Uchwała Nr 21/2010

 

Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

z dnia 25 marca 2010 r.

 

zmieniająca uchwałę nr 42/2009 Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011

 

                Na podstawie art. 169 ust.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) Senat ustala, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2010/2011 wprowadza się następujące zmiany:

1.    W części I, w załączniku nr 2 do uchwały nr 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r., na kierunku:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w pkt. 1 i 2 skreśla się specjalność prasoznawstwo z elementami dziennikarstwa.

2.       W części II, w załączniku nr 2 do uchwały nr 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r., na kierunku

a)      biotechnologia dodaje się studia niestacjonarne pierwszego stopnia i skreśla się wyrazy: kierunek zostanie uruchomiony pod warunkiem uzyskania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

b)      chemia w pkt. 1 i 2 dodaje się nową specjalność chemia kosmetyczna.

3.       W części IV, w załączniku nr 2 do uchwały nr 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r., na kierunku:

a)      pedagogika w pkt. 1 dodaje się nową specjalność psychopedagogika opiekuńczo-terapeutyczna;

b)      edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w pkt. 1 i 2 skreśla się studia niestacjonarne;

c)      edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych w pkt. 1 i 2 skreśla się studia niestacjonarne;

d)      malarstwo skreśla się studia stacjonarne pierwszego stopnia.

4.       W części I Filia w Piotrkowie Trybunalskim, w załączniku nr 2 do uchwały nr 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r., na kierunku:

a)      filologia polska, w pkt 2 dodaje się nową specjalność filologia polska z wiedzą o kulturze;

b)      historia, w pkt. 1 i 2 skreśla się specjalności: historia z wiedzą o społeczeństwie, archiwistyka, historia z historią wojskowości i dodaje się nowe specjalności: europeistyka wschodnia, bezpieczeństwo państwa, zarządzanie współczesną dokumentacją;

c)      stosunki międzynarodowe w pkt. 2 skreśla się specjalności: bezpieczeństwo państwa, dyplomacja współczesna, integracja europejska, międzynarodowa polityka handlowa i dodaje się nowe specjalności: bezpieczeństwo i porządek publiczny, logistyka międzynarodowa.

5.    W części II Filia w Piotrkowie Trybunalskim, w załączniku nr 2 do uchwały nr 42/2009 z dnia 28 maja 2009 r., na kierunku:

a)   socjologia dodaje się nową specjalność komunikacja społeczna i polityczna;

b)   zarządzanie dodaje się nową specjalność zarządzanie w administracji publicznej.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2012-11-27 13:14:08
Data aktualizacji:2013-01-07 04:11:34

Liczba wyświetleń strony: 5167

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka