Uchwała Nr 4/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  28 stycznia 2010 roku

 

w sprawie utworzenia specjalności 

 

            Na podstawie § 66 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

1.      Na Wydziale Humanistycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia tworzy się w ramach kierunku filologia polska specjalność filologia polska z językowym kształtowaniem wizerunku.

2.      Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia tworzy się w ramach kierunku chemia specjalność chemia kosmetyczna.

3.      Na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia tworzy się w ramach kierunku pedagogika specjalność psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna.

4.      Na Wydziale Nauk Społecznych od roku akademickiego 2010/2011 na studiach pierwszego stopnia tworzy się ramach kierunku socjologia specjalność komunikacja społeczna i polityczna.

5.      Na Wydziale Filologiczno-Historycznym od roku akademickiego 2010/2011 na studiach drugiego stopnia tworzy się ramach kierunku stosunki międzynarodowe specjalności:

1) bezpieczeństwo i porządek publiczny,

2) logistyka międzynarodowa.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 05:58:20

Liczba wyświetleń strony: 5569

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka