Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.47.2022

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.47.2022

  • Znak sprawy: ADP.2301.47.2022
  • Termin składania ofert: 2022-07-05 10:00
  • Opublikowano: 2022-06-01 09:41:15 przez Marcin Kmieciak

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Utworzone: 06/10/2022 11:03       Wysłane: 06/10/2022 11:17
Status: Wysłane  ( Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji )
Oficjalny tytuł: PL-Kielce: Komputer biurkowy
Zamówienia w tym ogłoszeniu:

0. Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Części w tym zamówieniu:
1. Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej UJK (1)
2. Dostawa oprogramowania do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK i Centrum Informatyki (2)
3. Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki, Katedry Dziennikarstwa (3)
4. Część 4 Dostawa oprogramowania komputerowego do Centrum Informatyki (4)
5. Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego do Administracji UJK (5)
6. Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Informatyki i Studium Języków Obcych (6)
7. Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami (7)
8.  Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Wydziału Humanistycznego (8)
9.  Część 9 Dostawa zestawów komputerowych do Wydziału Prawa i Nauk Społecznych (9)
10.  Część 10 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum UJK (10)

Podpisano Umowy z wybranymi Wykonawcami 

Część 1 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

Część 2 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

Część 3 13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

Część 4  COMPRO Jolanta Olszewska 41-400 Mysłowice ul. Kotarbińskiego 19

Część 5 ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18

Część 6 FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

Część 7 POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Część 8 FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

Część 9 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

Część 10 FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

 ADP.2301.47.2022                                                               Kielce, dnia  05.09.2022

                   

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.47.2021 na  „ Dostawa  urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.47.2022

 

 

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 05.07.2022 r. o godzinie 10:15

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej UJK   ( ZBPZ/2022/00129, 106 )

 

OFERTY ODRZUCONE:

 

1)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

za łączną wartość 36999,63 zł. brutto w tym podatek VAT 6918,63 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust1. Pkt 14 ustawy Pzp tzn. Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

2)      ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość 33 965,00 brutto w tym podatek VAT 27 613,82 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia  ( Wykonawca opisuje oferowany towar (skaner Plustek Plus-OB-4800) jako urządzenie o obszarze skanowania do A3. Tymczasem wyżej wymieniony model posiada obszar skanowania A4 i tym samym nie spełnia jednego z kluczowych kryterium OPZ, ponadto Zamawiający nie może dokonać sprawdzenia zgodności z SWZ zaproponowanego przez Wykonawcę czytnika bezprzewodowego gdyż czytnik opisany pod numerem HDWR HD900 nie istnieje.

3)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączna wartość 38 393,71 zł, w tym należny podatek VAT  7 179,31 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia ( Proponowany przez oferenta model OpticBook A300 nie posiada oświetlenia LED, które jest jednym z  istotnych parametrów zamówienia, punkt 3) (laptop 17") w nagłówku oferowanego przedmiotu zamówienia widnieje informacja o matrycy wykonanej w technologii TN. Zamawiający wymaga matrycy IPS w rozdzielczości minimalnej 1920x1080. Oferowana matryca TN nie spełnia tym samym dwóch             kryteriów kluczowych: technologia wykonania TN zamiast IPS, oferowana rozdzielczość 1600x900 zamiast minilanego 1920x1080. punkt 3) (laptop 17") w nagłówku oferowanego przedmiotu zamówienia widnieje informacja o ilości zainstalowanej pamięci RAM (8GB). W dalszym opisie oferowanego przedmiotu znajdujemy zapis mówiący o 16GB RAM. Zamawiający wymaga minimum 16GB RAM.)

 

WYBÓR OFERTY KLASYFIKACJA PUNKTOWA

 

1)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 36 387,09 zł brutto w tym podatek VAT 6 804,09 Zł

TERMIN DOSTAWY 10 Dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 60 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 37 956,57 zł  brutto w tym podatek VAT 7097,57 Zł

TERMIN DOSTAWY 10 Dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 57,51 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 97,51 pkt.

 

 

Część 2 Dostawa oprogramowania do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK i Centrum Informatyki ( ZBPZ/2022/00038, 124 )

 

OFERTY ODRZUCONE:

 

1)      EUPOL Paweł Owczarek 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3 za łączną wartość 2 450,16 zł brutto w tym podatek VAT 458,16 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni – oferta odrzucona na podstawie art. 226 ust1 pkt 14 tzn. Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

 

WYBÓR OFERTY KLASYFIKACJA PUNKTOWA

 

1)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 5879,40 zł w tym podatek VAT 1009,40, Termin dostawy 10 dni Oferta w kryterium cena  zdobyła 60 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 14 877,69 zł w tym podatek VAT 2 782,01 zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 23,71 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 63,71 pkt.

 

 

 

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki ZPPZ/2022/00407

 

OFERTY ODRZUCONE:

 

1)      Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie za łączną wartość 186763,20 zł brutto w tym podatek VAT 34923,20 zł, Termin dostawy 10 dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia ( Zamawiający wymaga: "... Karta graficzna:   zintegrowana,  min.  1  szt. VGA, min. 1 szt. HDMI... ", Wykonawca zaoferował niezgodna z opisem: "... Karta graficzna: zintegrowana 1x HDMI ..." w związku z tym oferta nie spełnia wymagań specyfikacji technicznej. (Port VGA jest wymagany ponieważ Zamawiający posiada monitory, które będą podłączone do oferowanego sprzętu za pomocą przewodu VGA.)

2)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość  211363,20 zł brutto w tym podatek VAT  39523,20 zł Termin dostawy 10 dni. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust1. Pkt 14 ustawy Pzp tzn. Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 189626,64 zł brutto w tym podatek VAT 35458,64 zł Termin dostawy 10 dni. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn. jej treść jest niezgodna z SWZ ( Zamawiający  w rozdziale XIII SWZ  oraz              w Formularzu ofertowym zobowiązał wykonawców do tego aby podać nazwę                               i parametry, numery części katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisać parametry w taki sposób aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu. Wykonawca podał nazwę komputera  nie podając żadnych nazw zastosowanego do niego procesora. Zamawiający nie ma żadnej możliwości weryfikacji oferty pod kątem zgodności z OPZ)

 

 

WYBÓR OFERTY KLASYFIKACJA PUNKTOWA

 

1)    13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław za łączną wartość brutto 195550,32 zł w tym podatek VAT 36556,32, Termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 58,18 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 100 pkt. o została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 204967,20 zł brutto w tym podatek VAT 38327,20 zł Termin dostawy 10 dni, Oferta w kryterium cena  zdobyła 55,50 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 97,25 pkt.

3)    SALTAR Marcin Wroński 25-150 Kielce, ul. Barwinek 5/26 za łączną wartość 206409,45 zł brutto , w tym podatek VAT 38596,89 zł Termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 55,12 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 96,84 pkt.

4)    IMMITIS sp.z.o.o. ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz za łączną wartość 208804,80 zł brutto w tym podatek VAT 39044,80 zł, Termin dostawy 10 dni Oferta w kryterium cena  zdobyła 54,48 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 96,19 pkt.

5)    FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 213443,38 zł w tym podatek VAT 39912,18, termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 53,30 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 94,97 pkt.

6)    ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość brutto 214512 zł w tym podatek VAT 174400 zł, Termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 53,04 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 94,70 pkt.

 

 

 

 

 

Część 4 Dostawa oprogramowania komputerowego  do Centrum Informatyki                                                                    ( ZBPZ/2022/00142, 597 )

OFERTY ODRZUCONE:

 

1)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 4409,55 zł. brutto w tym podatek VAT 824,55 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust1. Pkt 14 ustawy Pzp tzn. Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

2)      EUPOL Paweł Owczarek 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3 za łączną wartość 3929,85 zł brutto w tym podatek VAT 734,85 zł  TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust1. Pkt 14 ustawy Pzp tzn. Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

3)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 1081,17 zł brutto w tym podatek VAT 202,17 zł Termin dostawy 10 dni Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy na podstawie art. 226 ust1 pkt 8. Tzn. zawiera rażąco niską cenę

 

 

WYBÓR OFERTY KLASYFIKACJA PUNKTOWA

 

1)      COMPRO Jolanta Olszewska 41-400 Mysłowice ul. Kotarbińskiego 19 za łączną wartość brutto 4391,10 zł w tym podatek VAT 821,10 zł Termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 60 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 4472,28 zł brutto w tym podatek VAT 836,28 zł Termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 58,91 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 98,91 pkt.

3)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 4631,65 zł w tym podatek VAT 866,08 zł, termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 56,88 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 96,88 pkt.

 

Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego  do Administracji UJK                                                                                                                          ( ZBPZ/2022/00417, 442,623, 600 )

OFERTY ODRZUCONE:

1)    MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 19291,32 zł. brutto w tym podatek VAT 3607,32 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust1. Pkt 14 ustawy Pzp tzn. Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

 

 

WYBÓR OFERTY KLASYFIKACJA PUNKTOWA

 

1)      ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość brutto 21570 zł w tym podatek VAT 17536,59 zł, Termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 60 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 23015,66 zł w tym podatek VAT 4303,74 zł, termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 56,23 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 96,23 pkt.

3)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 25084,62 zł brutto w tym podatek VAT 4690,62 zł Termin dostawy 10 dni Oferta w kryterium cena  zdobyła 51,59 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 91,59 pkt.

 

 

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego  do Centrum Informatyki i Studium Języków Obcych ( ZBPZ/2022/00596, 601, 453)

OFERTY ODRZUCONE:

1)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 149740,20 zł. brutto w tym podatek VAT 28000,20 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust1. Pkt 14 ustawy Pzp tzn. Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

 

WYBÓR OFERTY KLASYFIKACJA PUNKTOWA

 

1)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 160992,18 zł w tym podatek VAT 30104,23 zł, termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 60 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 166992,18 zł brutto w tym podatek VAT 31226,18 zł Termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 57,84 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 97,84 pkt.

3)      13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław za łączną wartość brutto 172768,26  zł w tym podatek VAT 32306,26, Termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 55,91 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 95,91 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego  do Centrum Wsparcia Osób                                                                                     z Niepełnosprawnościami   ( ZBPZ/2022/00530,535,547)

OFERTY ODRZUCONE:

1)      Altix sp. z.o.o. ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa za łączną wartość brutto 99134,85  zł w tym podatek VAT 13577,14 zł, termin dostawy 10 dni. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia ( Skaner PLUSTEK OPTICPRO A360 PLUS
nie spełnia parametru "Budowa urządzenia powinna pozwalać na skanowanie dowolnej książki bez cienia grzbietu i zniekształconego tekstu związanego ze skanowaniem książek., zaproponowany komputer AIO Komputer NTT Business WA 900W, nie spełnia parametru "WLAN 802.11 a/b/g/n/ac". Oferent zadeklarował spełnianie jedynie standardów "b/g/n/ac".

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 115799,58 zł brutto w tym podatek VAT 21653,58 zł Termin dostawy 10 dni. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

( Skaner PLUSTEK OPTICPRO A360 PLUS
nie spełnia parametru "Budowa urządzenia powinna pozwalać na
skanowanie dowolnej książki bez cienia grzbietu i zniekształconego
tekstu związanego ze skanowaniem książek.,

3)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 150839,85 zł. brutto w tym podatek VAT 12444,85 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust1. Pkt 14 ustawy Pzp tzn. Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

4)      13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław za łączną wartość brutto 127984,20  zł w tym podatek VAT 16184,20 , Termin dostawy 10 dni. Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

( Skaner PLUSTEK OPTICPRO A360 PLUS
nie spełnia parametru "Budowa urządzenia powinna pozwalać na
skanowanie dowolnej książki bez cienia grzbietu i zniekształconego
tekstu związanego ze skanowaniem książek.,

5)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 128477,50 zł w tym podatek VAT 17856,15 zł, termin dostawy 10 dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn. jej treść jest niezgodna z SWZ ( Zamawiający  w rozdziale XIII SWZ  oraz                                          w Formularzu ofertowym zobowiązał wykonawców do tego aby podać nazwę                               i parametry, numery części katalogowych sprzętu oraz szczegółowo opisać parametry w taki sposób aby jednoznacznie wskazywały jeden model oferowanego sprzętu. Wykonawca nie podał nazwy zaoferowanego oprogramowania do klawiatury funkcyjnej z powiększonymi i kontrastowymi napisami oraz klawiszami funkcyjnymi.

 

WYBÓR OFERTY KLASYFIKACJA PUNKTOWA

 

1)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 129172,14 zł brutto w tym podatek VAT 18594,98 zł Termin dostawy 10 dni – oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego  do Wydziału Humanistycznego                                                                            ( ZBPZ/2022/00573)

OFERTY ODRZUCONE:

1)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 4985,19 zł brutto w tym podatek VAT 932,19 zł Termin dostawy 10 dni. . Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art.226 ust 1 pkt 5 Pzp, tzn jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia ( producent dysku Apacer SSD Utility V1.0.2.6 nie oferuje oprogramowania do klonowania dysku  )

2)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 6199,20 zł. brutto w tym podatek VAT 1159,20 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę na podstawie art. 226 ust1. Pkt 14 ustawy Pzp tzn. Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

 

 

 

WYBÓR OFERTY KLASYFIKACJA PUNKTOWA

 

1)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 4987,26 zł w tym podatek VAT 932,58 zł, termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 60 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość brutto 5439,00  zł w tym podatek VAT 4421,95 zł, Termin dostawy 10 dni. Oferta                    w kryterium cena  zdobyła 55,00 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 95 pkt.

3)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 6948,27 zł brutto w tym podatek VAT 1299,27 zł Termin dostawy 10 dni Oferta  w kryterium cena  zdobyła 43,06 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 93,06 pkt.

 

 

 

Część 9 Dostawa zestawów komputerowych do Wydziału Prawa i Nauk Społecznych ( ZBPZ/2022/00211)

OFERTY ODRZUCONE:

1)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 51561,60 zł. brutto w tym podatek VAT 9568 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni Zamawiający odrzuca ofertę  jeżeli wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy, lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp.

 

WYBÓR OFERTY KLASYFIKACJA PUNKTOWA

1)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 55438,56 zł brutto w tym podatek VAT 10366,56 zł Termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 60 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 56186,40 zł brutto w tym podatek VAT 10506,40 zł Termin dostawy 10 dni Oferta  w kryterium cena  zdobyła 59,2 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 99,2 pkt.

3)      ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość brutto 57984  zł w tym podatek VAT 47141,46 zł, Termin dostawy 10 dni. Oferta  w kryterium cena  zdobyła 57,36 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 97,36 pkt.

4)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 56826,00 zł w tym podatek VAT 10626 zł, termin dostawy 10 dni. Oferta  w kryterium cena  zdobyła 58,53 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 98,53 pkt.

5)      13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław za łączną wartość brutto 64019,04  zł w tym podatek VAT 11971,04 , Termin dostawy 10 dni. Oferta  w kryterium cena  zdobyła 51,95 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 91,95 pkt.

 

 

 

Część 10 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum UJK ( ZBPZ/2022/00225, ZBPZ/2022/00538)

1)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 7666,28zł w tym podatek VAT 1433,53 zł, termin dostawy 10 dni. Oferta w kryterium cena  zdobyła 60 pkt , w kryterium termin dostawy 40 pkt, Łącznie 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

 

 

 

 

Umowy z wybranymi Wykonawcami:

Część 1 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

Część 2 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

Część 3 13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław

Część 4  COMPRO Jolanta Olszewska 41-400 Mysłowice ul. Kotarbińskiego 19

Część 5 ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18

Część 6 FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

Część 7 POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Część 8 FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

Część 9 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

Część 10 FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

 

Zapraszamy Wykonawców których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze do podpisania umowy.

Umowy zostaną podpisane zgodnie   z art. 264 ust 1  Pzp.  w terminie  16.09.2022 r.

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 05.07.2022 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. art. 132 ustawy   - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) na „Dostawa  urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.47.2022”

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej UJK   ( ZBPZ/2022/00129, 106 )

 

 

1)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 37 956,57 zł  brutto w tym podatek VAT 7097,57 Zł

TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

za łączną wartość 36999,63 zł. brutto w tym podatek VAT 6918,63 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 36 387,09 zł brutto w tym podatek VAT 6 804,09 Zł

TERMIN DOSTAWY 10 Dni

4)      ForTi Krzysztof Jurek Siedziba: 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość 33 965,00 brutto w tym podatek VAT 27 613,82 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

5)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączna wartość 38 393,71 zł, w tym należny podatek VAT  7 179,31 zł, TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

 

Część 2 Dostawa oprogramowania do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK i Centrum Informatyki ( ZBPZ/2022/00038, 124 )

 

1)      EUPOL Paweł Owczarek 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3 za łączną wartość 2 450,16 zł brutto w tym podatek VAT 458,16 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

2)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 14 877,69 zł w tym podatek VAT 2 782,01 zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 5879,40 zł w tym podatek VAT 1009,40, Termin dostawy 10 dni

 

 

 

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki ZPPZ/2022/00407

 

1)      Web-Profit Maciej Kuźlik ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie za łączną wartość 186763,20 zł brutto w tym podatek VAT 34923,20 zł, Termin dostawy 10 dni

2)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 204967,20 zł brutto w tym podatek VAT 38327,20 zł Termin dostawy 10 dni

3)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A za łączną wartość  211363,20 zł brutto w tym podatek VAT  39523,20 zł Termin dostawy 10 dni

4)      SALTAR Marcin Wroński 25-150 Kielce, ul. Barwinek 5/26 za łączną wartość 206409,45 zł brutto , w tym podatek VAT 38596,89 zł Termin dostawy 10 dni.

5)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 189626,64 zł brutto w tym podatek VAT 35458,64 zł Termin dostawy 10 dni.

6)      IMMITIS sp.z.o.o. ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz za łączną wartość 208804,80 zł brutto w tym podatek VAT 39044,80 zł, Termin dostawy 10 dni

7)      ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość brutto 214512 zł w tym podatek VAT 174400 zł, Termin dostawy 10 dni.

8)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 213443,38 zł w tym podatek VAT 39912,18, termin dostawy 10 dni.

9)      13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław za łączną wartość brutto 195550,32 zł w tym podatek VAT 36556,32, Termin dostawy 10 dni.

 

 

 

Część 4 Dostawa oprogramowania komputerowego  do Centrum Informatyki                                                                    ( ZBPZ/2022/00142, 597 )

 

1)      COMPRO Jolanta Olszewska 41-400 Mysłowice ul. Kotarbińskiego 19 za łączną wartość brutto 4391,10 zł w tym podatek VAT 821,10 zł Termin dostawy 10 dni.

2)      EUPOL Paweł Owczarek 63-000 Środa Wielkopolska, ul. Palinkiewicza 3 za łączną wartość 3929,85 zł brutto w tym podatek VAT 734,85 zł  TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 4631,65 zł w tym podatek VAT 866,08 zł, termin dostawy 10 dni.

4)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 4472,28 zł brutto w tym podatek VAT 836,28 zł Termin dostawy 10 dni.

5)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 4409,55 zł. brutto w tym podatek VAT 824,55 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

6)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 1081,17 zł brutto w tym podatek VAT 202,17 zł Termin dostawy 10 dni

 

 

Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego  do Administracji UJK                                                                                                                          ( ZBPZ/2022/00417, 442,623, 600 )

1)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 25084,62 zł brutto w tym podatek VAT 4690,62 zł Termin dostawy 10 dni

2)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 19291,32 zł. brutto w tym podatek VAT 3607,32 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)      ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość brutto 21570 zł w tym podatek VAT 17536,59 zł, Termin dostawy 10 dni.

4)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 23015,66 zł w tym podatek VAT 4303,74 zł, termin dostawy 10 dni.

 

 

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego  do Centrum Informatyki i Studium Języków Obcych ( ZBPZ/2022/00596, 601, 453)

 

1)      13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław za łączną wartość brutto 172768,26  zł w tym podatek VAT 32306,26, Termin dostawy 10 dni.

2)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 160992,18 zł w tym podatek VAT 30104,23 zł, termin dostawy 10 dni.

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 166992,18 zł brutto w tym podatek VAT 31226,18 zł Termin dostawy 10 dni.

4)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 149740,20 zł. brutto w tym podatek VAT 28000,20 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

 

 

 

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego  do Centrum Wsparcia Osób                                                                                     z Niepełnosprawnościami   ( ZBPZ/2022/00530,535,547)

1)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 129172,14 zł brutto w tym podatek VAT 18150,24 zł Termin dostawy 10 dni

2)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 150839,85 zł. brutto w tym podatek VAT 12444,85 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 115799,58 zł brutto w tym podatek VAT 21653,58 zł Termin dostawy 10 dni.

4)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 128477,50 zł w tym podatek VAT 17856,15 zł, termin dostawy 10 dni.

5)      Altix sp. z.o.o. ul. Modlińska 246c, 03-152 Warszawa za łączną wartość brutto 99134,85  zł w tym podatek VAT 13577,14 zł, termin dostawy 10 dni.

6)      13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław za łączną wartość brutto 127984,20  zł w tym podatek VAT 16184,20 , Termin dostawy 10 dni.

 

 

 

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego  do Wydziału Humanistycznego                                                                            ( ZBPZ/2022/00573)

 

1)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 4987,26 zł w tym podatek VAT 932,58 zł, termin dostawy 10 dni.

2)      ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość brutto 5439,00  zł w tym podatek VAT 4421,95 zł, Termin dostawy 10 dni.

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 4985,19 zł brutto w tym podatek VAT 932,19 zł Termin dostawy 10 dni.

4)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 6199,20 zł. brutto w tym podatek VAT 1159,20 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

5)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 6948,27 zł brutto w tym podatek VAT 1299,27 zł Termin dostawy 10 dni

 

 

 

 

Część 9 Dostawa zestawów komputerowych do Wydziału Prawa i Nauk Społecznych ( ZBPZ/2022/00211)

1)      POWER Komputery Tomasz Łapa ul. Waryńskiego 53a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski za łączną wartość 56186,40 zł brutto w tym podatek VAT 10506,40 zł Termin dostawy 10 dni

2)      MARKSOFT MAREK KUNDERA Siedziba: 25-512 Kielce ul. Warszawska 25Aza łączną wartość 51561,60 zł. brutto w tym podatek VAT 9568 Zł TERMIN DOSTAWY 10 Dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W. Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce za łączną wartość 55438,56 zł brutto w tym podatek VAT 10366,56 zł Termin dostawy 10 dni.

4)      ForTi Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. M. Skłodowskiej Curie 18 za łączną wartość brutto 57984  zł w tym podatek VAT 47141,46 zł, Termin dostawy 10 dni.

5)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 56826,00 zł w tym podatek VAT 10626 zł, termin dostawy 10 dni.

6)      13P sp. z.o.o. ul. Międzyleska 2-4, 50-514 Wrocław za łączną wartość brutto 64019,04  zł w tym podatek VAT 11971,04 , Termin dostawy 10 dni.

 

 

 

Część 10 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum UJK ( ZBPZ/2022/00225, ZBPZ/2022/00538)

1)      FRAMKO2 spółka Jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce za łączną wartość brutto 7666,28zł w tym podatek VAT 1433,53 zł, termin dostawy 10 dni.

 

 

 

                Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

Cz. 1 – 35088,08 zł netto,  43158,34 zł brutto

Cz. 2- 4666 zł netto,   5739 zł brutto

Cz. 3 – 214462,24 zł netto,   263788,55 zł brutto

Cz. 4 – 2925 zł netto,  3597,75 zł brutto

Cz. 5 – 21440,08 zł netto,  26371,29 zł brutto

Cz.6 – 124303,05 zł netto,  152892,75 zł brutto

Cz.7 – 87521,01 zł netto,   107650,84 zł brutto

Cz.8 – 5880 zł netto,   7232,40 zł brutto

Cz.9. -64000 zł netto,   78720 zł brutto

Cz.10- 6861,81 zł netto,   8440 zł brutto

 

 
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ADP.2301.47.2022

·      Nazwa i adres zamawiającego:

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                     

ul. Żeromskiego 5

25-369 Kielce

·      Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p.

pn. „Dostawa  urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.47.2022”

 

 

 

Zgodnie z treścią art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający informuje, że kwota przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia to:

 

Cz. 1 – 35088,08 zł netto,  43158,34 zł brutto

Cz. 2- 4666 zł netto,   5739 zł brutto

Cz. 3 – 214462,24 zł netto,   263788,55 zł brutto

Cz. 4 – 2925 zł netto,  3597,75 zł brutto

Cz. 5 – 21440,08 zł netto,  26371,29 zł brutto

Cz.6 – 124303,05 zł netto,  152892,75 zł brutto

Cz.7 – 87521,01 zł netto,   107650,84 zł brutto

Cz.8 – 5880 zł netto,   7232,40 zł brutto

Cz.9. -64000 zł netto,   78720 zł brutto

Cz.10- 6861,81 zł netto,   8440 zł bruttoUWAGA 
Pytania i odpowiedzi z dnia 22.06.2022 r.
1) 1. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego (nieużywanego nigdy wcześniej), w wersji z oryginalnym nośnikiem producenta oraz certyfikatem autentyczności dla każdej licencji ? Pytanie to uzasadniamy tym, że w ostatnim czasie w zamówieniach publicznych coraz więcej firm oferuje używane oraz podrabiane oprogramowanie komputerowe, co może narazić Zamawiającego na problemy związane z użytkowaniem oprogramowania niezgodnie z postanowieniami licencyjnymi producenta oprogramowania. Używane oprogramowanie typu OEM, jest znacząco tańsze od nowego, przy czym zasady licencjonowania tego typu oprogramowania w przypadku firmy Microsoft, zakazują jego przenoszenia poza urządzenie na którym zostało zainstalowane pierwotnie (za wyjątkiem sytuacji, w której urządzenie to ulegnie awarii). Dodatkowo pragniemy poinformować Zamawiającego o możliwości weryfikacji takich licencji – infolinia firmy Microsoft jest w stanie udzielić informacji, czy dany klucz licencyjny był już aktywowany w przeszłości na innym komputerze. W przeciwnym razie Zamawiający - jako odbiorca końcowy, ponoszący odpowiedzialność za oprogramowanie które zakupił – narazi się na konsekwencje finansowe i prawne, związane z użytkowaniem nielegalnego lub zabronionego, używanego wcześniej oprogramowania.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej.

2. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. Czy dla wszystkich licencji oprogramowania systemowego, Zamawiający w celu uniknięcia potencjalnego oferowania przez Wykonawców nielegalnych systemów operacyjnych w wersji OEM (w tym używanych i wcześniej aktywowanych systemów operacyjnych) zgodzi się na dodanie do siwz bądź projektu umowy następującego zapisu: „Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego oraz nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. W przypadku systemu operacyjnego naklejka hologramowa winna być zabezpieczona przed możliwością odczytania klucza za pomocą zabezpieczeń stosowanych przez producenta”?

ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.

3. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. Czy Zamawiający, w celu zabezpieczenia swojego interesu (zarówno finansowego, jak i prawnego) skorzysta z przysługującego mu prawa do weryfikacji dostarczonego sprzętu na etapie dostawy pod kątem legalności oprogramowania? Pragniemy zauważyć, że według ostrożnych szacunków firmy Microsoft ok. połowa oprogramowania obecnie sprzedawanego w Polsce w sektorze zamówień publicznych może być podrabiana, szczególnie zaś problem ten dotyczy oprogramowania Microsoft Windows (aby zobaczyć jak bardzo poważny jest to problem, wystarczy wpisać w popularnym serwisie aukcyjnym frazę: „windows 10” i zobaczyć jak duża jest rozpiętość cenowa oferowanego tam rzekomo oryginalnego oprogramowania) ale również Microsoft Office Home&Business (również wystarczy wpisać w popularnym serwisie aukcyjnym frazę „Home & Business” by zauważyć jaka jest rozpiętość cenowa „oryginalnego i nowego licencjonowanego oprogramowania”. Dodatkowo chcemy poinformować Zamawiającego, że taka weryfikacja legalności oprogramowania na etapie dostawy jest całkowicie bezpłatna oraz, że nasza firma może pomóc Zamawiającemu przy weryfikacji takiego oprogramowania na etapie dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.

4. Czy Zamawiający w trosce o to, aby otrzymany sprzęt komputerowy był jak najwyższej jakości, a jego montaż i produkcja odbywały się wg ścisłych norm jakościowych i środowiskowych, co wpływa na bezpieczeństwo i komfort użytkowania oraz serwisowania sprzętu, ponadto gwarantuje, że komputery które otrzyma będą komputerami firm które sprzedają tylko i wyłącznie nowe oprogramowanie Microsoft, z legalnego kanału dystrybucji w Polsce lub bezpośrednio od producenta, będzie żądał przedstawienia Certyfikatów ISO-9001 oraz ISO14001 na produkcję, montaż i serwis sprzętu komputerowego, w celu potwierdzenia spełniania wymagań? Jeśli tak to zwracamy się z wnioskiem o dołączenie do opisu przedmiotu zamówienia - części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. - następującego zapisu: Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych – wydruk certyfikatu załączyć do oferty, Certyfikat PN-EN ISO 14001:2015 producenta urządzenia, w zakresie co najmniej produkcji, montażu i serwisu urządzeń komputerowych – wydruk certyfikatu załączyć do oferty,  

ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.

5. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie systemowe uprawniało do pomocy technicznej producenta oprogramowania na zasadach EULA? 
ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.


6. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone oprogramowanie zostało objęte gwarancją producenta oprogramowania na zasadach EULA?
ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.


7. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt.
Czy Zamawiający wymaga, aby dostarczone licencje na system posiadały aktywną możliwość maksymalnej ilości aktywacji przy pomocy połączenia internetowego oraz telefonicznego przewidzianej przez producenta oprogramowania?
ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.

8. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. Czy Zamawiający celem zabezpieczenia się przed otrzymaniem w ramach przedmiotowego postępowania fałszowanego bądź używanego oprogramowania będzie żądał na etapie dostawy przedstawienia dokumentów dotyczących zakupu tego oprogramowania w autoryzowanym kanale dystrybucyjnym producenta oprogramowania? Pragniemy poinformować Zamawiającego, że każda sztuka systemu operacyjnego w wersji OEM posiada swój unikalny numer seryjny który jest także zapisany na dokumencie zakupu w przypadku zakupu w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. W naszej ocenie, wymaganie tych dokumentów wraz ze sprawdzeniem zgodności w/w dokumentów z dostarczonymi licencjami oprogramowania, jest obecnie jedyną możliwością zabezpieczenia się przed otrzymaniem podrabianego bądź używanego (niezgodnego z zasadami licencjonowania EULA) oprogramowania.
  ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.

9. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. W jaki sposób Zamawiający zamierza zweryfikować czy w przypadku zaoferowania przez Wykonawców oprogramowania używanego (aktywowanego przynajmniej drugi raz) zostało ono odinstalowane z poprzedniego urządzenia? Czy Zamawiający zweryfikuje to bezpośrednio u producenta?
ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.

  10. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. Mając na uwadze powyżej opisane zagrożenia, jesteśmy przekonani, że istnieje konieczność nałożenia na dostawców, przez zamawiające jednostki rządowe ogłaszające przetargi publiczne, obowiązku złożenia oświadczenia, w ramach dokumentacji wymaganej przez zamawiającego, o zaproponowanej poniżej lub zbliżonej treści. W związku z tym czy Zamawiający będzie żądał na etapie składania ofert następującego oświadczenia wykonawcy: „Będąc świadomym konsekwencji wynikających w szczególności z poniższych przepisów prawa: - art. 24 ust. 2 pkt 3 oraz art. 24 ust. 2a Prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013, poz. 907, z późn. zm.), - art. 278 § 2 i art. 293 w związku z art. 291 i 292 Kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 1997, Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), - art. 116 i art. 117 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006, Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), - art. 305 ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1410), niniejszym oświadczam, że uzyskanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie oprogramowania [---] dokonywane w celu wykonania przedmiotowego zamówienia publicznego, nie naruszyło i nie będzie naruszać praw własności intelektualnej żadnej osoby trzeciej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., Prawem własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1410), oraz innymi obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Oświadczam również, że certyfikaty i etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania [---] i inne elementy oprogramowania, są oryginalne, a oprogramowanie jest nowe i nie używane nigdy wcześniej”?

ODPOWIEDŹ: Wykonawca powołuje się na nieobowiązujące zapisy ustawy PZP , Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.

11. Pytanie dotyczące: części 3, pozycja 1 zestawy komputerowe 40szt. pozycja 2. Komputer stacjonarny 16szt., części 6, pozycja 2 zestaw komputerowy 14szt., pozycja 3 zestaw komputerowy 7 szt. Czy Zamawiający zawrze poniższą klauzulę w projekcie umowy: „W ramach procedury odbioru związanej z wykonaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji czy oprogramowanie i powiązane z nim elementy, takie jak certyfikaty/etykiety producenta oprogramowania dołączone do oprogramowania są oryginalne i licencjonowane zgodnie z prawem. W powyższym celu zamawiający może zwrócić się do przedstawicieli producenta danego oprogramowania z prośbą o weryfikację czy oferowane oprogramowanie i materiały do niego dołączone są oryginalne. W przypadku identyfikacji nielicencjonowanego lub podrobionego oprogramowania lub jego elementów, w tym podrobionych lub przerobionych certyfikatów/etykiet producenta, zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności do czasu dostarczenia oprogramowania i certyfikatów/etykiet należycie licencjonowanych i oryginalnych oraz do odstąpienia od umowy w terminie [---] dni od daty dostawy. Ponadto, powyższe informacje zostaną przekazane producentowi, firmie Microsoft oraz odpowiednim służbom i organom ścigania.  
ODPOWIEDŹ: Nie , Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, może być ono dostarczone w formie licencji cyfrowej., Zamawiający zastrzega sobie prawo (dopuszcza możliwość) weryfikacji legalności oprogramowania na etapie dostawy Zamawiający wymaga  aby dostarczone licencje na system były fabrycznie nowe. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia oprogramowania używanego.


UWAGA
PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 13.06.2022 r. 
1) Zestawy Komputerowe, (mysz i klawiatura)  dla Katedry Matematyki - 40 szt.
 - Czy Zamawiający dopuści procesor 6 rdzeniowy, spełniający wszystkie inne wymagania Zamawiającego?
ODPOWIEDŹ: Na rynku istnieje wielu producentów, których sprzęt spełnia wymagania techniczne dotyczące procesora.
W związku z tym Zamawiający nie widzi podstaw do konieczności obniżenia wymagań i dopuszczenia procesora 6 rdzeniowego.

 2)  Komputer stacjonarny dla Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej - 16 zestawów

  - Czy Zamawiający dopuści procesor o taktowaniu nominalnym 3,4GHz
spełniający wszystkie inne wymagania Zamawiającego?

Tak pod warunkiem, że wszystkie pozostałe parametry będą zgodne ze  specyfikacją


  - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie obudowy posiadającej
dwa porty USB 2.0 oraz jeden port USB 3.2 ?


Tak pod warunkiem zastosowania interface'u USB-A (NIE USB-C)

  - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie obudowy posiadającej
  jedną zewnętrzną kieszeń 5,25 ?

Nie - dodatkowa, pusta, kieszeń zewnętrzna jest niezbędna w celu  planowanej w przyszłości rozbudowy komputera


  - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie płyty głównej
posiadającej 4 porty SATA ?

Tak pod warunkiem, że minimum dwa porty SATA pozostaną wolne co jest  istotne w celu przyszłej rozbudowy komputera


  - Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie karty graficznej,
która nie posiada portu VGA, ew. dopuści adapter który umożliwi
podłączenie ekranu z wejściem VGA?

Tak pod warunkiem:
- adapter musi być kompatybilny z dowolnym sprzętem wskazanym przez  zamawiającego. Testy odbędą się w siedzibie zamawiającego.
- w przypadku zastosowania przejściówki / adaptera karta powinna oferować  dodatkowy port HDMI / DVI-D do którego zostanie podłączona przejściówka /  adapter. Po podłączeniu przejściówki dwa wymienione w specyfikacji złącza  cyfrowe powinny być dostępne.


