodnie                               z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą
Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1)    oświadczenie w formie Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia
                  o którym mowa w Rozdziale IX
ust. 1 SWZ;

2)    zobowiązanie
innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia  o których mowa w Rozdziale X
ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli  dotyczy);

3)    dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie
poręczeń lub gwarancji);

4)    dokumenty,
z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

5)
Wypełniony formularz oferty
zawierający
nazwę i parametry, numery części
katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisanymi parametrami technicznymi w taki
sposób, aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu ze
wszystkimi potrzebnymi opcjami.

       UWAGA: wypełnienie pola sformułowaniem, np.: „zgodnie z zapisami SWZ" nie
będzie akceptowane przez Zamawiającego jako poprawne wypełnienie pola „opis
rozwiązania",  z uwagi na niedopełnienie wymogu szczegółowości i
jednoznaczności opisu zaoferowanego rozwiązania. Wykonawca zobowiązany jest do
wypełnienia wszystkich rubryk w formularzu cenowym. Niewypełnienie zgodnie z
opisem wszystkich rubryk w formularzu cenowym, który jest integralną częścią
oferty, spowoduje jej odrzucenie na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych".

Oferta powinna być sporządzona w języki
polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest
w Regulaminie korzystania z miniPortalu

WYMAGANIA DOTYCZĄCE
WADIUM

1.         Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty
wadium w wysokości:              

Dla
części 1 – 900 zł

Dla
części 2 – 160 zł

Dla
części 4- 200 zł

Dla
części 5- 200 zł

Dla
części 9-  270 zł

Dla
części 11-  400 zł

Dla
części 12 – 1500 zł

W pozostałych częściach Zamawiający nie
wymaga zabezpieczenia oferty wadium

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu
składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz
ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach
bankowych;

3)    gwarancjach
ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4.         Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer
konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15
1160 2202 0000 0003 3977 3201.
Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium
– oznaczenie sprawy ADP.2301.92.2021 część 
……”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.    Wadium wnoszone w formie poręczeń lub
gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)    musi
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium
przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)    z jej
treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej
kwoty wadium;

3)    powinno
być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)    termin
obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin
związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest
dzień składania ofert);

5)    w
treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania;      
6)            
beneficjentem
poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce 


Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie:

1) cena brutto za
przedmiot zamówienia
- stanowiące wagę 60%

2) czas realizacji –
stanowiące wagę 40%.

W celu ustalenia wielkości
punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena
brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

A1 Kryterium „cena brutto
za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z
najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa /
Cena brutto badana) x 60
-
liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej
ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

A2 Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy.
Oferta zawierająca propozycję maksymalnego
wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0
(zero) punktów. Pozostałe oferty
otrzymają za każdy  dzień
skrócenia  realizacji - 2
(dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)
dla całego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni
kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów obliczoną według wzoru:

P = A1+A2

A1  – ilość punktów w kryterium  cena brutto

A2    -ilość punktów w kryterium czas realizacji

 

P - łączna ilość punktów po zsumowaniu
wszystkich kryteriów

1.   
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

2.   
Każda z części podlega odrębnej ocenie.

3.   
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który
uzyska największą ilość punktów, z zastrzeżeniem ust. 1.

 


Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.