Drukuj

Bieżące przetargi

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021

  • Znak sprawy: ADP.2301.68.2021
  • Termin składania ofert: 2021-08-17 10:00
  • Opublikowano: 2021-07-13 11:46:41 przez Marcin Kmieciak

  


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w postępowaniu ADP.2301.68.2021


Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej postępowaniu ADP.2301.68.2021 na  Dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021

 

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 13.07.2021 r.  pod numerem Dz.U. :  2021/S 133-352981 (wysłano do publikacji w dniu 08.07.2021 r. )

- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/   dnia 13.07.2021 r.

 na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl  dnia  13.07.2021 r.               IDENTYFIKATOR MINIPORTAL: caea632c-c2ba-43af-a949-4160299fe3b9

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 17.08.2021 r. o godzinie 13.00

Główny 302000001 – urządzenia komputerowe

Pozostałe :

30213100-6 - komputery przenośne

30236000-2 - różny sprzęt komputerowy

 Umowy w następujących częściach

W części 1 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 2 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 3 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

 

W części 4 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

W części 5 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 6 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 7 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 8 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 9 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 10 postępowanie unieważnione

W części 11 Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18

W części 12 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce


zostały podpisane w dniu 20.09.2021


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało wprowadzone do Dziennika Urzędowego Wspólnoty Europejskiej w dniu 1.10.2021

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach PL oXML  |  iXML
Utworzone: 01/10/2021 13:33       Wysłane: 01/10/2021 14:26
Status: Wysłane  ( Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji )
Oficjalny tytuł: PL-Kielce: Urządzenia komputerowe
Zamówienia w tym ogłoszeniu:

0. Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
Części w tym zamówieniu:
1.  Część 1 Zakup dla działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK ZBPZ/2021/00794 (1)
2. Część 2 Zakup dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00647 (2)
3. Zakup dla Biblioteki Uniwersyteckiej UJK ZBPZ/2021/00700 (3)
4. Zakup dla Instytutu Chemii UJK ZBPZ/2021/00741 (4)
5. Zakup Zakup dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00628 (5)
6. Zakup Collegium Medicum UJK ZBPZ/2021/00407 (6)
7. Zakup dla Działu Nauki UJK ZBPZ/2021/00978 (7)
8. Zakup dla Działu Nauki UJK ZBPZ/2021/00978 (8)
9. Część 9 Zakup dla Działu Zabezpieczenia informatycznego UJK ZBPZ/2021/00675 (9)
10. Część 10 Zakup dla Działu Zabezpieczenia informatycznego ZBPZ/2021/00505 (10)
11. Część 11 Zakup dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK ZBPZ/2021/00393 (11)
12. Zakup dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego ZBPZ/2021/00446 (12)

ADP.2301.68.2021                                                                   Kielce, dnia  09.09.2021

                   

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zamawiający  Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w postępowaniu ADP.2301.68.2021 na  Dostawę sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021

 

Ogłoszenie o niniejszym przetargu zostało zamieszczone:

- w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – dnia 13.07.2021 r.  pod numerem Dz.U. :  2021/S 133-352981 (wysłano do publikacji w dniu 08.07.2021 r. )

- miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/   dnia 13.07.2021 r.

 na stronie internetowej Zamawiającego www.ujk.edu.pl  dnia  13.07.2021 r.               IDENTYFIKATOR MINIPORTAL: caea632c-c2ba-43af-a949-4160299fe3b9

Otwarcie ofert odbyło się w obecności komisji przetargowej w dniu 17.08.2021 r. o godzinie 13.00

Główny 302000001 – urządzenia komputerowe

Pozostałe :

30213100-6 - komputery przenośne

30236000-2 - różny sprzęt komputerowy

 

 

 

Zestawienie ofert i klasyfikacja punktowa:

 

 

Część 1 Zakup dla działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK     ZBPZ/2021/00794

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 9692,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni  w kryterium cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 9979,48 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 58,27 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 98,27 pkt.

3)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  10430,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 55,75 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 95,75 pkt.

4)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18                                       z zaoferowana kwota brutto 9594 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni Zamawiający odrzuca ofertę Forti Krzysztof na postawie art. 226 ust 1  pkt 2 „c”                      ( wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1, lub podmiotowego środka dowodowego, …”)

 

Cz. 1-  11382,11zł netto, 14000 zł brutto

 

 

Część 2 Zakup dla Wydziału Prawa  i Nauk Społecznych  UJK  ZBPZ/2021/00647

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2804,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni cena brutto oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 2890,36 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 58,21 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 98,21 pkt.

3)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3089,76 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 54,45 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 94,45 pkt.

4)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18                                    z zaoferowana kwota brutto 3075 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 54,72 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 94,72 pkt.

 

Cz. 2-    2439,03 zł netto, 3300 zł brutto

 

 

Część 3 Zakup  dla Biblioteki Uniwersyteckiej UJK  ZBPZ/2021/00700

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 1961,85 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 54,22 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 94,22 pkt.

2)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 1772,97 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

3)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  2464,92 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 43,15 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 83,15 pkt.

5)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 1722 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni Zamawiający odrzuca ofertę Forti Krzysztof na postawie art. 226 ust 1  pkt 2 „c”                (  wykonawca nie złożył w przewidzianym terminie oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust 1, lub podmiotowego środka dowodowego, …”)

 

 

Cz. 3 –  2032,52 zł netto ,  2500 zł brutto

 

Część 4 Zakup  dla Instytutu Chemii   UJK  ZBPZ/2021/00741

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 3603,90 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 53,13 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 93,13 pkt.

2)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 3232,91 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 59,23 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 99,23 pkt.

3)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3191,85 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

4)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18                                  z zaoferowana kwota brutto 3690 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni                      w kryterium cena brutto oferta zdobyła 51,9 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 91,9 pkt.

 

Cz. 4 – 2439,03 zł netto, - 3000 zł brutto

 

 

Część 5 Zakup  dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych  UJK  ZBPZ/2021/00628

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2792,10 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni oferta zdobyła 60 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 1978,09 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni Zamawiający odrzuca ofertę  FRAMKO 2 na postawie art. 226 ust 1  pkt 5 ( jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia, brak komunikacji Ethernet - druk              w sieci LAN )

3)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 3321 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni                        w kryterium cena brutto oferta zdobyła 51,9 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 90,44 pkt.

 

Cz. 5 – 2601,63 zł netto – 3200 zł brutto

 

 

Część 6 Zakup  Collegium Medicum UJK  ZBPZ/2021/00407

1)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 3395,78 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Cz. 6.- 2693,23 zł netto – 3312,67 zł brutto

 

 

Część 7 Zakup  dla Działu Nauki  UJK  ZBPZ/2021/00978

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2423,10 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 2494,87 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 58,27 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 98,27 pkt

3)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  2632,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 55,23 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 95,23 pkt.

4)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18                                     z zaoferowana kwota brutto 2460 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni                    w kryterium cena brutto oferta zdobyła 59,1 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 99,1 pkt.

 

Cz. 7 – 2845,53 zł netto – 3500 zł brutto

 

 

Część 8 Zakup  dla Działu zabezpieczenia Informatycznego  UJK 

ZBPZ/2021/00726

 

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2952 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 59,8 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 99,8 pkt.

2)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 2941,48 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

3)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3143,88 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 56,13  pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 96,13 pkt.

4)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18                                       z zaoferowana kwota brutto 3284,10 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 53,7 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 93,7 pkt.

 

 

Cz.8.- 3170,74 zł netto – 3900zł brutto

 

 

Część 9 Zakup  dla Działu Zabezpieczenia informatycznego UJK  ZBPZ/2021/00675

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 1402,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 59,73 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 99,73 pkt.

2)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 1396,03 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

3)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  1458,78 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 57,4 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 97,4 pkt.

4)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18                                      z zaoferowana kwota brutto 1722 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 48,64 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 88,64 pkt.

Cz.9.- 1463,41 zł netto- 1800 zł brutto

 

 

Część 10 Zakup  dla Działu Zabezpieczenia informatycznego   ZBPZ/2021/00505

Zamawiający unieważnia postepowanie w oparciu o art. 255 ppkt. ustawy Pzp. tzn. cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

1)    MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 6346,80 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni Zamawiający odrzuca ofertę  Marksoft na postawie art. 226 ust 1  pkt 5 ( jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia )

2)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 7780,82 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

Cz. 10- 3658,54 zł netto, 4500 zł brutto

 

 

Część 11 Zakup  dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK  ZBPZ/2021/00393

 

1)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 5998,58 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 51,67 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 91,67 pkt.

2)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 5166 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni                     w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Cz 11- 5121,95 zł netto, 6300 zł brutto

 

 

Część 12 Zakup  dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego  ZBPZ/2021/00446

 

1)    FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 3293,09 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 100 pkt. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

2)    Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3324,69 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni w kryterium cena brutto oferta zdobyła 59,42 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 99,42 pkt.

3)    Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 3567 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni                      w kryterium cena brutto oferta zdobyła 55,39 pkt w kryterium termin realizacji 40 pkt łącznie 95,39 pkt.

 

Cz 12.- 4065,04 zł netto, 5000 zł brutto

 

 

 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano

 

W części 1 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 2 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 3 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

 

W części 4 Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce

W części 5 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 6 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 7 MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 8 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 9 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 10 postępowanie unieważnione

W części 11 Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18

W części 12 FRAMKO2 spółka jawna J.Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

 

Zapraszamy do podpisania Umów z wybranymi Wykonawcami których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze,  zostaną podpisane zgodnie z art. 264 ust 1  Pzp.  w  następującym terminie   20.09.2021 r.

Zapraszamy do podpisania ofert w wyznaczonym terminie

Zamawiający:                                                                                                Kielce, dnia 17.08.2021 r.

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Ul. Żeromskiego 5

25 – 369 Kielce

  

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021”

 

Nr postępowania: ADP.2301.68.2021

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

 

 

Część 1 Zakup dla działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK     ZBPZ/2021/00794

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 9692,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 9979,48 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  10430,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

4)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 9594 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

Część 2 Zakup dla Wydziału Prawa  i Nauk Społecznych  UJK  ZBPZ/2021/00647

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2804,40 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 2890,36 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3089,76 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

4)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 3075 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

Część 3 Zakup  dla Biblioteki Uniwersyteckiej UJK  ZBPZ/2021/00700

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 1961,85 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 1772,97 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  2464,92 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

4)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 1722 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 4 Zakup  dla Instytutu Chemii   UJK  ZBPZ/2021/00741

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 3603,90 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 3232,91 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3191,85 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

4)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 3690 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 5 Zakup  dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych  UJK  ZBPZ/2021/00628

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2792,10 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 1978,09 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 3321 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 6 Zakup  Collegium Medicum UJK  ZBPZ/2021/00407

 

1)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 3395,78 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

Część 7 Zakup  dla Działu Nauki  UJK  ZBPZ/2021/00978

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2423,10 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 2494,87 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  2632,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

4)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 2460 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

Część 8 Zakup  dla Działu zabezpieczenia Informatycznego  UJK 

ZBPZ/2021/00726

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 2952 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 2941,48 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3143,88 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

4)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 3284,10 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 9 Zakup  dla Działu Zabezpieczenia informatycznego UJK  ZBPZ/2021/00675

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 1402,20 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 1396,03 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  1458,78 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

4)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 1722 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

 

Część 10 Zakup  dla Działu Zabezpieczenia informatycznego   ZBPZ/2021/00505

 

1)      MARKSOFT Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowana kwota brutto 6346,80 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 7780,82 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

 

Część 11 Zakup  dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK  ZBPZ/2021/00393

 

1)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 5998,58 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 5166 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Część 12 Zakup  dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego  ZBPZ/2021/00446

 

1)      FRAMKO2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce                                   z zaoferowana kwota brutto 3293,09 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

2)      Man Complex Grzywna Marek, Łapacz Norbert ul. W Przyborowskiego 4/1, 25-417 Kielce z zaoferowana kwota brutto  3324,69 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

3)      Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Curie Skłodowskiej 18 z zaoferowana kwota brutto 3567 zł w tym podatek VAT termin dostawy 10 dni

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto

 

 

Cz. 1-  11382,11zł netto, 14000 zł brutto

Cz. 2-    2439,03 zł netto, 3300 zł brutto

Cz. 3 –  2032,52 zł netto ,  2500 zł brutto

Cz. 4 – 2439,03 zł netto, - 3000 zł brutto

Cz. 5 – 2601,63 zł netto – 3200 zł brutto

Cz. 6.- 2693,23 zł netto – 3312,67 zł brutto

Cz. 7 – 2845,53 zł netto – 3500 zł brutto

Cz.8.- 3170,74 zł netto – 3900zł brutto

Cz.9.- 1463,41 zł netto- 1800 zł brutto

Cz. 10- 3658,54 zł netto, 4500 zł brutto

Cz 11- 5121,95 zł netto, 6300 zł brutto

Cz 12.- 4065,04 zł netto, 5000 zł brutto

 

 

 

 


Zamawiający:  

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach                                                                                                                                                            Kielce, dnia 17.08.2021 r. godz. 09:00

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O KWOCIE PRZEZNACZONEJ NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

 

 

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto

 

 

Cz. 1-  11382,11zł netto, 14000 zł brutto

Cz. 2-    2439,03 zł netto, 3300 zł brutto

Cz. 3 –  2032,52 zł netto ,  2500 zł brutto

Cz. 4 – 2439,03 zł netto, - 3000 zł brutto

Cz. 5 – 2601,63 zł netto – 3200 zł brutto

Cz. 6.- 2693,23 zł netto – 3312,67 zł brutto

Cz. 7 – 2845,53 zł netto – 3500 zł brutto

Cz.8.- 3170,74 zł netto – 3900zł brutto

Cz.9.- 1463,41 zł netto- 1800 zł brutto

Cz. 10- 3658,54 zł netto, 4500 zł brutto

Cz 11- 5121,95 zł netto, 6300 zł brutto

Cz 12.- 4065,04 zł netto, 5000 zł brutto

 

 

 

 UWAGA
Zamawiający dokonał następujących zmian:
Przesuwa się termin składania ofert z 13.08.2021 r godzina 10:00 na 17.08.2021 r godz 10:00
Przesuwa się termin otwarcia ofert z 13.08.2021 r. godzina 13:00 na 17.08.2021 r. godzina 13:00

13/07/2021    S133

Polska-Kielce: Urządzenia komputerowe

2021/S 133-352981

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 5
Miejscowość: Kielce
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 25-369
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Kmieciak
E-mail: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl
Tel.: +48 413497365
Faks: +48 413445615
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ujk.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.ujk.edu.pl/dzp/przetargi.php
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, oprogramowania dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ADP.2301.68.2021

Numer referencyjny: ADP.2301.68.2021
II.1.2)Główny kod CPV
30200000 Urządzenia komputerowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

— część 1 – zakup dla działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK ZBPZ/2021/00794,

— część 2 – zakup dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00647,

— część 3 – zakup dla Biblioteki Uniwersyteckiej UJK ZBPZ/2021/00700,

— część 4 – zakup dla Instytutu Chemii UJK ZBPZ/2021/00741,

— część 5 – zakup dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00628,

— część 6 – zakup Collegium Medicum UJK ZBPZ/2021/00407,

— część 7 – zakup dla Działu Nauki UJK ZBPZ/2021/00978,

— część 8 – zakup dla Działu zabezpieczenia Informatycznego UJK ZBPZ/2021/00726,

— część 9 – zakup dla Działu Zabezpieczenia informatycznego UJK ZBPZ/2021/00675,

— część 10 – zakup dla Działu Zabezpieczenia informatycznego ZBPZ/2021/00505,

— część 11 – zakup dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK ZBPZ/2021/00393,

— część 12 – zakup dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego ZBPZ/2021/00446.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 12
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 1 Zakup dla działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK ZBPZ/2021/00794

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce Żeromskiego 5

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1 Zakup dla działu Zabezpieczenia Informatycznego UJK ZBPZ/2021/00794 zakup dotyczy 4 szt. laptopów

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 2 Zakup dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00647

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce Uniwersytecja 17

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2 Zakup dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00647 zakup doptyczy laptopa 1 szt

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 3 Zakup dla Biblioteki Uniwersyteckiej UJK ZBPZ/2021/00700

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce Uniwersytecja 17

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3 Zakup dla Biblioteki Uniwersyteckiej UJK ZBPZ/2021/00700 zakup drukarki termotransferowej

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 4 Zakup dla Instytutu Chemii UJK ZBPZ/2021/00741

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce Uniwersytecja 17

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 4 Zakup dla Instytutu Chemii UJK ZBPZ/2021/00741 zakup notebooka zaawansowanego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 5 Zakup dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00628

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce Uniwersytecja 17

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 5 Zakup dla Wydziału Prawa i Nauk Społecznych UJK ZBPZ/2021/00628 zakup urzadzenia wielofunkcyjnego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 6 Zakup Collegium Medicum UJK ZBPZ/2021/00407

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 6 Zakup Collegium Medicum UJK ZBPZ/2021/00407

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 7 Zakup dla Działu Nauki UJK ZBPZ/2021/00978

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 7 Zakup dla Działu Nauki UJK ZBPZ/2021/00978

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 8 Zakup dla Działu zabezpieczenia Informatycznego UJK ZBPZ/2021/00726

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 8 Zakup dla Działu zabezpieczenia Informatycznego UJK ZBPZ/2021/00726

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 9 Zakup dla Działu Zabezpieczenia informatycznego UJK ZBPZ/2021/00675

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 9 Zakup dla Działu Zabezpieczenia informatycznego UJK ZBPZ/2021/00675

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 10 Zakup dla Działu Zabezpieczenia informatycznego ZBPZ/2021/00505

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 10 Zakup dla Działu Zabezpieczenia informatycznego ZBPZ/2021/00505

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 11 Zakup dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK ZBPZ/2021/00393

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 11 Zakup dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK ZBPZ/2021/00393

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część 12 Zakup dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego ZBPZ/2021/00446

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30213100 Komputery przenośne
30236000 Różny sprzęt komputerowy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dział Zabezpieczenia Informatycznego UJK Kielce

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 12 Zakup dla Wydawnictwa Uniwersyteckiego ZBPZ/2021/00446

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: cena brutto / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kryterium „czas realizacji”.

Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy. Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0 (zero) punktów. Pozostałe oferty otrzymają za każdy dzień skrócenia realizacji - 2 (dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych) dla całego zamówi

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Informacje o treści zawieranej umowy oraz możliwości jej zmiany

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ.

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, są możliwe gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 455 Pzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym we Wzorze Umowy.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 10/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/08/2021
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Marcin Kmieciak, tel. 413497365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl,

W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Nformacje ogólne

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej:

MiniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal - oraz poczty elektronicznej,

2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji,

3) wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP,

4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB,

5) za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP,

6) identyfikator danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są w zakładce „POSTĘPOWANIA” na miniPortalu oraz stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

5. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

6. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

7. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

8. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/07/2021

Szczegóły postępowania w serwisie zewnętrznym: zobacz

Uwaga Zamawiający przesunoł termin składania i otwarcia ofert z 13.08.2021 na 17.08.2021 godziny składania i otwarcia bez zmian !!!! 

UWAGA !!!!!

Zamawiający w Forularzu OFERTOWYM usunoł pod kadą częścią błędny zapis o treści :


UWAGA dotycząca wszystkich części Zamawiający
wymaga realizacji przedmiotu umowy najpóźniej 60 dni od daty podpisania umowy.
Oferta zawierająca propozycję maksymalnego wymaganego czasu dostawy (60 dni)
otrzyma 0 (zero) punktów. za każdy dodatkowy dzień wcześniejszej realizacji 2
(dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas
realizacji 40 dni kalendarzowych )

Zastępując go prawidłowobrzmiącym wynikającym z SWZ o treści:


Zamawiający wymaga dostawy najpóźniej 30 dni od daty podpisania umowy.
Oferta zawierająca propozycję maksymalnego
wymaganego czasu dostawy (30 dni) otrzyma 0
(zero) punktów. Pozostałe oferty
otrzymają za każdy  dzień
skrócenia  realizacji - 2
(dwa) punkty. Maksymalnie za to kryterium można otrzymać 40 punktów (za czas realizacji 10 dni kalendarzowych)
dla całego zamówienia.
W ofercie Wykonawca winien podać ilość dni kalendarzowych
w których zrealizuje przedmiot umowy


Zamawiający zamieszcza prawidłowobrzmiący formularz ofertowy z zapisem aktualnym  

 


2. Złożenie oferty
1) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny na miniPortalu w szczegółach danego postępowania.
W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postepowaniem. Formularz można wypełnić na stronie internetowej https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia podając dane dotyczące postępowania,
2) oferta powinna być sporządzona w języki polskim, w formacie .doc, docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w Regulaminie korzystania z miniPortalu,
3) Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania, oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w instrukcji użytkownika systemu miniPortal, dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
4) Wykonawca po upływie terminu na składanie ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty,
5) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Marcin Kmieciak, tel. 41 349 7365, email: marcin.kmieciak@ujk.edu.pl ,
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
3. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.