01/06/2022    S105

Polska-Kielce: Komputer biurkowy

2022/S 105-292773

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Krajowy numer identyfikacyjny: 6570234850
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Numer referencyjny: ADP.2301.47.2022
II.1.2)Główny kod CPV
30213300 Komputer biurkowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej UJK

Część 2 Dostawa oprogramowania do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK i Centrum

Informatyki

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki, Katedry Dziennikarstwa

Część 4 Dostawa oprogramowania komputerowego do Centrum Informatyki

Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego do Administracji UJK

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Informatyki i Studium Języków

Obcych

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Wsparcia Osób z

Niepełnosprawnościami

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Wydziału Humanistycznego

Część 9 Dostawa zestawów komputerowych do Wydziału Prawa i Nauk Społecznych

Część 10 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum UJK

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej UJK

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa sprzętu komputerowego do Biblioteki Uniwersyteckiej UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

1 ) Skaner płaski książkowy A3 – 1 sztuka

2) Laptop 15 cali – 2 sztuki

3) Laptop 17 cali – 1 sztuka

4) Replikator portów USB-C do (HDMI, Ethernet, USB 3.0, USB-C) – 2 sztuki

5) Adapter do montażu dysku 2,5'' w zatoce 3,5'' – 1 sztuka

6) Bezprzewodowy czytnik kodów ze stacją dokującą – 2 sztuki

7) Dysk 2,5" SATA SSD 2TB – 1 sztuka

8) Dysk 2,5" SATA SSD 512GB – 43 sztuki

9) Pamięć RAM 8GB PC3-12800 do Dell OptiPlex 7010 (USFF) – 25 sztuk

10) Zasilacz dedykowany do laptopa Dell Latitiude E6530 – 1 sztuka

11) Zasilacz dedykowany do laptopa Lenovo ThinkBook 20VG – 1 sztuka

12) Zewnętrzny napęd/nagrywarka DVD – 1 sztuka

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 Dostawa oprogramowania do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK i Centrum Informatyki

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa oprogramowania do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK i Centrum Informatyki

II.2.4)Opis zamówienia:

Oprogramowanie do zdalnego pulpitu AnyDesk lub równoważne wg specyfikacji, licencja roczna

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki, Katedry Dziennikarstwa

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa sprzętu komputerowego do Katedry Matematyki, Katedry Dziennikarstwa

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Zestawy Komputerowe, (mysz i klawiatura) dla Katedry Matematyki – 40 szt

2) Komputer stacjonarny dla Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej – 16 zestawów

3) MONITOR – 16 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 Dostawa oprogramowania komputerowego do Centrum Informatyki

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa oprogramowania komputerowego do Centrum Informatyki

II.2.4)Opis zamówienia:

Adobe Acrobat 2020 Pro – 3 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 Dostawa sprzętu komputerowego do Administracji UJK

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa sprzętu komputerowego do Administracji UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Komputer przenośny – Notebook ekonomiczny - 1 szt.

2) Ultrabook – komputer przenośny 2 szt

3) Dysk SSD 250 GB, 2,5 cala, SATA – 1 szt

4) Dysk przenośny HDD, 500 GB USB 3.0 – 1 szt.

5) Notebook zaawansowany - 1 szt

6) Monitor 22” - 1 szt.

7) Mysz komputerowa USB bezprzewodowa 1 szt.

8) Klawiatura bezprzewodowa na baterie z USB – 1 szt.

9) Laptop ekonomiczny 1 szt.

10) Monitor 22” - 1 szt.

11) Mysz komputerowa USB bezprzewodowa 1 szt.

12) Klawiatura bezprzewodowa na baterie z USB – 1 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Informatyki i Studium Języków Obcych

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Informatyki i Studium Języków

Obcych

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Kamerka internetowa – 1 szt.

2) Zestaw komputerowy – 14 zestawów

3) Zestaw komputerowy – 7 zestawów

4) Wewnętrzne napędy optyczne DVD do komputerów - 6 szt.

5) Przedłużacz do komputerów HDMI – 6 szt

6) Dysk wewnętrzny SSD 240 GB do komputera – 4 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Wsparcia Osób z

Niepełnosprawnościami

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Skaner 2 szt.

2) Klawiatura – 7 szt.

3) Oprogramowania OCR- 7 sztuk

4) Program udźwiękawiający: Program udźwiękawiający Professional PL z SMA ostatnia wersja (wraz z instrukcją w języku polskim)- 7 sztuk.

5) Oprogramowanie Program do klawiatury funkcyjnej z powiększonymi i kontrastowymi napisami oraz klawiszami funkcyjnymi z możliwością synchronizacji z programem dedykowanym - 7 sztuk,

6) Zestaw zaawansowany, All in One – 7 szt.

7) Zasilacz awaryjny UPS Active PFC - 7 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 Dostawa sprzętu komputerowego do Wydziału Humanistycznego

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa sprzętu komputerowego do Wydziału Humanistycznego

II.2.4)Opis zamówienia:

1) pamięci RAM 4GB – 21 szt.

2) Dysk wewnętrznego SSD 240GB do komputera stacjonarnego – 21 szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9 Dostawa zestawów komputerowych do Wydziału Prawa i Nauk Społecznych

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa zestawów komputerowych do Wydziału Prawa i Nauk Społecznych

II.2.4)Opis zamówienia:

Zestaw ekonomiczny, All in One przeznaczony do pracy biurowej i administracyjnej oraz do pracowni komputerowych. – 16 zestawów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 10 Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum UJK

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213300 Komputer biurkowy
30236000 Różny sprzęt komputerowy
48000000 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawa sprzętu komputerowego do Collegium Medicum UJK

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Pendrive 64 GB- 2 szt.

2) Pendrive 32 GB – 6 szt.

3) HDD przenośny podłączany do USB – 2 szt.

4) Dysk typu SSD 2,5cala – 6 szt.

5) Dysk typu SSD 2,5cala – 1 szt.

6) Mysz komputerowa USB ergonomiczna-wertykalna – 3 szt.

7) Stacja dokująca na 2 dyski twarde USB 3.0 z możliwością klonowania – 1 szt.

8) Splitter HDMI 4K – 1 szt.

9) Wzmacniacz sygnału HDMI – 2 szt.

10) Akumulator żelowy typu AGM do UPS 12V/5Ah – 10 szt.

11) Dysk SSD 250GB – 10 szt

12) Switch gigabitowy 5-portowy przełącznik typu desktop – 3 szt.

13) Zasilacz uniwersalny do laptopów – 1 szt.

14) Adapter/Konwerter HDMI do VGA - 6 szt

15) Pasta Termoprzewodząca 30g – 1 szt

16) Przewód sieciowy U/UTP kat. 5e 100 m – 1 szt.

17) Karta sieciowa na USB-C – 1 szt.

18) Pamięć komputerowa RAM DDR3 8Gb 1600mhz – 3 szt

19) Przewód HDMI 10m – 3 szt

20) Wskaźnik laserowy z funkcją pilota do prezentacji – 1 szt

21) Głośniki komputerowe – 3 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto za przedmiot zamówienia / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: czas realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

wykaz dostaw sprzętu komputerowego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonał należycie minimum trzy dostawy sprzętu komputerowego o minimalnej wartości 40.000,00 zł brutto każda (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100).

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 p.z.p.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 30/09/2022
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 05/07/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Ofertę należy złożyć poprzez miniportal do dnia 05.07.2022 r. do godziny 10:00.

2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.07.2022 r. o godzinie 11.00

4. Otwarcie ofert nastąpi przy użyciu miniportalu

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

zgodnie z planem postępowań będą ogłaszane kolejne postępowania

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1) w art. 108 ust. 1 p.z.p.;

2) w art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 p.z.p., tj.:

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;

c) który z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;

3) Zamawiający wykluczy wykonawcę na podstawie art. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835)

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane,

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/05/2022

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:              

 

Część 1 –   500  zł

Część 2 –     50 zł

Część 3 – 3000 zł

Część 5 –   300 zł

Część 6 – 1800 zł

Część 7-   1300 zł

 Część 8 –    80 zł

Część 9 –   900 zł

Część 10 – 100 zł

 

2.    Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.

3.    Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)    pieniądzu;

2)    gwarancjach bankowych;

3)    gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)    poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).

4.         Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na numer konta na konto Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Bank Millenium S.A.

Nr 15 1160 2202 0000 0003 3977 3201. Na dowodzie przelewu należy wpisać: „Wadium – oznaczenie sprawy ADP.2301.47.2022 część …….. ”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.    Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)    musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)    z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3)    powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)    termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)    w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

       6)             beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w    Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce

7)    w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)    musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

6.    W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)    pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)    poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7.    Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

8.    Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa p.z.p.

XVI.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.      Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 30.09. 2022 r. 


Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Kryteria oceny ofert i ich
znaczenie:

1) cena brutto za
przedmiot zamówienia
- stanowiące wagę 60%

2) czas realizacji –
stanowiące wagę 40%.

W celu ustalenia wielkości
punktowej, jaką poszczególni Wykonawcy uzyskali z tytułu kryterium „cena
brutto”, Zamawiający dokona porównania ofert według zasady opisanej poniżej.

A1 Kryterium „cena brutto
za przedmiot zamówienia”.

Maksymalną ilość punktów (60) Zamawiający przyzna ofercie z
najniższą ceną brutto, pozostałe będą oceniane w proporcji do niej, tj.:

Liczba punktów= (Cena brutto najniższa /
Cena brutto badana) x 60
-
liczba punktów uzyskana przez poszczególne oferty; punkty przyznane każdej
ofercie będą zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

A2 Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy.
Oferta zawierająca propozycję maksymalnego
wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0
(zero) punktów. Pozostałe oferty
otrzymają za każdy  dzień
skrócenia  realizacji - 2
(dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)
dla całego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni
kalendarzowych w których zrealizuje przedmiot umowy

Za
najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę
punktów obliczoną według wzoru:

P = A1+A2

A1  – ilość punktów w kryterium  cena brutto

A2    -ilość punktów w kryterium czas realizacji

P - łączna ilość punktów po
zsumowaniu wszystkich kryteriów

1.   
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z
uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych
kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie,
Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie
określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.

2.   
Każda z części podlega odrębnej ocenie.

3.   
Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który
uzyska największą ilość punktów, z zastrzeżeniem ust. 1.

 

1.   
Obliczenia
będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

2.   
 Zamawiający oceni i porówna tylko te oferty,
które odpowiadają treści i wymogom SWZ.

3.   
Jeżeli
złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów
i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

4.   
W
toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między
zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z
zastrzeżeniem pkt 9 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany jej w treści

5.   
Zamawiający
poprawia w ofercie:

Ø oczywiste
omyłki pisarskie,

Ø oczywiste
omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,

Ø inne
omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści ofertyniezwłocznie
zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


OPIS SPOSOBU OBLICZENIA
CENY OFERTY

1.      Wykonawca podaje cenę ofertową brutto na
Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załącznik
nr 1 do SWZ
.

2.    Cena ofertowa brutto musi uwzględniać
wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w
niniejszej SWZ. Cena musi uwzględniać koszty wytworzenia przedmiotu zamówienia,
zapakowania, ubezpieczenia, dostarczenia do siedziby Zamawiającego. Prawidłowe
wskazanie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy

3.    Cena oferty powinna być wyrażona w
złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.    Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w
walucie obcej.

5.    Wyliczona cena oferty brutto będzie
służyć do porównania złożonych ofert.

6.    Jeżeli w postępowaniu złożona będzie
oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w
celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami[1]. W takim przypadku
Wykonawca, składając ofertę, jest zobligowany poinformować Zamawiającego, że
wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub
świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

7.  
Po
rozstrzygnięciu postępowania Zamawiający będzie się ubiegał o zastosowanie przy
zakupie 0% stawki VAT (na sprzęt komputerowy objęty niniejszą stawką) zgodnie                     z ustawą z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.). W związku z powyższym prosimy o
skalkulowanie oferty  ze wskazaniem aktualnej
na dzień składania ofert stawki podatku VAT.
W przypadku otrzymania pisma z
MEiN, z którego będzie wynikała zgoda na zastosowanie na ten sprzęt 0 %
„zwolnienie z VAT”. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać korekty wystawionej
faktury VAT o wartość wpłaconego podatku.  Adres strony internetowej, na której jest prowadzone
postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną
procedurą:
www.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php


Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce
Tel.: (0-41) 349-7365 fax 41 349 7275
NIP: 657-02-34-850
Email : dzp@ujk.edu.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /UJK/SkrytkaESP
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.